Regional kompetanseplan 2021

Regional kompetanseplan med tiltak for 2021

2021
26.04.202111:47 Camilla D. Carlsen

Regional Kompetanseplan - fem fagseksjoner:

Planen følger fagavdelingenes i kommunenes inndeling: 

Seksjon 1            Helse og omsorg

Seksjon 2            Oppvekst skole

Seksjon 3            Oppvekst barnehage

                          Felles for barnehage og skole

Seksjon 4            Teknisk

Seksjon 5            Fellesdel

Regional kompetanseplan 2021