Kommende kurs

Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 2: Andøy, Bø, Lødingen, Sortland

28.08.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet/ modulen består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Denne modulen er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

28.08.2019 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 1: Hadsel og Øksnes

11.09.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet/ modulen består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Denne modulen er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

11.09.2019 09:00

Hvordan skal arbeidsgiver skal behandle varslinger.

17.09.2019 12:00I regi av Arbeidstilsynet. Dette er ny dato for kurset som ble avlyst 10.april 2019. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

17.09.2019 12:00

Nettverk PFDK - Workshop programmering

18.09.2019 09:00Vi skal gå gjennom konkrete løsninger og prosjekter som kan brukes i klasserommet, med tanke på programmering i fagene. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

18.09.2019 09:00

Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

30.09.2019 09:00Kurset er ment å gi trygghet og kunnskap om hva som skjer ved livets slutt, slik at den enkelte omsorgsarbeider står bedre rustet i krevende situasjoner Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt Kursstart 30.09.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 21.09.2019 14:00 Ledige 5 av 50 ledig Les mer Meld deg på

30.09.2019 09:00

Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming

03.10.2019 09:00Dette er et praktisk rettet kurs, hvor innholdet er basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap. Det kan være utfordrende for ansatte som jobber med personer med utviklingshemming å sikre at brukerne får et variert og godt kosthold, hindre overvekt og innarbeide gode vaner. Hvordan kan vi være gode rollemodeller og veilede brukerne til et riktigere kosthold? Hva gjør vi hvis brukeren veier for mye og bør gå ned i vekt? På denne dagen møter du en sprudlende opplagt foreleser med mye erfaring i arbeid med målgruppen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming Kursstart 03.10.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Lanterna Påmelding 26.09.2019 14:00 Ledige 6 av 40 ledig Les mer Meld deg på

03.10.2019 09:00

Skoleledernettverk, samling 6

03.10.2019 11:00Samlingen blir denne gang på Thon hotell i Harstad. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Skoleledernettverk, samling 6 Kursstart 03.10.2019 11:00 Varighet 2 dager (12.5 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Thon hotell Harstad Påmelding 20.09.2019 15:00 Ledige 18 av 50 ledig Les mer Meld deg på

03.10.2019 11:00

GENERELL BRANNVERNOPPLÆRING

09.10.2019 13:00Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel GENERELL BRANNVERNOPPLÆRING Kursstart 09.10.2019 13:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Glassburet, Lamarktunet Påmelding 07.10.2019 23:59 Ledige 15 av 22 ledig Les mer Meld deg på

09.10.2019 13:00

Kurs i prosessledelse

15.10.2019 00:00NB! PÅMELDING VIA LENKE UNDER TIL KS AGENDA. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Kurs i prosessledelse Kursstart 15.10.2019 Varighet 3 dager Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 01.10.2019 10:00 Ledige 28 av 30 ledig Les mer Meld deg på

15.10.2019

Fagdag - Vold og seksuelle overgrep blant ungdom

22.10.2019 09:00Stiftelsen Tryggere, DIXI Ressurssenter mot voldtekt og Sortland kommune arrangerer gratis fagdag hvor vold og seksuelle overgrep blant ungdom settes i fokus – hvordan avdekke og hjelpe. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Fagdag - Vold og seksuelle overgrep blant ungdom Kursstart 22.10.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 16.10.2019 23:59 Ledige 62 av 200 ledig Les mer Meld deg på

22.10.2019 09:00

Sykefraværsoppfølging- Rettigheter/plikter, digital oppfølgingsplan, oppfølging.

