Grunnopplæring brannvernopplæring, Helse og omsorg Sortland kommune

Alle ansatte i Helse og omsorg skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

04.06.2018 13:30
Frist utløpt
04.06.201813:30 Kristin Dahlmo

Det skal gis innføring i:

  • Branners fysiske og kjemiske egenskaper
  • Innføring i den enkeltes ansvar og pliktere, også informasjon om brannkontaktens og lederens ansvar og plikter
  • Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel (brannteppe, slukkeapparat), evakuering av personer (bruk av evakueringslaken og andre relevante hjelpemidler) og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
  • Branninstruks og beredskapsplaner
  • System for varsling

Grunnleggende brannvernopplæring er ikke bygningsspesifikk.

Praktiske opplysninger

Den praktiske delen av kurset foregår utendørs. Ha med klær etter været!

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Andrea Dahlmo LøkkeSortland kommuneHåløygtunet
Arne Håkon OsnesSortland kommuneMarkveien
Atle BolstadSortland kommuneMarkveien
Brit Mona KristiansenSortland kommuneHj.tj
Brynjolv StoklandSortland kommuneMarkveien
Esther HolandSortland kommuneSortland legekontor
Gustaf HvaringSortland kommuneMarkveien
Ida EnbuskSortland kommuneKjempenhøy
Lena SteinengSortland kommuneHjemmetjenesten
Lena BergSortland kommuneHjemmetjenesten, Lag 2
Mette BoassenSortland kommuneKjempenhøy
Nina HansenSortland kommuneHjemmetjenesten
Oddvar OlsenSortland kommuneMarkveien
Renate BergSortland kommuneMarkveien
Robin ByeSortland kommuneMarkveien
Sara Sofie Nesbye KanstadSortland kommuneMarkveien
Siv anita Johansen Sortland kommuneHjemmetjenesten
Stian LockertSortland kommuneHege Løkken
Therese JensenSortland kommuneKjempenhøy
Torild Råberg Sortland kommuneHjemmetjenesten

Kursplan

Kursstart 04.06.2018 13:30 Sted Glassburet, Lamarktunet Varighet 2.5 timer

Mandag 04.06: 13:30 - 16:00

Målgruppe Alle ansatte i Helse og omsorg, Sortland kommune Instruktør Enevold Brønlund Arrangør Sortland kommune Ansvarlig Kristin Dahlmo Bindende påmelding Nei Påmelding 01.06.2018 23:59