Kommende kurs

"Mitt livs ABC"- Klasse 1 - Andre samling 3. oktober 2018

27.02.2018 09:00«Mitt livs ABC» er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag av og i samarbeid med Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

27.02.2018 09:00

"Mitt livs ABC"- Klasse 2 - Andre samling 4. oktober 2018

28.02.2018 09:00«Mitt livs ABC» er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag av og i samarbeid med Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. RKK Vesterålen og Lødingen setter opp to oppstartseminar for å gi tilbud til flest mulige. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

28.02.2018 09:00

Demensomsorgens ABC - miljøpermen. Andre samling 6. november.

09.04.2018 10:00Velkommen til fagseminar 1 i miljøpermen. Demensomsorgens ABC er samlet i tre permer. Permene gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. Hver perm har to fagsamlinger. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

09.04.2018 10:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 4+8 Klasse 1: Hadsel og Øksnes

21.08.2018 09:00Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

21.08.2018 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 4+8 Klasse 2:Andøy,Bø,Lødingen,Sortland

23.08.2018 09:00Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

23.08.2018 09:00

WOW - praktisk kurs om barn, kunst og magiske øyeblikk

21.09.2018 10:00Workshop: WOW - en praktisk innføring i skapelsen av magiske møter med barn og kunst Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

21.09.2018 10:00

Kurs i de nye personvernreglene - GDPR, Sortland kommune

03.10.2018 09:30Bakgrunn: Nye regler for behandling av personopplysninger er vedtatt i sommer. Alle som behandler personopplysninger i Sortland kommune bør delta på dette kurset. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Kurs i de nye personvernreglene - GDPR, Sortland kommune Kursstart 03.10.2018 09:30 Varighet 2 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 30.09.2018 23:59 Ledige 79 av 120 ledig Les mer Meld deg på

03.10.2018 09:30

Barnehagekonferanse 10. oktober

10.10.2018 09:30Felles fagdag for ansatte i barnehage. Hovedtema for dagen er livsmestring og psykisk helse. I tillegg får vi et praksiseksempel fra Stordalen friluftsbarnehage om bruk av digitale verktøy! Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Barnehagekonferanse 10. oktober Kursstart 10.10.2018 09:30 Varighet 6 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Påmelding 04.10.2018 15:00 Ledige 188 av 350 ledig Les mer Meld deg på

10.10.2018 09:30

Turnusplanlegging

16.10.2018 09:00Arbeider du med arbeidsmiljøloven, turnusplaner, arbeidstid og bemanningsplaner? Da er dette turnuskurset perfekt for deg. Kurset ledes av turnusguru Svein Arne Thrana. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Turnusplanlegging Kursstart 16.10.2018 09:00 Varighet 4 dager (26 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 09.10.2018 15:00 Ledige 0 av 63 ledig Les mer Venteliste

16.10.2018 09:00

Velferdsteknologiens ABC

23.10.2018 09:30Gjennomføringa av opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC er et tiltak i Kompetanseløft 2020, regjeringen sin plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Velferdsteknologiens ABC Kursstart 23.10.2018 09:30 Varighet 5 dager (20 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 13.10.2018 16:00 Ledige 47 av 60 ledig Les mer Meld deg på

23.10.2018 09:30

Dagsseminar: 10-FAKTOR og ledelse

24.10.2018 09:0010-FAKTOR er KS' medarbeiderundersøkelse utviklet i samarbeid med Linda Lai, BI. Undersøkelsen er skreddersydd for kommuner og fylkeskommuner og legger spesiell vekt på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Dagsseminar: 10-FAKTOR og ledelse Kursstart 24.10.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Møysalen Påmelding 15.10.2018 15:00 Ledige 297 av 450 ledig Les mer Meld deg på

24.10.2018 09:00

Opplæringsdag CosDoc journal

24.10.2018 09:00I dette kurset oppnår du god forståelse og økt kunnskap om innhold, struktur og effektiv bruk av journal. Vi setter fokus på hvordan gode rutiner og riktig bruk av CosDoc Journal forenkler arbeidshverdagen og sikrer kvalitet og kontinuitet i pasientomsorgen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Opplæringsdag CosDoc journal Kursstart 24.10.2018 09:00 Varighet 6 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, opplæringsrom data Påmelding 18.10.2018 23:59 Ledige 1 av 12 ledig Les mer Meld deg på

24.10.2018 09:00

Opplæringsdag CosDoc journal

25.10.2018 09:00I dette kurset oppnår du god forståelse og økt kunnskap om innhold, struktur og effektiv bruk av journal. Vi setter fokus på hvordan gode rutiner og riktig bruk av CosDoc Journal forenkler arbeidshverdagen og sikrer kvalitet og kontinuitet i pasientomsorgen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Opplæringsdag CosDoc journal Kursstart 25.10.2018 09:00 Varighet 6 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, opplæringsrom data Påmelding 18.10.2018 23:59 Ledige 0 av 12 ledig Les mer Venteliste

25.10.2018 09:00

Samtaler med barn (30. oktober)

30.10.2018 09:00Kurset handler om den voksnes relasjonskompetanse, om våre samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. Om kontakt, samtaler og samhandling med barn. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Samtaler med barn (30. oktober) Kursstart 30.10.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Sortland Påmelding 23.10.2018 15:00 Ledige 0 av 120 ledig Les mer Venteliste

