Generell brannvernopplæring

Alle ansatte i utøvende tjenester i Helse og omsorg, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

28.02.2018 13:00
Frist utløpt
28.02.201813:00 Kristin Dahlmo

Det skal gis innføring i:

  • Branners fysiske og kjemiske egenskaper
  • Innføring i den enkeltes ansvar og pliktere, også informasjon om brannkontaktens og lederens ansvar og plikter
  • Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel (brannteppe, slukkeapparat), evakuering av personer (bruk av evakueringslaken og andre relevante hjelpemidler) og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
  • Branninstruks og beredskapsplaner
  • System for varsling

Grunnleggende brannvernopplæring er ikke bygningsspesifikk.

Praktiske opplysninger

Vær oppmerksom på at siste del av kurset (slukking og evakuering) foregår utendørs

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Annette EllingsenSortland kommuneSortland kommune
Camilla RøsteSortland kommunebase snorresvei
Eline JørgensenSortland kommuneDagaktivitetstilbudet
Gerd HansenSortland kommunebase snorresvei
Gunn Tove MellemsætherSortland kommuneKjempenhøy
Heidi BenumSortland kommunebase snorresvei
Heidi Katariina IsotalusSortland kommuneNattmålsveien emf
Inger-Johanne RasmussenSortland kommuneSortland helsestasjon
Ivar SkjerveSortland kommuneBase Kong Øysteins Vei
Kai Viggo JohnsenSortland kommunebase snorresvei
Karoline GrøsnesSortland kommuneKjempenhøy
Lill Jorunn HartviksenSortland kommuneKjempenhøy
Liss PaulsenSortland kommuneBase snorresvei
Margareth HangstadSortland kommunebase snorresvei
Raymond LindSortland kommuneKarlesvei
Sandra BechSortland kommuneSortland helsestasjon
Sigrun SandvoldSortland kommuneKjempenhøy
Trine Einarsdatter NilsenSortland kommuneBofellesskapet Parkveien 2
Viviann SkogSortland kommuneSortland helsestasjon
Øyvind StavnesSortland kommuneOmsorgsbasen Karles Vei

Kursplan

Kursstart 28.02.2018 13:00 Sted Glassburet, Lamarktunet Varighet 2.5 timer

Onsdag 28.02: 13:00 - 15:30

Målgruppe Alle ansatte i utøvende tjenester i Helse og omsorg, Sortland kommune Instruktør Enevold Brønlund Arrangør Sortland kommune Ansvarlig Kristin Dahlmo Bindende påmelding Nei Påmelding 22.02.2018 23:59