Fagsamlinger og kurs

For skoleåret 21/22 settes det opp tre fagsamlinger med tema klasseledelse, vurdering og praktisk, variert og relevant undervisning. Fagsamlingene er primært for ledere, lærere og Spesialpedagoger i grunnskolen, men er også relevant for fagarbeidere, PPD m.fl.

Mer info?