Arbeidsseminar: Samhandlingsreformen - erfaringer/ utskrivningsklare pasienter

Helse- og omsorgslederforumet(HOF) inviterer til arbeidsseminar om erfaringer med Samhandlingsreformen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

17.03.2017 10:00
Frist utløpt
17.03.201710:00 Hans Arne Norbakk

HOF vedtok i sitt møte den 10.2 å ta initiativ til et arbeidsseminar vedr. 2 temaer:

  1. Hva har samhandlingsreformen betydd/medført for kommunene? Se eksempelvis på egne erfaringer ifht målsettingen for reformen
  2. Hvordan oppleves pasientforløpet i forbindelse med innskriving/utskriving av pasienter ved Nordlandssykehuset Stokmarknes, spesielt i fht utskrivningsklare pasienter

 Hver kommune bes forberede et max 10 minutters innlegg på hvert tema

 Resultatet av arbeidsseminaret planlegges presentert på samhandlingskonferansen i juni, der samhandlingsreformen er tema.

Praktiske opplysninger

Det serveres lunsj. Gi beskjed om evt. matallergi

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Anders SvenssonBø kommuneBø kommune
Anita HagerupØksnes kommuneTjenestekontoret
Berit DidriksenØksnes kommuneØksnes kommune
Camilla LaupstadAndøy kommuneHjemmesykepleien Nord
Geir SkogHadsel kommuneRådhuset
Gry BrunHadsel kommunetjensetekontoret
Hans Arne Nordbakk NordbakkVesterålen regionrådSortland
Hege Mari ChristensenAndøy kommuneAndøy bo og behandlingssenter
Hege Mari ChristensenAndøy kommuneAndøy bo og behandlingssenter
Jim GundersenBø kommuneBø Kommune
Judith Aa. JohansenAndøy kommuneRådhuset
Karin Ann JohansenØksnes kommuneHjemmetjenesten
Kurt DahlBø kommuneSTRAUMSJØEN
Mariann GladHadsel kommuneRådhuset Stokmarknes
Mette RøkenesSortland kommuneHelse og omsorg
Silje Rognlien BrekkeSortland kommuneTjenestekontoret
Tone SchaugAndøy kommuneTildelingskontor
Torill BrastadHadsel kommuneSektor helse og omsorg
Tove Rinde JohansenØksnes kommuneTjenestekontoret
Trude ØygårdAndøy kommuneHjemmesykepleien sør i Andøy

Kursplan

Kursstart 17.03.2017 10:00 Sted Kulturfabrikken, Sortland Varighet 5 timer

Fredag 17.03: 10:00 - 15:00

Målgruppe Helse- og omsorgssjefer, kommuneoverleger, tjenestekontor og pleie- og omsorgsledere i Vesterålen Instruktør Ingen Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Ansvarlig Hans Arne Norbakk Bindende påmelding Nei Påmelding 16.03.2017 14:00 Ledige Frist utløpt