Generell brannvernopplæring

Alle ansatte i utøvende tjenester i Helse og omsorg Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

26.02.2018 13:00
Frist utløpt
26.02.201813:00 Kristin Dahlmo

Det skal gis innføring i:

  • Branners fysiske og kjemiske egenskaper
  • Innføring i den enkeltes ansvar og pliktere, også informasjon om brannkontaktens og lederens ansvar og plikter
  • Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel (brannteppe, slukkeapparat), evakuering av personer (bruk av evakueringslaken og andre relevante hjelpemidler) og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
  • Branninstruks og beredskapsplaner
  • System for varsling

Praktiske opplysninger

Vær forberedt på at siste del av kurset (slukkeøvelse og evakuering) foregår utendørs.

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Anita Marie HansenSortland kommuneHjemmesykepleien
Ann PedersenSortland kommuneDagtilbudet
Asbjørn KristiansenSortland kommuneBase Kong Øysteins Vei
carina HillingSortland kommunehjemmesykepleien
Geir KristiansenSortland kommuneBase Kong Øysteins Vei
Hans Arne MyrengSortland kommuneBase Kong Øysteins Vei
Heidi Rogn-Sørensen Rogn-SørensenSortland kommuneSortland
Håvard Lunde LaksåSortland kommuneBase Kong Øysteins Vei
Ingvild BørvikSortland kommuneHjemmesykepleien
Laila Wilhelmsen WilhelmsenSortland kommuneHj.tj.sortland kommune
Lill-Kristin JohannessenSortland kommuneAvd. psykisk helse og rus
Lisbeth TorsetSortland kommuneHjemmesykepleien
Liv TjønsøSortland kommuneLamarktunet
Magnus AdalsteinssonSortland kommuneUtsikten Bofellesskap
Malin Roness johansenSortland kommuneHjemmesykepleien
Mona LarsenSortland kommuneSortland kommune, hjtj
Oddrun Reinholtsen ReinholtsenSortland kommuneHjemmesykepleien. Lag2
Torkil JohansenSortland kommuneUtsikten Bofellesskap
Trude Zahl JohnsenSortland kommuneNatt-tjenesten
Veronika LarsenSortland kommuneBofellesskapet avd. psykisk helse

Kursplan

Kursstart 26.02.2018 13:00 Sted Glassburet, Lamarktunet Varighet 2.5 timer

Mandag 26.02: 13:00 - 15:30

Målgruppe Alle ansatte i utøvende tjenester i Helse og omsorg, Sortland kommune Instruktør Enevold Brønlund Arrangør Sortland kommune Ansvarlig Kristin Dahlmo Bindende påmelding Nei Påmelding 20.02.2018 23:59