Regional kompetanseplan 2017-2018

Regional kompetanseplan viser oversikt over kompetansetiltak for kommunalt ansatte i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Kompetanseplanen er laget på bakgrunn av innspill og prioriteringer fra kommunene. Kompetanseplanen godkjennes av Kompetanseutvalget og går deretter til politisk behandling i Vesterålen regionråd.

2017-2018
30.03.201714:38 Camilla D. Carlsen
Under finner du tiltakene som er planlagt for 2017-2018

Oversikt over kompetansetiltakene er inndelt i fagområdene helse/omsorg, oppvekst og fellesfag. I tillegg kommer aktiviteten for skoler i UiU-prosjektet.

Helse/omsorg

Tiltak

Tid

Aktivitet, målgruppe

Praksiskandidatkurs helsefagarbeider for fremmedspråklige

 

 

Vår 2017

Kartlegging

Høst 2017

Tilbudsfase

Høst 2017

Avklaringer og økonomi

Høst 2017/vår 2018

Oppstart

Demensomsorgens ABC (startet)

 

 

Samling hvert halvår

Lokale gruppesamlinger 2 ganger hver måned

Oppstart 27. januar 2016 med
90 deltakere fra alle kommuner

Avsluttes desember 2017

Lederutdanning helse- og omsorg

Fagakademiet/ Høgskolen Innlandet

 

 

Vår 2017 - modul 1

 

Høst 2017 - modul 2

Oppstart januar 2017 med
50 ledere helse- og omsorg i Vesterålen.

Minimum 2 moduler i året. Hver modul gir 7,5 studiepoeng.

Psykisk helsearbeid videreutdanning

 

 

Vår 2017

Kandidater kartlagt

Vår/sommer 2017

Avklare opplæringsinstans

Høst 2017/vår 2018

Oppstart

Kurs: SKUV for sykepleiere

 

 

Vår 2017

Avklare deltakere

Vår 2017

Avklare opplæringstilbyders kapasitet

Høst 2017

Oppstart

Konflikthåndtering – Forebygging vold og trusler

 

 

Vår 2017

Avklaring/ økonomi

Bestilt 3 kurs mai 2017

Avklare opplæringstilbyders kapasitet

Mai 2017 + nye høst 2017

Oppstart

Kurs: Sårbehandling – kroniske sår

 

 

Vår 2017

Avklare antall deltakere

Vår 2017

Avklare opplæringstilbyders kapasitet

Sommer/ høst 2018

Oppstart

Kurs: Motiverende intervju – praktisk rettet

4 dagssamlinger

 

 

Vår 2017

Avklare kandidater

Høst 2017

Avklare opplæringsinstans

Høst 2017

Oppstart

IPLOS – opplæring superbrukere

 

 

 

Vår 2016

Planlegging og tilbudsfasen

Høst 2016

Avklaringer og økonomi

Høst 2016

Oppstart

Kurs: Rehabilitering / Hverdagsrehabilitering

 

 

Vår/ sommer 2017

Planlegging og tilbudsfase

Høst 2017

Avklaringer og økonomi

Høst 2017/ vår 2018

Oppstart

Kurs: Ernæring eldre/ diett

 

 

Vår/ sommer 2017

Planlegging og tilbudsfasen

Høst 2017

Avklare opplæringsinstans

Høst 2017/ Vår 2018

Oppstart

Debrief

 

 

Vår/ sommer 2017

Planlegging og tilbudsfasen

Vår sommer 2017

Avklare opplæringsinstans

Høst 2017

Oppstart

 

Oppvekst

Tiltak

Tid

Aktivitet, målgruppe

Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever i ordinære klasser.

1. og 2. november 

samme kurs, to dager

Lærere, skoleledere. 

 

Introduksjonsloven

 

Kurs. Høst 2017

 

IMDI. Tverrsektorielt

 Ny rammeplan for barnehage

 

 

18. + 19. oktober 

samme kurs, to dager

Hva vil ny rammeplan innebære for barnehagens daglige praksis?
Kursholder: Cathrine Ask, BroAschehoug

Kurs for styrere og pedagoger i barnehagene.  

 

Skoleledernettverk

 

2 samlinger, vår og høst.

Vår: 26. + 27. april

Høst: 11. + 12. oktober

Skoleutvikling i Vesterålen. Nettverkssamling for skoleledere, oppvekstforum.

 

Digitale verktøy i barnehagen

 

 

Kurs februar 2017

 

 

Kritisk og kreativ: For ledere og ansatte i barnehagene.

 

Fagdag om skolevegring

 

 

Konferanse vår 2017: 

3. april 

PPD og RKK samarbeider om en fagdag for egne ansatte, lærere og rådgivere i Vesterålen, Lofoten og Ofoten.

 

Desentralisert KFK

-          Engelsk 1, 1-7 trinn

-          Norsk 2, 5.-10 trinn

-          Matematikk 2, 5.-10. trinn

 

 

Høst 2017/vår 2018

 

Eget tilbud fra NORD universitet for lærere.

 

Regelverk i praksis

Prosjektavslutning med Fylkesmannen, mars 2017

 

Oppvekstforum og skoleledere

Fellesfag

Tiltak

Tid

Aktivitet, målgruppe

 

Prosjekt og prosessledelse

 

3 samlinger Vår 2017

 

Tverrsektorielt. Fagkurs i moduler.

 

 

Kommunen som byggherre

 

 

Dagskurs. Vår 2017

 

Ledere, fagansatte teknisk.

 

Offentlige anskaffelser

 

Dagskurs. Vår 2017.

Kurs om endringer i loven. Ledere på flere nivå. Ansvarlige for innkjøp. Administrasjon.

 

Forvaltningsrett

 

 

Desentralisert, samlingsbasert studie fra UiT på tre to – dagers samlinger. Høsten 2017.

 

 

Ledere og administrativt ansatte i kommunene i Vesterålen

 

Hovedavtalen

 

 

Dagskurs vår 2017

 

For ansatte, ledere og tillitsvalgte.

Kurs i søknadsskriving

2017

For prosjektledere og ledere

 

Offentleglova

2017

Ledere, administrasjon

Personvern og informasjonssikkerhet

2017

Personverngruppe, sikkerhetsutvalg

Kursene vil bli lagt ut på kursportalen når de åpner for påmelding

Regional kompetanseplan 2017 -2018

Regional kompetanseplan 2016 - 2017

pixabay
, click to open in lightbox