Generell brannvernopplæring

Alle ansatte i utøvende tjenester i Helse og omsorg, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

27.02.2018 13:00
Frist utløpt
27.02.201813:00 Kristin Dahlmo

Det skal gis innføring i:

  • Branners fysiske og kjemiske egenskaper
  • Innføring i den enkeltes ansvar og pliktere, også informasjon om brannkontaktens og lederens ansvar og plikter
  • Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel (brannteppe, slukkeapparat), evakuering av personer (bruk av evakueringslaken og andre relevante hjelpemidler) og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
  • Branninstruks og beredskapsplaner
  • System for varsling

Grunnleggende brannvernopplæring er ikke bygningsspesifikk.

Praktiske opplysninger

Vær oppmerksom på at siste del av kurset (Slukking og evakuering) skjer utendørs

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Anita AuglendSortland kommuneUtsikten
aud berntsenSortland kommuneavdeling for psykisk helse og rus
Beathe Ditlevsen OlsenSortland kommuneHjemmesykepleien Sortland
bodil davidsenSortland kommunedagtilbudet
Camilla HansenSortland kommunebase snorresvei
geir jensenSortland kommuneavd.psyk.helse
June EilertsenSortland kommuneUtsikten bofellesskap
kamilla Therese FossemSortland kommuneNattmålsveien EMF
Line Bentzen SætherSortland kommuneLaen
Marina Iren LillehaugSortland kommuneHjemmesykepleien
Martin Halsvik LarsenSortland kommuneKarles vei
Stine GladSortland kommunebase snorresvei
Thea LangvoldSortland kommunebase snorresvei
Thomas StrandSortland kommuneBase karlesvei
Tina SørensenSortland kommuneAvdeling for psykisk helse og rus
Tone Beate Tangen JohansenSortland kommuneMiljøtjenesten, Base Karlesvei
Tonje VoldsundSortland kommuneKarles vei
veronica sozaSortland kommuneAvdeling Laen
Vigdis Myrland Sortland kommuneSortland kommune
Øivind NilsenSortland kommuneBase snorresvei

Kursplan

Kursstart 27.02.2018 13:00 Sted Glassburet, Lamarktunet Varighet 2.5 timer

Tirsdag 27.02: 13:00 - 15:30

Målgruppe Alle ansatte i utvøende tjeneste, Helse og omsorg Sortland kommune Instruktør Enevold Brønlund Arrangør Sortland kommune Ansvarlig Kristin Dahlmo Bindende påmelding Nei Påmelding 20.02.2018 23:59