Hverdagsrehabilitering

Dette kurset skal gi deltakerne innsikt i praktisk gjennomføring av hverdagsrehabilitering, og erfaringer som en kan dra nytte av i oppstart og i videre arbeid med hverdagsrehabilitering. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

31.10.2018 09:00
Frist utløpt
31.10.201809:00 Hans Arne Norbakk

Sentralt i hverdagsrehabilitering er å legge til rette slik at eldre hjemmeboende personer kan delta i hverdagslige aktiviteter. Det har vært mye fokus på at hverdagsrehabilitering kan benyttes for å møte de utfordringer helsevesenet står foran i dag, spesielt med tanke på et økende antall eldre.

Gjennom dagen fokuseres det på konkrete eksempler hvor både suksesshistorier og utfordringer personalet kan møte, blir trukket frem.

Det finnes ulike måter å organisere hverdagsrehabilitering. Dette henger gjerne sammen med kommunens demografi.

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om hverdagsrehabilitering. Kurset fokuserer på en praktisk tilnærming til hverdagsrehabilitering.

Kurset skal også være en arena for erfaringsutveksling.

Praktiske opplysninger

Kurset kan også være relevant for de som ønsker å lære mer om tankegangen bak hverdagsrehabilitering, noe som også kan overføres til andre områder i kommunehelsetjenesten.

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Andrea SteinsvikSortland kommuneSortland kommune
Anita StaveHadsel kommuneHjemmetjenesten Stokmarknes
Anita ArntsenHadsel kommuneHjemmmetjenesten Innlandet
Beathe AndersenAndøy kommuneEnhet for helse og familie
Bente AuneHadsel kommuneHjemmmetjenesten Innlandet
Camilla AunanHadsel kommuneStokmarknes sykehjem, korttidsavd
Camilla LaupstadAndøy kommuneHjemmesykepleien Nord
Christina Barahona NørbechSortland kommuneSortland kommune
Eirin EdvardsenSortland kommuneHjemmetjenesten
Hans Arne NordbakkVesterålen regionrådVesterålen regionråd
Heidi Rogn-SørensenSortland kommuneHjemmetjenesten, Lag 2
Hilde OverholtHadsel kommuneHjemmetjenesten Stokmarknes
Jeanett EllingsenSortland kommuneHjemmetjenesten
Judith Aa. JohansenAndøy kommuneAndøy kommune
Lars Marcus BekkevoldHadsel kommuneHadsel kommune
Linda RibeHadsel kommuneHjemmesykepleien Melbu
Mariann GladHadsel kommuneRådhuset Hadsel kommune
Marit Brenna HansenSortland kommuneErgo- og fysioterapitjenesten, Helse
Marita VollenSortland kommuneHjemmetjenesten
Monika AdolfsenHadsel kommuneStokmarknes sykehjem, korttidsavd
Nina DreyerHadsel kommuneHjemmetjenesten Melbu
Nina Klaussen Sortland kommuneHjemmetjenesten Lag1
Sayamon SinsuebphonBedriftAl Thai
Silje Skagtun HansenHadsel kommuneHjemmetjenesten Stokmarknes
Siri RuudHadsel kommuneHadsel kommune
Tone SchaugAndøy kommuneTildelingskontoret
Viwi RaskHadsel kommuneHjemmetjenesten Melbu

Kursplan

Kursstart 31.10.2018 09:00 Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Varighet 6.5 timer

Onsdag 31.10: 09:00 - 15:30

Målgruppe Helsepersonell - både ved institusjoner, boliger og i hjemmetjenesten Instruktør Lillian Nisja Lundeby Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Ansvarlig Hans Arne Norbakk Pris 400,- NOK Bindende påmelding Ja Påmelding 24.10.2018 14:00
, click to open in lightbox