Grunnleggende brannvernopplæring, Helse og omsorg Sortland kommune

Alle ansatte skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

07.06.2018 13:30
Frist utløpt
07.06.201813:30 Kristin Dahlmo

Det skal gis innføring i:

  • Branners fysiske og kjemiske egenskaper
  • Innføring i den enkeltes ansvar og pliktere, også informasjon om brannkontaktens og lederens ansvar og plikter
  • Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel (brannteppe, slukkeapparat), evakuering av personer (bruk av evakueringslaken og andre relevante hjelpemidler) og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
  • Branninstruks og beredskapsplaner
  • System for varsling

Grunnleggende brannvernopplæring er ikke bygningsspesifikk.

Praktiske opplysninger

Den praktiske delen av kurset foregår ute. Ta med klær etter vær:)

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Aino LudviksenSortland kommuneHjemmetjenesten avd Sjøgata
Anette Glad PedersenSortland kommuneAvlastningsbolig
Anja HaganSortland kommuneSortland legekontor
aud berntsenSortland kommuneavdeling for psykisk helse og rus
Bente KristensenSortland kommuneSortland Kommune
Børge BangSortland kommuneMarkveien
Dagrunn AnderssenSortland kommuneHjemmetjenesten
Eirin Helland NilsenSortland kommuneHjemmetjenesten avd Sjøgata
Hege LøkkenSortland kommuneMiljøtjenesten
Hege JohnsenSortland kommuneMarkveien
Henriette PedersenSortland kommuneAvlastningsbolig
Ingvill DishingtonSortland kommuneMarkveien
Maja EinarsenSortland kommuneAvlastningsbolig
Nina GundersenSortland kommuneAvlastningsbolig
Renate JohnsenSortland kommuneHjemmetjenesten avd Sjøgata
Svein Vidar HansenSortland kommuneMarkveien
Synnøve NymoenSortland kommuneAvlastningsbolig
Vanja ElvegårdSortland kommuneHjemmetjenesten avd Sjøgata
Vibeke NyrudSortland kommuneHjemmetjenesten avd Sjøgata

Kursplan

Kursstart 07.06.2018 13:30 Sted Glassburet, Lamarktunet Varighet 2.5 timer

Torsdag 07.06: 13:30 - 16:00

Målgruppe Alle ansatte i Helse og omsorg, Sortland kommune Instruktør Enevold Brønlund Arrangør Sortland kommune Ansvarlig Kristin Dahlmo Bindende påmelding Nei Påmelding 07.06.2018 23:59