NORSK BYGGE- OG ANLEGGSKONTRAKT NS 8405 OG NS 8406

Todagers nettkurs som gir en grundig innføring i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

1.+ 2. des kl. 09:00 - 12:00
22.10.202012:15 Camilla D. Carlsen