Praktisk merverdiavgift for teknisk sektor

Teknisk sektor har ofte de største utfordringene med merverdiavgift. Regler om fradrag og kompensasjon av merverdiavgift kommer til anvendelse. Gjelder det utbyggingsområde er spørsmålet hvem som skal stå for utbygging av infrastruktur, og regler om justering av merverdiavgift kan gi kommunen muligheter til bedre avtaler med utbygger. Tittel Kursstart Varighet Ledige

01.01.1970
Frist utløpt
01.01.197001:00 Jan Steinar Eilertsen

Dagskurs i praktisk merverdiavgift for teknisk sektor. Kurset er beregnet for ansatte som jobber med byggesaker og ansatte på økonomiavdelingene. Oddvar V. Eriksen har holdt kurs i emnet i mer enn 20 år, og har tidligere holdt kurs i Vesterålen. Temaer:

  • Avgiftspliktig omsetning i teknisk sektor
  • Fradragsrett for MVA
  • Justering av merverdiavgift i utbyggungsområde
  • Momskompensasjon
  • Kombinasjon av momskompensasjon og kommunaltekniske anlegg

Praktiske opplysninger

Lunsj er inkludert

Kursplan

Kursstart 01.01.1970 Varighet 0 dager (0 timer) Målgruppe Byggesaksbehandlere og økonomiansatte Bindende påmelding Ja