23.10.2019 12:00 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Sykefraværsoppfølging- Rettigheter/plikter, digital oppfølgingsplan, oppfølging. Kursstart 23.10.2019 12:00 Varighet 3 timer Arrangør Sortland kommune Sted Nytt kurs- og opplæringsrom i Rådhus I Påmelding 21.10.2019 15:00 Ledige 14 av 25 ledig Les mer Meld deg på

23.10.2019 12:00

Vivat selvmordsforebygging -førstehjelp ved selvmordsfare

30.10.2019 08:00Om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare: Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som møter selvmordsnære mennesker i sitt virke, samt frivillige og andre som i sine ulike roller kan komme i en hjelpeposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Vivat selvmordsforebygging -førstehjelp ved selvmordsfare Kursstart 30.10.2019 08:00 Varighet 2 dager (15 timer) Arrangør Sortland kommune Sted Sortland kommune, Rådhus 1 Kursrom 1 Påmelding 07.10.2019 23:59 Ledige 7 av 15 ledig Les mer Meld deg på

30.10.2019 08:00

Vivat selvmordsforebygging -førstehjelp ved selvmordsfare

04.11.2019 08:00Om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare: Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som møter selvmordsnære mennesker i sitt virke, samt frivillige og andre som i sine ulike roller kan komme i en hjelpeposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Vivat selvmordsforebygging -førstehjelp ved selvmordsfare Kursstart 04.11.2019 08:00 Varighet 2 dager (15 timer) Arrangør Sortland kommune Sted Sortland kommune, Rådhus 1 Kursrom 1 Påmelding 07.10.2019 23:59 Ledige 9 av 15 ledig Les mer Meld deg på

04.11.2019 08:00

Sykefraværsoppfølging-Rettigheter/plikter, digital oppfølgingsplanog oppfølging.

06.11.2019 12:00 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Sykefraværsoppfølging-Rettigheter/plikter, digital oppfølgingsplanog oppfølging. Kursstart 06.11.2019 12:00 Varighet 3 timer Arrangør Sortland kommune Sted Nytt kurs- og opplæringsrom i Rådhus I Påmelding 04.11.2019 15:00 Ledige 13 av 25 ledig Les mer Meld deg på

06.11.2019 12:00

VIF-seminar: Lønnsom integrering - ressurser for vårt distrikt

13.11.2019 09:00Vesterålen interkommunale flyktningsamarbeid (VIF) har gleden av å invitere til årets seminar 13.11.19 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel VIF-seminar: Lønnsom integrering - ressurser for vårt distrikt Kursstart 13.11.2019 09:00 Varighet 6 timer Arrangør Vesterålen interkommunale flyktningesamarbeid Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 01.11.2019 14:00 Ledige 90 av 100 ledig Les mer Meld deg på

13.11.2019 09:00

GENERELL BRANNVERNOPPLÆRING

13.11.2019 13:00Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel GENERELL BRANNVERNOPPLÆRING Kursstart 13.11.2019 13:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Glassburet, Lamarktunet Påmelding 11.11.2019 23:59 Ledige 18 av 22 ledig Les mer Meld deg på

13.11.2019 13:00

Fagdag MUSAM 2019

22.11.2019 09:00MUSAM arrangerer et årlig fagseminar for lærerne fra kulturskolene og musikklinja som er en viktig møteplass og nettverksamling for våre lærere. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Fagdag MUSAM 2019 Kursstart 22.11.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør MUSAM Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 15.11.2019 15:00 Ledige 53 av 60 ledig Les mer Meld deg på

22.11.2019 09:00

Saksbehandlerkurs brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

09.12.2019 09:00RKK tilbyr nå et nyutviklet saksbehandlingskurs om BPA i samarbeid med BPA-skolen og Omsorgsjuss AS. Kurset tar for seg de alminnelige reglene om rett til BPA i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd og særreglene om BPA i § 2-1 d. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Saksbehandlerkurs brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Kursstart 09.12.2019 09:00 Varighet 2 dager (13 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 25.11.2019 14:00 Ledige 25 av 40 ledig Les mer Meld deg på

09.12.2019 09:00

Hvordan hjelpe hjelperen?

11.12.2019 09:00Kurset tar for seg ulike belastninger og reaksjoner på/av jobben, viktige årsaker til belastninger, risikofaktorer og tegn på at man er påvirket av jobben og hvordan man selv og som kollegiet kan skape beskyttelse mot skadelige belastninger. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Hvordan hjelpe hjelperen? Kursstart 11.12.2019 09:00 Varighet 6 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 30.11.2019 15:00 Ledige 26 av 50 ledig Les mer Meld deg på

11.12.2019 09:00