Kommende kurs

Kurs i Saksbehandling, Intern Sortland kommune

30.05.2018 08:30Kurs i Saksbehandling - kan passe for alle saksbehandlere og leder. Litt forelesning, noen oppgaver og diskusjon og med utgangspunkt i problemstillinger deltakerne har. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Kurs i Saksbehandling, Intern Sortland kommune Kursstart 30.05.2018 08:30 Varighet 3 timer Arrangør Sortland kommune Sted Kulturfabrikken, Store studio Påmelding 23.05.2018 23:59 Ledig Frist utløpt Les mer

30.05.2018 08:30

COMPILO - Å BEHANDLE AVVIK, FOR LEDERE I SORTLAND KOMMUNE

31.05.2018 09:00Opplæring i hvordan avvik skal behandles og lukkes kvalitets- og avvikssystemet, Compilo. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel COMPILO - Å BEHANDLE AVVIK, FOR LEDERE I SORTLAND KOMMUNE Kursstart 31.05.2018 09:00 Varighet 2 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, opplæringsrom data Påmelding 24.05.2018 23:59 Ledig Frist utløpt Les mer

31.05.2018 09:00

Grunnopplæring brannvernopplæring, Helse og omsorg Sortland kommune

04.06.2018 13:30Alle ansatte i Helse og omsorg skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Grunnopplæring brannvernopplæring, Helse og omsorg Sortland kommune Kursstart 04.06.2018 13:30 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Glassburet, Lamarktunet Påmelding 01.06.2018 23:59 Ledig Fullt Les mer Venteliste

04.06.2018 13:30

Grunnleggende brannvernopplæring, Helse og omsorg Sortland kommune

07.06.2018 13:30Alle ansatte skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Grunnleggende brannvernopplæring, Helse og omsorg Sortland kommune Kursstart 07.06.2018 13:30 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Glassburet, Lamarktunet Påmelding 07.06.2018 23:59 Ledig Fullt Les mer Venteliste

07.06.2018 13:30

COMPILO - OPPLÆRING NYE VERNEOMBUD SORTLAND KOMMUNE. NY DATO!

07.06.2018 09:00Verneombudets rolle i Compilo og avviksarbeidet (HMS) Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel COMPILO - OPPLÆRING NYE VERNEOMBUD SORTLAND KOMMUNE. NY DATO! Kursstart 07.06.2018 09:00 Varighet 2 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, opplæringsrom data Påmelding 28.05.2018 23:59 Ledig 10 av 10 ledig Les mer Meld deg på

07.06.2018 09:00

Barnehagestyrernettverk, 7. juni

07.06.2018 09:30Strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage" er et viktig virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Det er ønske om å etablere et regionalt nettverk for barnehage i Vesterålen for å få til samarbeid og felles kompetanseutvikling. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Barnehagestyrernettverk, 7. juni Kursstart 07.06.2018 09:30 Varighet 6 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Vesterålen Kysthotell, Stokmarknes Påmelding 04.06.2018 12:00 Ledig 33 av 60 ledig Les mer Meld deg på

07.06.2018 09:30

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere?

13.06.2018 09:00Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere? Kursstart 13.06.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 07.06.2018 15:00 Ledig 17 av 49 ledig Les mer Meld deg på

13.06.2018 09:00

KONFLIKTHÅNDTERING - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

15.06.2018 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel KONFLIKTHÅNDTERING - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis. Kursstart 15.06.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 08.06.2018 14:00 Ledig Fullt Les mer Venteliste

15.06.2018 09:00

Forvaltningsloven og krav til saksbehandlingen

19.06.2018 09:00Kurset presenterer og gjennomgår kanskje en av de viktigste lovene i offentlig forvaltning. "Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker” er en av grunnpilarene for offentlig organisering og styring. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Forvaltningsloven og krav til saksbehandlingen Kursstart 19.06.2018 09:00 Varighet 6 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 01.06.2018 15:00 Ledig Fullt Les mer Venteliste

19.06.2018 09:00

Arbeidsrett - vanskelige personalsaker

20.06.2018 09:00Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Arbeidsrett - vanskelige personalsaker Kursstart 20.06.2018 09:00 Varighet 2 dager Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 01.06.2018 15:00 Ledig 2 av 45 ledig Les mer Meld deg på

20.06.2018 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 4+8 Klasse 1: Hadsel og Øksnes

21.08.2018 09:00Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Lederutdanning helse og omsorg, modul 4+8 Klasse 1: Hadsel og Øksnes Kursstart 21.08.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 13.08.2018 14:00 Ledig 12 av 30 ledig Les mer Meld deg på

21.08.2018 09:00

Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

23.08.2018 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis. Kursstart 23.08.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 15.08.2018 14:00 Ledig Fullt Les mer Venteliste

23.08.2018 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 4+8 Klasse 2:Andøy,Bø,Lødingen,Sortland

23.08.2018 09:00Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Lederutdanning helse og omsorg, modul 4+8 Klasse 2:Andøy,Bø,Lødingen,Sortland Kursstart 23.08.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 13.08.2018 14:00 Ledig 15 av 30 ledig Les mer Meld deg på

23.08.2018 09:00

Turnusplanlegging

16.10.2018 09:00Arbeider du med arbeidsmiljøloven, turnusplaner, arbeidstid og bemanningsplaner? Da er dette turnuskurset perfekt for deg. Kurset ledes av turnusguru Svein Arne Thrana. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Turnusplanlegging Kursstart 16.10.2018 09:00 Varighet 4 dager Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 09.10.2018 15:00 Ledig 15 av 60 ledig Les mer Meld deg på

16.10.2018 09:00

Sårbehandling

03.09.2108 09:00Dette er et kurs i pleie og behandling av ikke-helende sår. Formålet med kurset er at deltakerne skal få innsikt i hvorfor ikke-helende sår oppstår og hvordan de kan behandles for å oppnå sårheling. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledig Tittel Sårbehandling Kursstart 03.09.2108 09:00 Varighet 2 dager Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 27.08.2018 16:00 Ledig 44 av 60 ledig Les mer Meld deg på

03.09.2108 09:00