Regional eksamensordning 21/22

Skoleåret 21/22 skal ledere, lærere og elever på 8.-10.trinn samarbeide regionalt for å bli godt kjent med ny eksamensform og endringer i vurderingsforskriften. Ordningen består av regionale nettmøter, fagsamlinger og workshops, samt lokalt gruppearbeid og utprøving.

I Vesterålen er det lange tradisjoner for å samarbeide på tvers av kommunene om planlegging og gjennomføring av lokalt gitt eksamen.

I forbindelse med ny læreplan – LK20, endringer i vurderingsforskriften og ny eksamensform, er det for skoleåret 21/22 lagt opp til en utvidet regional ordning som omfatter

  • Utforming av retningslinjer for eksamen
  • Sensorfordeling
  • Kompetanseheving

Kompetanseordningen består av regionale nettmøter, fagsamlinger og workshops, samt lokalt gruppearbeid og utprøving, og tilbys alle lærere og ledere knyttet til hele ungdomstrinnet.

Kompetanseheving vår-22:

  • 02.02.22: Fagdag - utforming av eksamensoppgaver og vurderingskriterier, lærere 8.-10.trinn
  • Februar/mars: Utprøving av eksamensoppgaver og vurderingskriterier, elever og lærere 10.trinn
  • 21.04.22: Workshop – erfaringsdeling, sensorer og faglærere 10.trinn

I arbeidet med regionale retningslinjer og kompetanseheving er det lagt opp til prosesser som involverer både lærere, ledere, skoleeier og kommunal it

Ordningen evalueres innen 01.10.22