Saksbehandlerkurs brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

RKK tilbyr nå et nyutviklet saksbehandlingskurs om BPA i samarbeid med BPA-skolen og Omsorgsjuss AS. Kurset tar for seg de alminnelige reglene om rett til BPA i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd og særreglene om BPA i § 2-1 d. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

09.12.2019 09:00
Frist utløpt
09.12.201909:00 Hans Arne Norbakk

Reglene om BPA byr på mange utfordringer for saksbehandlerne i kommunene, sammenlignet med de alminnelige reglene om helse- og omsorgstjenester. Hovedårsakene til dette er både at selve jussen er mer innviklet enn ellers og at de organisatoriske sidene ved BPA er mer komplekse enn for andre tjenester. På kurset gjennomgås både de juridiske og organisatoriske sidene ved ordningen, samtidig som det forsøkes å gi en dypere forståelse for brukergruppas behov og ønsker.

Les mere her

Praktiske opplysninger

Det veksles mellom forelesning og case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Aina OlaisenBø kommuneavd. pleie og omsorg
Alex WadelVågan kommuneFamilieenheten, Vågan kommune
Anita FridholmSortland kommuneTjenestekontoret i Helse og Omsorg
Anna HansenØksnes kommuneTjenestekontor øksnes
Grethe MehammerSortland kommuneTjenestekontoret i Helse og Omsorg
Guro KarlsenAndøy kommunePleie og omsorg
Gøril PettersenSortland kommuneTjenestekontoret
Hege BruunBø kommuneavd. pleie og omsorg
Hege KotengLødingen kommuneHelse og Omsorg
Hilde LjoslandSortland kommuneTjenestekontoret
Judith Aa. JohansenAndøy kommuneTildelingskontoret
Kari Løkensgård BjørnvikLødingen kommuneHelse og Omsorg
Kjell Olav BjørnhaugHadsel kommuneTjenestekontoret
Klara Wollvik SommersethLødingen kommuneHelse og Omsorg
Kristin DahlmoSortland kommuneAdm Helse og omsorg
Lisa Brekke SkogvangVågan kommuneKoordinerende enhet Vågan kommune
May A. AntonsenHadsel kommuneTjenestekontoret for pleie- og omsorgssektoren
Minna HenningsenLødingen kommuneHelse og Omsorg
Terese JenssenVågan kommuneKoordinerende enhet Vågan kommune
Tone SchaugAndøy kommuneTildelingskontoret
Tove RibeSortland kommuneTjenestekontoret

Kursplan

Kursstart 09.12.2019 09:00 Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Varighet 2 dager (13 timer)

Mandag 09.12: 09:00 - 15:30

Tirsdag 10.12: 09:00 - 15:30

Målgruppe Ledere og saksbehandlere i helse- og omsorgstjenesten Instruktør Flere Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Ansvarlig Hans Arne Norbakk Pris 500,- NOK Pris eksterne 1000,- NOK Bindende påmelding Ja Påmelding 02.12.2019 14:00