Kompetansebehov kommunal sektor Vesterålen

Kompetansekartlegging av kommunal sektor og beregnet rekrutteringbehov i Vesterålen frem til 2027.

Rapport
06.06.201810:51 Camilla D. Carlsen

Rapporten er utarbeidet av RKK Vesterålen, UiT Norges Arktiske universitet og KS. 

Resultatene ble presentert for Vesterålen Regionråds arbeidsutvalg 1. juni 2018. 

Kompetansekartlegging av kommunal sektor i Vester?

pixabay.com
, click to open in lightbox