Kommende kurs

Lederutdanning helse og omsorg, modul 5 - Klasse 1: Hadsel og Øksnes

22.01.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

22.01.2019 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 5 -Klasse 2: Andøy, Bø, Lødingen, Sortland

31.01.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

31.01.2019 09:00

ABC Musikkbasert miljøbehandling

19.03.2019 09:00Kurs om musikk, sang og bevegelse i eldre- og demensomsorgen på arbeidsplassen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

19.03.2019 09:00

Skriv klart!

21.03.2019 09:00Et kurs for deg som er opptatt av klart språk. Kurset gir deg en praktisk opplæring i hvordan du kan skrive bedre på jobben. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

21.03.2019 09:00

For barnehagene i Sortland:Kurs 1: Internett og e-post, Gruppe 14.00 - 16.30

26.03.2019 14:00Kurs 1 Internett og e-post, passer for deg som har lite eller ingen erfaring med bruk av Internett og E-post. Det er et innføringskurs som fokuserer på grunnleggende bruk av Internett og e-post på jobb og fritid. Velg mellom tidlig-gruppe eller sen-gruppe. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel For barnehagene i Sortland:Kurs 1: Internett og e-post, Gruppe 14.00 - 16.30 Kursstart 26.03.2019 14:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Folkeuniversitetet, Vesterålsgt 56, 2. etg. Sortla Påmelding 19.03.2019 23:59 Ledige 5 av 10 ledig Les mer Meld deg på

26.03.2019 14:00

For barnehagene i Sortland:Kurs 1: Internett og e-post, Gruppe 17.00 - 19.30

26.03.2019 17:00Kurs 1 Internett og e-post, passer for deg som har lite eller ingen erfaring med bruk av Internett og E-post. Det er et innføringskurs som fokuserer på grunnleggende bruk av Internett og e-post på jobb og fritid. Velg mellom tidlig-gruppe eller sen-gruppe Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel For barnehagene i Sortland:Kurs 1: Internett og e-post, Gruppe 17.00 - 19.30 Kursstart 26.03.2019 17:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Folkeuniversitetet, Vesterålsgt 56, 2. etg. Sortla Påmelding 19.03.2019 23:59 Ledige 10 av 10 ledig Les mer Meld deg på

26.03.2019 17:00

Seminar universiell utforming

26.03.2019 12:00Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne inviterer til seminar om universell utforming med fokus på tilgjengelighet, folkehelse og menneskerettigheter Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Seminar universiell utforming Kursstart 26.03.2019 12:00 Varighet 3.5 timer Arrangør Hadsel kommune Sted Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Påmelding 24.03.2019 12:00 Ledige 504 av 530 ledig Les mer Meld deg på

26.03.2019 12:00

Skoleledernettverk, samling 5

27.03.2019 11:00Overordnet tema for samlingen er Fagfornyelsen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

27.03.2019 11:00

Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

28.03.2019 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis. Kursstart 28.03.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Sortland Hotell Påmelding 21.03.2019 14:00 Ledige 0 av 40 ledig Les mer Venteliste

28.03.2019 09:00

Introduksjonsdag for nyansatte i Sortland kommune 2019

28.03.2019 12:00Introduksjonsdagen planlegges arrangert hvert år om høsten, men siden det nå er første gang starter vi på våren. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Introduksjonsdag for nyansatte i Sortland kommune 2019 Kursstart 28.03.2019 12:00 Varighet 3.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 25.03.2019 23:58 Ledige 75 av 100 ledig Les mer Meld deg på

28.03.2019 12:00

For barnehagene i Sortland:Kurs 2: Skriveprogrammet Word, Gruppe 14.00 - 16.30

02.04.2019 14:00Kurs 2 er innføringskurs i skriveprogrammet Word, over 3 ganger. Kurset bygger på modulene i Datakortet og læringsmål for digitale ferdigheter utarbeidet av Kompetanse Norge. Vi anbefaler at du deltar på alle modulene i kurs 2. Etter disse tre modulene kan du delta på videregående kurs i Word. Videregående kurs tilbyr vi etter påske Kursene vil ta utgangspunkt i behov for digitale ferdigheter på din arbeidsplass. Hvilke digitale ferdigheter trenger du i din jobb Velg mellom tidlig-gruppe eller sen-gruppe. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel For barnehagene i Sortland:Kurs 2: Skriveprogrammet Word, Gruppe 14.00 - 16.30 Kursstart 02.04.2019 14:00 Varighet 3 dager (7.5 timer) Arrangør Sortland kommune Sted Folkeuniversitetet, Vesterålsgt 56, 2. etg. Sortla Påmelding 26.03.2019 23:59 Ledige 7 av 10 ledig Les mer Meld deg på

02.04.2019 14:00

For barnehagene i Sortland:Kurs 2: Skriveprogrammet Word, Gruppe 17.00 - 19.30

02.04.2019 17:00Kurs 2 er innføringskurs i skriveprogrammet Word over 3 ganger. Kurset bygger på modulene i Datakortet og læringsmål for digitale ferdigheter utarbeidet av Kompetanse Norge. Vi anbefaler at du deltar på alle modulene i kurs 2. Etter disse tre modulene kan du delta på videregående kurs i Word. Videregående kurs tilbyr vi etter påske. Kursene vil ta utgangspunkt i behov for digitale ferdigheter på din arbeidsplass. Hvilke digitale ferdigheter trenger du i din jobb? Velg mellom tidlig-gruppe eller sen-gruppe. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel For barnehagene i Sortland:Kurs 2: Skriveprogrammet Word, Gruppe 17.00 - 19.30 Kursstart 02.04.2019 17:00 Varighet 3 dager (7.5 timer) Arrangør Sortland kommune Sted Folkeuniversitetet, Vesterålsgt 56, 2. etg. Sortla Påmelding 26.03.2019 23:59 Ledige 4 av 10 ledig Les mer Meld deg på