30.10.2018 09:00

Hverdagsrehabilitering

31.10.2018 09:00Dette kurset skal gi deltakerne innsikt i praktisk gjennomføring av hverdagsrehabilitering, og erfaringer som en kan dra nytte av i oppstart og i videre arbeid med hverdagsrehabilitering. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Hverdagsrehabilitering Kursstart 31.10.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 24.10.2018 14:00 Ledige 12 av 40 ledig Les mer Meld deg på

31.10.2018 09:00

PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN KAP. 4 A

01.11.2018 10:00Fylkesmannen i Nordland inviterer til kurs i Pasient- og brukerrettighetslovens Kap. 4A for helsetjenstene i Vesterålen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN KAP. 4 A Kursstart 01.11.2018 10:00 Varighet 5.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Lanterna Påmelding 15.10.2018 14:00 Ledige 31 av 115 ledig Les mer Meld deg på

01.11.2018 10:00

Kvalitetsgruppesamling

02.11.2018 08:30Samling for kvalitetsgruppene i alle avdelinger i Helse og omsorg. Tema for samlingen er; -organisering av kvalitetsarbeidet i Helse og omsorg, status og veien videre -systematisk arbeid i egen kvalitetsgruppe, status og veien videre Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Kvalitetsgruppesamling Kursstart 02.11.2018 08:30 Varighet 3 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 26.10.2018 23:59 Ledige 30 av 70 ledig Les mer Meld deg på

02.11.2018 08:30

Kurs i tankevirus, halv dag - for ansatte i Sortland kommune

12.11.2018 12:0012. november 2018 tilbyr Sortland kommune sine ansatte kurs i tankevirus. Kurset er fra kl. 12.00-15.30 i kommunestyresalen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Kurs i tankevirus, halv dag - for ansatte i Sortland kommune Kursstart 12.11.2018 12:00 Varighet 3.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland kommune, rådhuset, kommunestyresalen Påmelding 02.11.2018 15:30 Ledige 16 av 35 ledig Les mer Meld deg på

12.11.2018 12:00

Leder i Vesterålen, 2. samling

15.11.2018 09:00Tema for samlingen er "Makt og tillit" og er den andre av fire samlinger i lederprogrammet "Leder i Vesterålen". Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Leder i Vesterålen, 2. samling Kursstart 15.11.2018 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Påmelding 08.11.2018 16:00 Ledige 25 av 40 ledig Les mer Meld deg på

15.11.2018 09:00

Sortland kommune: Informasjonsmøte om pensjon for medlemmer i KLP 55 +

22.11.2018 09:00KLP kommer til Sortland for å fortelle om pensjon. Gjennom informasjonsmøtet får deltakerne en gjennomgang av de pensjonsrettigheter man har som medlem i KLP. Dette er et tilbud til medlemmer i KLP i aldersgruppen 55 +. Påmelding avklares med nærmeste leder. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Sortland kommune: Informasjonsmøte om pensjon for medlemmer i KLP 55 + Kursstart 22.11.2018 09:00 Varighet 1.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 15.11.2018 23:59 Ledige 90 av 100 ledig Les mer Meld deg på

22.11.2018 09:00

Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.09.00 og 10.40

22.11.2018 09:00Dette er for medlemmer i KLP i alderen 60 +. Personlig veiledning går samtidig med felles informasjonsmøtet. Passer for deg som har vært på informasjonsmøte tidligere. Du vil bli tildelt en 20 minutters veiledningstime i tidsrommet kl.09.00 - 10.40. Tidspunkt sendes til deg på e-post. Deltagelse må avklares med nærmeste leder. Begrenset antall plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.09.00 og 10.40 Kursstart 22.11.2018 09:00 Varighet 1.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 15.11.2018 23:59 Ledige 1 av 5 ledig Les mer Meld deg på

22.11.2018 09:00

Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.10.40 - 12.40

22.11.2018 10:40Dette er for medlemmer i KLP i alderen 60 +. Du vil bli tildelt en 20 minutters veiledningstime i tidsrommet kl.10.40. - 12.40 Tidspunkt sendes til deg på e-post. Deltagelse må avklares med nærmeste leder. Begrenset antall plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.10.40 - 12.40 Kursstart 22.11.2018 10:40 Varighet 2 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 15.11.2018 23:59 Ledige 7 av 8 ledig Les mer Meld deg på

22.11.2018 10:40

Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.12.40 og 14.00

22.11.2018 12:40Dette er for medlemmer i KLP i alderen 60 +. Du vil bli tildelt en 20 minutters veiledningstime i tidsrommet kl.12.40 - 14.00.Tidspunkt sendes til deg på e-post. Deltagelse må avklares med nærmeste leder. Begrenset antall plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.12.40 og 14.00 Kursstart 22.11.2018 12:40 Varighet 1.5 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 15.11.2018 23:59 Ledige 8 av 8 ledig Les mer Meld deg på

22.11.2018 12:40

HMS grunnkurs, 40 timer, for ansatte i Sortland kommune

04.12.2018 00:00Det arrangeres et 3 dagers HMS grunnkurs for ledere og verneombud i Sortland kommune 4. og 5. desember + 14. desember 2018. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel HMS grunnkurs, 40 timer, for ansatte i Sortland kommune Kursstart 04.12.2018 Varighet 3 dager Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 23.11.2018 23:59 Ledige 47 av 70 ledig Les mer Meld deg på

04.12.2018