Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren

Modul i lederutdanning for helse og omsorg. Emnet gir kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i helse- og omsorgstjenesten i kontekst av nye teknologiske muligheter, og utfordringer tilknyttet systematisk praksisutvikling i forhold til samhandling og velferdsteknologi. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

17.11.2016 09:00
Frist utløpt
17.11.201609:00 Øyvind Restad

I forbindelse med nytt prosjekt «Felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen», skal prosjektgruppa gjennomføre modul 6 i Fagakademiets «Lederutdanning for helse og omsorg». Dette er en utdanning som vesterålskommunene har bestemt seg for å tilby sine mellomledere. Prosjektgruppa er obligatoriske deltakere i utdanningen, men studiet har plass til ytterligere 10 deltakere.

Praktiske opplysninger

NB! Det må også søkes opptak ved Høgskolen i Hedmark. Kurslokaler: 17. og 18. november 2016 - Vesterålen kysthotell. 23. og 24. januar 2017 - Kulturfabrikken, Blåboksen

Kursplan

Kursstart 17.11.2016 09:00 Sted Flere lokaler - se program Varighet 4 dager (26 timer)

Torsdag 17.11: 09:00 - 15:30

Fredag 18.11: 09:00 - 15:30

Mandag 23.01: 09:00 - 15:30

Tirsdag 24.01: 09:00 - 15:30

Målgruppe Prosjektgruppe, mellomledere, andre i utviklingsstillinger i kommunene Instruktør Nina Heilemann Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Ansvarlig Hans Arne Norbakk Bindende påmelding Nei Påmelding 10.11.2016 14:00 Ledige Frist utløpt