Kommende kurs

Grunnleggende førstehjelp

26.11.2019 08:30Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

26.11.2019 08:30

Grunnleggende førstehjelp

26.11.2019 10:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

26.11.2019 10:00

Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

06.12.2019 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis. Kursstart 06.12.2019 09:00 Varighet 6.5 timer Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 30.11.2019 14:00 Ledige 0 av 40 ledig Les mer Venteliste

06.12.2019 09:00

Saksbehandlerkurs brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

09.12.2019 09:00RKK tilbyr nå et nyutviklet saksbehandlingskurs om BPA i samarbeid med BPA-skolen og Omsorgsjuss AS. Kurset tar for seg de alminnelige reglene om rett til BPA i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd og særreglene om BPA i § 2-1 d. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Saksbehandlerkurs brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Kursstart 09.12.2019 09:00 Varighet 2 dager (13 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 29.11.2019 14:00 Ledige 12 av 30 ledig Les mer Meld deg på

09.12.2019 09:00

Hvordan hjelpe hjelperen?

11.12.2019 09:00Kurset tar for seg ulike belastninger og reaksjoner på/av jobben, viktige årsaker til belastninger, risikofaktorer og tegn på at man er påvirket av jobben og hvordan man selv og som kollegiet kan skape beskyttelse mot skadelige belastninger. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Hvordan hjelpe hjelperen? Kursstart 11.12.2019 09:00 Varighet 6 timer Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, Samfunnssalen Påmelding 03.12.2019 15:00 Ledige 16 av 70 ledig Les mer Meld deg på

11.12.2019 09:00

Akuttmedisinsk eldreomsorg

08.01.2020 10:00Akuttmedisinsk eldreomsorg er en etterutdanning som er skreddersydd for å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møtet med alvorlig og akutt syke gamle. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Akuttmedisinsk eldreomsorg Kursstart 08.01.2020 10:00 Varighet 6 dager (37 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 01.01.2020 14:00 Ledige 28 av 30 ledig Les mer Meld deg på

08.01.2020 10:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 1.

22.01.2020 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet/ modulen består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Denne modulen har som formål å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige Tittel Lederutdanning helse og omsorg, modul 1. Kursstart 22.01.2020 09:00 Varighet 4 dager (26 timer) Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Påmelding 10.01.2020 12:00 Ledige 29 av 40 ledig Les mer Meld deg på

22.01.2020 09:00

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Workshop med PA Consulting

18.11.2109 09:00Velkommen til fjerde workshop med PA Consulting Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

18.11.2109 09:00