HMS-lederkurs

Kurs med fokus på hvordan du som leder kan lykkes med å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø gjennom systematisk HMS-arbeid i hverdagen.

22.+29. jan. kl. 09:00-12:00
14.12.202009:28 Camilla D. Carlsen
, click to open in lightbox