Mellomlederutdanning

Praktisk lederutdanning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hele lederutdanningen er et årsstudium (60 studiepoeng) fordelt på 8 moduler á 7,5 studiepoeng. Modulene kan tas uavhengig av hverandre.

Studieplanene tar utgangspunkt i særlige problemstillinger knyttet til helse- og omsorgstjenestene og passer til både nåværende og potensielle ledere. 

Hver modul består av 2 samlinger à 2 dager med en obligatorisk innlevering mellom samlingene og en avsluttende hjemmeeksamen. Refleksjon og veiledning følger alle modulene som en «rød tråd». Deltakernes egne erfaringer og teorigjennomgangen gir dermed både en lederutdanning og en lederutvikling.

Lederutdanningen gjennomføres på deltid, med samlinger på Sortland. Det har de siste årene vært satt opp ett emne/modul hvert halvår. 

Tilbud 2022

Under forutsetning av tilstrekkelig antall deltakere (minimum 20)

Vår 2022

Modul 7: Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Høst 2022

Modul 5: Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

Ved påmelding må det samtidig søkes opptak ved Høgskolen i Innlandet. Det er valgfritt hvorvidt du ønsker å ta eksamen etter gjennomført modul. 

Årsstudiet består av åtte emner á 7,5 studiepoeng: 

Emne 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter
Emne 2: Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling
Emne 3: Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling
Emne 4: Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse
Emne 5: Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten
Emne 6: Innovasjonsledelse i helse- og omsorgstjenesten
Emne 7: Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten
Emne 8: Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten

Utdanningen er et samarbeid mellom RO, Fagakademiet og Høgskolen Innlandet.

Kontaktperson hos RKK Vesterålen: Hans Arne Norbakk