"Mitt livs ABC"- Klasse 2 - Andre samling 4. oktober 2018

«Mitt livs ABC» er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag av og i samarbeid med Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. RKK Vesterålen og Lødingen setter opp to oppstartseminar for å gi tilbud til flest mulige. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

28.02.2018 09:00
Frist utløpt
28.02.201809:00 Hans Arne Norbakk

«Mitt livs ABC» er forankret i Meld. St. 45 (2012–2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming, der regjeringen foreslo å etablere «Mitt livs ABC», etter modell av
Demensomsorgens ABC. Aldring og helse er ansvarlig for utvikling og videre oppdateringer.

«Mitt livs ABC» tar opp viktige temaer som utviklingshemming, kommunikasjon, etikk, helse, bruk av tvang og makt, aktuelt lovverk og opplæring, arbeid og dagtilbud. Det legges vekt på hvordan man som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge
og oppmuntre til et aktivt liv. For at tjenestene som gis den enkelte skal ha god kvalitet, kreves det at tjenesteyterne har kompetanse på disse områdene.

Praktiske opplysninger

Vedlagt informasjon til deltakere og ledere(se vedlegg)

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Anders KjeldbergvikLødingen kommuneMiljøtjenesten
Andrea StricksnerBø kommuneTTF
Anita HennieAndøy kommuneDamvn 2
Ann Katrin ZalogieneØksnes kommuneMiljøtjenesten
Annika HansenØksnes kommuneMiljøtjenesten
Arild OlderkjærØksnes kommuneMiljøtjenesten
Birgitta MosjøLødingen kommuneMiljøtjenesten
Daniel SandvikØksnes kommuneMiljøtjenesten
Eileen BerglundØksnes kommuneMiljøtjenesten
Elisabeth hansenØksnes kommuneMiljøtjenesten
Ellen FredriksenØksnes kommuneMiljøtjenesten
Eva Marie LienLødingen kommuneMiljøtjenesten
Fern Iselin Vist BowenHadsel kommuneMiljøarbeidertjensten
Grethe GjertsenØksnes kommuneMiljøtjenesten
Ina StabellHadsel kommuneMiljøarbeidertjenesten avd. Melbu
Julie GundersenLødingen kommuneMiljøtjenesten
Katarzyna OlsenAndøy kommuneDamveien 2
Katrine OlsenHadsel kommuneMiljøarbeideertjenesten avd. Melbu
Kirsti HansenØksnes kommuneMiljøtjenesten
Kjersti HeglandHadsel kommuneMiljøarbeidertjenesten avd. Melbu
Lill-Henny KvarsnesHadsel kommuneMiljøarbeidertjenesten avd. Melbu
Maiken CeliusØksnes kommuneMiljøtjenesten
Malin HansenØksnes kommuneMiljøtjenesten
Marianne LudvigsenØksnes kommuneMiljøtjenesten
Pit KaroliussenAndøy kommuneDamveien 2
Randi DanielsenØksnes kommuneMiljøtjenesten
Robert SchaugAndøy kommuneDamveien 2
Vibeke Strøm-FosseAndøy kommuneDamveien 2
wanja JohnsrudØksnes kommuneMiljøtjenesten
Øyvind Bjugn AasanBø kommuneTTF Bofellesskapet Straume

Kursplan

Kursstart 28.02.2018 09:00 Sted Kulturfabrikken, Lanterna Varighet 2 dager (12.5 timer)

Onsdag 28.02: 09:00 - 15:00

Torsdag 04.10: 09:00 - 15:30

Målgruppe Alle som utøver tjenester overfor personer med utviklingshemming. Det er et spesielt fokus på dem uten helse- sosial- eller pedagogisk utdanning. Instruktør Flere Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Ansvarlig Hans Arne Norbakk Bindende påmelding Ja Påmelding 22.02.2018 14:00 Ledige Frist utløpt