Regional kompetanseplan 2019-2020

Regionalt kompetansekontor for Vesterålen er eiet av de seks Vesterålskommunene til støtte i kompetanseutviklingen av ansatte. Hvert år setter RKK opp en plan for tiltak i nært samarbeid med kommunene.

2019-2020
02.04.201914:06 Camilla D. Carlsen

Vesterålskommunene har også i 2019 utarbeidet sine egne kompetanseplaner. Den regionale kompetanseplanen bygger på disse og på de nye føringer som er gitt fra Fylkesmannen og departementene om kompetanseutvikling i kommunene.

Den regionale kompetanseplanen er delt i fire innsatsområder: 

  • Oppvekst – barnehagene
  • Oppvekst – skole
  • Helse og omsorg
  • Fellesdel

Tilbudene legges ut fortøpende på kursportalen etterhvert som de er klare og åpner for påmelding. 

Kompetanseplan 2018-2019