Kommende kurs

Akuttmedisinsk eldreomsorg

08.01.2020 10:00Akuttmedisinsk eldreomsorg er en etterutdanning som er skreddersydd for å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møtet med alvorlig og akutt syke gamle. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Akuttmedisinsk eldreomsorg Kursstart 08.01.2020 10:00 Varighet 6 dager (37 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 01.01.2020 14:00 Ledige 1 av 30 ledig Les mer Meld deg på

08.01.2020 10:00

Avviksbehandling i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune

15.01.2020 09:00Compilo kommer i ny versjon 13.01.2020. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Avviksbehandling i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune Kursstart 15.01.2020 09:00 Varighet 2 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland kommune, Rådhus 1 Kursrom 1 Påmelding 08.01.2020 23:59 Ledige 2 av 12 ledig Les mer Meld deg på

15.01.2020 09:00

Dokumenthåndtering i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune

15.01.2020 11:30Vårt kvalitets- og avvikssystem, Compilo, kommer i ny versjon 13.01.2020. Dette kurset er for de som allerede har startet arbeidet med å utarbeide og legge inn kvalitetsdokumenter. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Dokumenthåndtering i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune Kursstart 15.01.2020 11:30 Varighet 2 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland kommune, Rådhus 1 Kursrom 1 Påmelding 08.01.2020 23:59 Ledige 4 av 12 ledig Les mer Meld deg på

15.01.2020 11:30

Avviksbehandling i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune

16.01.2020 09:00Compilo kommer i ny versjon 13.01.2020 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Avviksbehandling i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune Kursstart 16.01.2020 09:00 Varighet 2 timer Arrangør Sortland kommune Sted Nytt kurs- og opplæringsrom i Rådhus I Påmelding 08.01.2020 23:59 Ledige 4 av 12 ledig Les mer Meld deg på

16.01.2020 09:00

Avviksbehandling i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune

16.01.2020 12:00Compilo kommer i ny versjon 13.01.2020. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Avviksbehandling i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune Kursstart 16.01.2020 12:00 Varighet 2 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland kommune, Rådhus 1 Kursrom 1 Påmelding 08.01.2020 23:59 Ledige 11 av 12 ledig Les mer Meld deg på

16.01.2020 12:00

Avviksbehandling i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune

17.01.2020 09:00Compilo kommer i ny versjon 13.01.2020. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Avviksbehandling i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune Kursstart 17.01.2020 09:00 Varighet 2 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland kommune, Rådhus 1 Kursrom 1 Påmelding 08.01.2020 23:59 Ledige 5 av 12 ledig Les mer Meld deg på

17.01.2020 09:00

Dokumenthåndtering i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune

17.01.2020 11:30Vårt kvalitets- og avviksystem, Compilo, kommer i ny versjon 13.01.2020. Dette kurset er for de som allerede har startet arbeidet med å utarbeide og legge inn kvalitetsdokumenter. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Dokumenthåndtering i ny versjon av Compilo, for ledere i Sortland kommune Kursstart 17.01.2020 11:30 Varighet 2 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland kommune, Rådhus 1 Kursrom 1 Påmelding 08.01.2020 23:59 Ledige 5 av 12 ledig Les mer Meld deg på

17.01.2020 11:30

Lederutdanning helse og omsorg, modul 1.

22.01.2020 09:00LEDELSE AV MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE OG UTVIKLING AV PERSONLIGE LEDERFERDIGHETER. Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet/ modulen består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Denne modulen har som formål å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Lederutdanning helse og omsorg, modul 1. Kursstart 22.01.2020 09:00 Varighet 4 dager (26 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 10.01.2020 12:00 Ledige 18 av 40 ledig Les mer Meld deg på

22.01.2020 09:00

Live streaming av KF-forhandling sitt innføringskurs i Hovedtariffavtalen

28.01.2020 10:00Dette er live streaming av KS forhandling sitt innføringskurs i Hovedtariffavtalen som avholdes ved Gardermoen 28. januar kl. 10:00 - 16:00. Opptakene vil ikke være tilgjengelig etter at kurset er avsluttet. Målgruppe: Nyansatte ledere og personalarbeidere i Sortland kommune. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Live streaming av KF-forhandling sitt innføringskurs i Hovedtariffavtalen Kursstart 28.01.2020 10:00 Varighet 6 timer Arrangør Sortland kommune Sted Nytt kurs- og opplæringsrom i Rådhus I Påmelding 24.01.2020 23:59 Ledige 22 av 25 ledig Les mer Meld deg på

28.01.2020 10:00

THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

25.02.2020 09:00I alle yrker hvor relasjon til mennesker oppstår, er muligheten for å bli utsatt for sinne, aggresjon og i verste fall vold til stede. Å bli eksponert for dette en eller flere ganger kan være krevende, og til tider også skremmende. THA (Terapeutisk Håndtering av Aggresjon), ble startet for å på best mulig måte hjelpe deg til å håndtere situasjoner som oppleves aggressive. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon Kursstart 25.02.2020 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 15.02.2020 14:30 Ledige 0 av 30 ledig Les mer Venteliste

25.02.2020 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 9.

29.04.2020 09:00ENDRINGSLEDELSE PÅ EGEN ARBEIDSPLASS. Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Dette fordypningemnet består av 3 samlinger(2+2+3 dager). I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgaven i basisgruppe. Modul 9 gir 15 studiepoeng ved bestått eksamen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Lederutdanning helse og omsorg, modul 9. Kursstart 29.04.2020 09:00 Varighet 7 dager (45.5 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 10.03.2020 14:00 Ledige 33 av 40 ledig Les mer Meld deg på

29.04.2020 09:00

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Workshop med PA Consulting

18.11.2109 09:00Velkommen til fjerde workshop med PA Consulting Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

18.11.2109 09:00