Kommende kurs

Ny kommunelov og habilitetsregler

27.05.2019 09:00Kurset gjennomgår reglene i den nye kommuneloven, slik at alle som deltar på kurset får oversikt over disse. Kurset gir også grunnleggende innføring og forståelse for gjeldende habilitetsregler og hvilke habilitetskrav som følger den nye Kommuneloven. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

27.05.2019 09:00

Kurs i utførelsesentrepriser - NS 8405 / NS 8406

28.05.2019 09:00Kurs i utførelsesentrepriser – NS 8405/ NS 8406 Kurset vil gi en grundig innføring i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Kurset tar sikte på å gi deg en effektiv gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406, med hovedvekt på de viktigste problemstillingene. Det er viktig å kjenne til de viktigste bestemmelsene i standardene for å kunne ivareta sine interesser i et byggeprosjekt.Kursholder: Fredrik Karlsen NESO. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Kurs i utførelsesentrepriser - NS 8405 / NS 8406 Kursstart 28.05.2019 09:00 Varighet 7 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 24.05.2019 16:00 Ledige 21 av 40 ledig Les mer Meld deg på

28.05.2019 09:00

Velferdsteknologien ABC

28.05.2019 09:30Gjennomføringa av opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC er et tiltak i Kompetanseløft 2020, regjeringen sin plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Velferdsteknologien ABC Kursstart 28.05.2019 09:30 Varighet 5.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 24.05.2019 14:00 Ledige 27 av 50 ledig Les mer Meld deg på

28.05.2019 09:30

Demensomsorgens ABC

12.06.2019 09:00Nå har det kommet en ny og oppdatert versjon av den populære Demensomsorgens ABC, som er en del av ABC-opplæringen, der over 30 000 helsearbeidere over hele landet har fått sin kompetanseheving. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Demensomsorgens ABC Kursstart 12.06.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Lanterna Påmelding 07.06.2019 12:00 Ledige 53 av 55 ledig Les mer Meld deg på

12.06.2019 09:00

Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune

25.06.2019 13:00Ferievikarer som skal jobbe i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avdeling Psykisk helse og rus skal ha gjennomført generell brannvernopplæring før de starter i jobben. Vikarer som har gjennomført slik opplæring i 2017 eller 2018 trenger ikke å gjennomføre opplæring i 2019. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune Kursstart 25.06.2019 13:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Glassburet, Lamarktunet Påmelding 24.06.2019 23:59 Ledige 12 av 22 ledig Les mer Meld deg på

25.06.2019 13:00

Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune

26.06.2019 10:00Ferievikarer som skal jobbe i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avdeling Psykisk helse og rus skal ha gjennomført generell brannvernopplæring før de starter i jobben. Vikarer som har gjennomført slik opplæring i 2017 eller 2018 trenger ikke å gjennomføre opplæring i 2019. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune Kursstart 26.06.2019 10:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Glassburet, Lamarktunet Påmelding 25.06.2019 23:59 Ledige 22 av 22 ledig Les mer Meld deg på

26.06.2019 10:00

Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune

26.06.2019 13:00Ferievikarer som skal jobbe i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avdeling Psykisk helse og rus skal ha gjennomført generell brannvernopplæring før de starter i jobben. Vikarer som har gjennomført slik opplæring i 2017 eller 2018 trenger ikke å gjennomføre opplæring i 2019. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune Kursstart 26.06.2019 13:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Glassburet, Lamarktunet Påmelding 25.06.2019 23:59 Ledige 18 av 22 ledig Les mer Meld deg på

26.06.2019 13:00

Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune

26.06.2019 13:00Ferievikarer som skal jobbe i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avdeling Psykisk helse og rus skal ha gjennomført generell brannvernopplæring før de starter i jobben. Vikarer som har gjennomført slik opplæring i 2017 eller 2018 trenger ikke å gjennomføre opplæring i 2019. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune Kursstart 26.06.2019 13:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Glassburet, Lamarktunet Påmelding 25.06.2019 23:59 Ledige 22 av 22 ledig Les mer Meld deg på

26.06.2019 13:00

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Workshop med PA Consulting

27.08.2019 09:00Velkommen til ny workshop med PA Consulting Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Workshop med PA Consulting Kursstart 27.08.2019 09:00 Varighet 6 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 20.08.2019 01:20 Ledige 57 av 65 ledig Les mer Meld deg på

27.08.2019 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 2: Andøy, Bø, Lødingen, Sortland

28.08.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet/ modulen består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Denne modulen er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 2: Andøy, Bø, Lødingen, Sortland Kursstart 28.08.2019 09:00 Varighet 4 dager (26 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 14.08.2019 14:00 Ledige 23 av 35 ledig Les mer Meld deg på

28.08.2019 09:00

Offentlige anskaffelser

10.09.2019 10:00Tre dager med kurs i offentlige anskaffelser. Grunnleggende kunnskap om regelverket, om konkurransegrunnlag og rammeavtaler og evalueringsmodeller og behandling av klager og innsynskrav. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Offentlige anskaffelser Kursstart 10.09.2019 10:00 Varighet 3 dager (16 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 30.08.2019 16:00 Ledige 26 av 45 ledig Les mer Meld deg på

10.09.2019 10:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 1: Hadsel og Øksnes

11.09.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet/ modulen består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Denne modulen er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 1: Hadsel og Øksnes Kursstart 11.09.2019 09:00 Varighet 4 dager (26 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Ikke avklart, Kommer senere Påmelding 01.09.2019 14:00 Ledige 25 av 35 ledig Les mer Meld deg på

11.09.2019 09:00