Kommende kurs

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Workshop med PA Consulting

27.08.2019 09:00Velkommen til ny workshop med PA Consulting Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Workshop med PA Consulting Kursstart 27.08.2019 09:00 Varighet 6 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 20.08.2019 01:20 Ledige 46 av 65 ledig Les mer Meld deg på

27.08.2019 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 2: Andøy, Bø, Lødingen, Sortland

28.08.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet/ modulen består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Denne modulen er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 2: Andøy, Bø, Lødingen, Sortland Kursstart 28.08.2019 09:00 Varighet 4 dager (26 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 14.08.2019 14:00 Ledige 17 av 35 ledig Les mer Meld deg på

28.08.2019 09:00

Underernæring hos eldre

28.08.2019 09:00Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer personer med underernæring og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Underernæring hos eldre Kursstart 28.08.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Lanterna Påmelding 18.08.2019 14:00 Ledige 37 av 40 ledig Les mer Meld deg på

28.08.2019 09:00

"Mitt livs ABC" - Tredje samling 3. september 2019

03.09.2019 09:00«Mitt livs ABC» er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag av og i samarbeid med Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Perm 2 er nå ferdig utarbeidet og er grunnlaget for samling 3 og 4. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel "Mitt livs ABC" - Tredje samling 3. september 2019 Kursstart 03.09.2019 09:00 Varighet 6 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 20.08.2019 14:00 Ledige 39 av 60 ledig Les mer Meld deg på

03.09.2019 09:00

Konferanse om folkehelsesatsing

04.09.2019 10:00I forkant av folkehelseuka inviterer ordførerne i Vesterålen til konferanse om folkehelsesatsing. Arne Holte, tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, gir gode råd for hvordan Vesterålen kan bli en enda bedre plass å leve i. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Konferanse om folkehelsesatsing Kursstart 04.09.2019 10:00 Varighet 5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Møysalen Påmelding 01.09.2019 14:00 Ledige 290 av 350 ledig Les mer Meld deg på

04.09.2019 10:00

Offentlige anskaffelser

10.09.2019 10:00Tre dager med kurs i offentlige anskaffelser. Grunnleggende kunnskap om regelverket, om konkurransegrunnlag og rammeavtaler og evalueringsmodeller og behandling av klager og innsynskrav. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Offentlige anskaffelser Kursstart 10.09.2019 10:00 Varighet 3 dager (16 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 30.08.2019 16:00 Ledige 23 av 45 ledig Les mer Meld deg på

10.09.2019 10:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 1: Hadsel og Øksnes

11.09.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet/ modulen består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Denne modulen er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 1: Hadsel og Øksnes Kursstart 11.09.2019 09:00 Varighet 4 dager (26 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Ikke avklart, Kommer senere Påmelding 01.09.2019 14:00 Ledige 10 av 35 ledig Les mer Meld deg på

11.09.2019 09:00

Nettverk ungdomstrinn - samling 4

12.09.2019 09:30Fjerde samling i nettverket vil handle om fagfornyelsen i praksis. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Nettverk ungdomstrinn - samling 4 Kursstart 12.09.2019 09:30 Varighet 6 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 05.09.2019 16:00 Ledige 30 av 30 ledig Les mer Meld deg på

12.09.2019 09:30

Nettverk PFDK - Workshop programmering

18.09.2019 09:00Vi skal gå gjennom konkrete løsninger og prosjekter som kan brukes i klasserommet, med tanke på programmering i fagene. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Nettverk PFDK - Workshop programmering Kursstart 18.09.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 11.09.2019 23:59 Ledige 24 av 60 ledig Les mer Meld deg på

18.09.2019 09:00

Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

30.09.2019 09:00Kurset er ment å gi trygghet og kunnskap om hva som skjer ved livets slutt, slik at den enkelte omsorgsarbeider står bedre rustet i krevende situasjoner Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt Kursstart 30.09.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 21.09.2019 14:00 Ledige 37 av 50 ledig Les mer Meld deg på

30.09.2019 09:00

Kurs i prosessledelse

15.10.2019 00:00NB! PÅMELDING VIA LENKE UNDER TIL KS AGENDA. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Kurs i prosessledelse Kursstart 15.10.2019 Varighet 3 dager Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 20.08.2019 10:00 Ledige 30 av 30 ledig Les mer Meld deg på

15.10.2019

Fagdag - Vold og seksuelle overgrep blant ungdom

22.10.2019 09:00Stiftelsen Tryggere, DIXI Ressurssenter mot voldtekt og Sortland kommune arrangerer gratis fagdag hvor vold og seksuelle overgrep blant ungdom settes i fokus – hvordan avdekke og hjelpe. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Fagdag - Vold og seksuelle overgrep blant ungdom Kursstart 22.10.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 16.10.2019 23:59 Ledige 191 av 200 ledig Les mer Meld deg på

22.10.2019 09:00