02.04.2019 17:00

Generell brannvernopplæring

04.04.2019 13:00Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbud avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Generell brannvernopplæring Kursstart 04.04.2019 13:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Glassburet, Lamarktunet Påmelding 31.03.2019 23:59 Ledige 0 av 20 ledig Les mer Venteliste

04.04.2019 13:00

Hva arbeidstakere må tåle?

05.04.2019 09:00Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Daglig må ansatte på servicetorg, i NAV, barnevern, tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester osv møte krevende brukere. Hvor går grensen? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Hva arbeidstakere må tåle? Kursstart 05.04.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 29.03.2019 14:00 Ledige 16 av 45 ledig Les mer Meld deg på

05.04.2019 09:00

Generell brannvernopplæring

09.04.2019 13:00Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Generell brannvernopplæring Kursstart 09.04.2019 13:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Glassburet, Lamarktunet Påmelding 31.03.2019 23:59 Ledige 0 av 20 ledig Les mer Venteliste

09.04.2019 13:00

Hvordan arbeidsgiver skal behandle varslinger

10.04.2019 12:00Kurset er i regi av Arbeidstilsynet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Hvordan arbeidsgiver skal behandle varslinger Kursstart 10.04.2019 12:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 07.04.2019 23:58 Ledige 38 av 80 ledig Les mer Meld deg på

10.04.2019 12:00

Generell brannvernopplæring

10.04.2019 13:00Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Generell brannvernopplæring Kursstart 10.04.2019 13:00 Varighet 2.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Glassburet, Lamarktunet Påmelding 31.03.2019 23:59 Ledige 6 av 20 ledig Les mer Meld deg på

10.04.2019 13:00

Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming – målretta miljøarbeid

11.04.2019 09:00Hva skal til for å lykkes, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming – målretta miljøarbeid Kursstart 11.04.2019 09:00 Varighet 2 dager (13 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 05.04.2019 14:00 Ledige 19 av 40 ledig Les mer Meld deg på

11.04.2019 09:00

Veiledningsplattform NAV

24.04.2019 09:30Dette er et internkurs for NAV- ansatte. Generelt om veiledningsplattformen som innledning og hovedtema vil være oppfølging av ungdom. Hvordan veileder vi? Hvordan gir vi god og rett oppfølging til ungdom? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Veiledningsplattform NAV Kursstart 24.04.2019 09:30 Varighet 5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 17.04.2019 18:00 Ledige 29 av 70 ledig Les mer Meld deg på

24.04.2019 09:30

Kurs for kriseteamene i Vesterålen og Lødingen

06.05.2019 09:00Kriseteamene inviteres til to-dagers kurs med Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist og daglig leder av Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Kurs for kriseteamene i Vesterålen og Lødingen Kursstart 06.05.2019 09:00 Varighet 2 dager (14 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 30.04.2019 23:00 Ledige 15 av 40 ledig Les mer Meld deg på

06.05.2019 09:00

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten

08.05.2019 08:30Den særlige utfordringen helsetjenesten står overfor innen legemiddelhåndtering og -behandling hos eldre er kombinasjonen av mange sykdommer og mange legemidler hos den enkelte pasient. Vi tilbyr nå to halvdagskurs den 8. mai i "Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten". Instruktør er sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten Kursstart 08.05.2019 08:30 Varighet 3 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 01.05.2019 14:00 Ledige 1 av 30 ledig Les mer Meld deg på

08.05.2019 08:30

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten

08.05.2019 12:30Den særlige utfordringen helsetjenesten står overfor innen legemiddelhåndtering og -behandling hos eldre er kombinasjonen av mange sykdommer og mange legemidler hos den enkelte pasient. Vi tilbyr nå to halvdagskurs den 8. mai i "Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten". Instruktør er sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten Kursstart 08.05.2019 12:30 Varighet 3 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 01.05.2019 14:00 Ledige 0 av 25 ledig Les mer Venteliste

08.05.2019 12:30

Forvaltningsloven og krav til saksbehandlingen

14.05.2019 09:00Kurset presenterer og gjennomgår kanskje en av de viktigste lovene i offentlig forvaltning. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Forvaltningsloven og krav til saksbehandlingen Kursstart 14.05.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 07.05.2019 16:00 Ledige 32 av 45 ledig Les mer Meld deg på

14.05.2019 09:00

Offentleglova

15.05.2019 09:00Offentlighetsloven regulerer allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Det er viktig for offentlige virksomheter å kjenne til reglene på dette området. Kurset byr på en praktisk gjennomgang av loven og vil gjøre deltakeren tryggere i saksbehandlingen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Offentleglova Kursstart 15.05.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 08.05.2019 16:00 Ledige 37 av 45 ledig Les mer Meld deg på

15.05.2019 09:00