Årsrapport 2018

Oversikt over arbeid, aktivitet og status i organisasjonen og gjennomførte kompetansetiltak 2018.

02.04.201914:16 Camilla D. Carlsen

I løpet av 2018 har RKK fått på plass strategiene og iverksatt tiltakene på de sentrale fagområdene «skole» og «barnehage». Vi har oppnådd et løft i tilbudet både i dybde og i kvalitet til disse sektorene. Samtidig har satsing og utvikling av fagområdet «helse og omsorg» gitt fortsatt styrket oppslutning på tilbudene.

Vi har også sett vekst i deltakelsen på de tverrfaglige kursene og opplæringstilbudene til kommunene. Vi hadde i løpet av året 3508 kursdager i RKK Vesterålen. Den forrige rekorden var 2000 kursdager i 2017. RKK har i 2018 oppnådd et betydelig kvantitativt og kvalitativt løft i leveransene til kommunene. 2018 har resultatmessig vært RKKs beste år noen sinne.

Årsrapport RKK Vesterålen 2018