GENERELL BRANNVERNOPPLÆRING

Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

13.11.2019 13:00
Frist utløpt
13.11.201913:00 Kristin Dahlmo

Det skal gis innføring i:

  • Branners fysiske og kjemiske egenskaper
  • Innføring i den enkeltes ansvar og pliktere, også informasjon om brannkontaktens og lederens ansvar og plikter
  • Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel (brannteppe, slukkeapparat), evakuering av personer (bruk av evakueringslaken og andre relevante hjelpemidler) og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
  • Branninstruks og beredskapsplaner
  • System for varsling

Grunnleggende brannvernopplæring er ikke bygningsspesifikk.

Praktiske opplysninger

Vær oppmerksom på at siste del av kurset (slukking og evakuering) foregår utendørs

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Bjørg Anita LarssenSortland kommuneUtsikten Bofellesskap
Bodil HanssenSortland kommunekjempenhøy
Drude Røvik Steiro Sortland kommuneAvlastningen
Frida NilsenSortland kommuneLamarktunet
Gerd SørensenSortland kommuneLamarktunet
June EilertsenSortland kommuneEMF
Lillan KarlsenSortland kommuneHjemmetjenesten
Linda SakariassenSortland kommuneSortland
Lisa Håheim NikolaisenSortland kommuneKjempenhøy
Marita Johnsen Sortland kommuneLamarktunet, avd. Laen
Marita Susann olsenSortland kommuneLamarktunet Avd.laen
May Wenche KnutsenSortland kommuneLamarktunet
Nina Nikolaisen Nikolaisen Sortland kommuneLamarktunet
Ranja CeliusSortland kommuneLMT avd. Stabburet
Sunniva SolgrenSortland kommuneLamaktunet
Susanne HansenSortland kommuneUtsikten bofellesskap
Trine AnderssenSortland kommuneEMF - Utsikten bofellesskap
Trude AdolfsenSortland kommuneLamarktunet avd. Laen
Vivian OlaisenSortland kommuneLMT avd. Stabburet
morten karlsenSortland kommuneUtsikten

Kursplan

Kursstart 13.11.2019 13:00 Sted Glassburet, Lamarktunet Varighet 2.5 timer

Onsdag 13.11: 13:00 - 15:30

Målgruppe Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune Instruktør Enevold Brønlund Arrangør Sortland kommune Ansvarlig Kristin Dahlmo Bindende påmelding Nei Påmelding 11.11.2019 23:59