Vivat selvmordsforebygging -førstehjelp ved selvmordsfare

Om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare: Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som møter selvmordsnære mennesker i sitt virke, samt frivillige og andre som i sine ulike roller kan komme i en hjelpeposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

04.11.2019 08:00
Frist utløpt
04.11.201908:00 Kristin Dahlmo

Kunnskap/ferdigheter som læres på kurset:

Førstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres holdninger til selvmord, vi gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. På kurset lærer man å:

 • oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
 • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
 • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
 • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Kurset går over to påfølgende dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Kurset undervises av sertifiserte kursledere, som er lokale fagpersoner. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:

Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).

 • Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
 • Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)
 • Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
 • Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)
 • Norsk Gestaltterapeut Forening: 12 timer Profesjonell faglig oppdatering i kategori D2

Mer info. om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/Velkommen!

Selvmordstemaet berører, og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selv har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler VIVAT at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning.

 

 

Praktiske opplysninger

Lunsj, kaffe og undervisningsmateriell er inkludert i prisen. Allergier må gis tilbakemelding i forkant av kurset. Av hensyn til hverandre oppfordrer vi dere til å ikke benytte parfyme under kursdagene. NB! Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset.

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Brit mona KristiansenSortland kommuneHj.tj
Carina HillingSortland kommuneHjemmesykepleien
Carina HillingSortland kommuneHjemmesykepleien
Charlotte BjørkmoSortland kommuneHjemmetjenesten
Eldrid Røsnes LarsenSortland kommuneHjemmetjenesten
Elena JensenSortland kommuneEMF Utsikten
Lena BergSortland kommuneHj.tj
Malin Roness JohansenSortland kommuneSortland
Nina Hansen HansenSortland kommuneSortland komune
Siv Johansen Sortland kommuneHjemmetjenesten
Sunniva HenriksenSortland kommuneSORTLAND
Tone J SvendsenSortland kommuneSortland
Vilma MemieneSortland kommuneSortland
Viviann SkogSortland kommuneSortland helsestasjon

Kursplan

Kursstart 04.11.2019 08:00 Sted Sortland kommune, Rådhus 1 Kursrom 1 Varighet 2 dager (15 timer)

Mandag 04.11: 08:00 - 15:30

Tirsdag 05.11: 08:00 - 15:30

Målgruppe For ansatte innen oppvekst- og i helse og omsorgssektoren i Sortland kommune. Instruktør Randulf Nedrum og Lars Rune Strandskog Arrangør Sortland kommune Ansvarlig Randulf Nedrum Pris 1000,- NOK Pris eksterne 1000,- NOK Bindende påmelding Ja Påmelding 07.10.2019 23:59