Andøya Space Education- kurs for barnetrinnslærere

I dette kurset blir dere kjent med spennende, utfordrende og nytenkende tilnærmingsmåter til elevers læring og kompetansetilegning, med verdensrommet som tema. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

23.09.2021 09:30
Frist utløpt
23.09.202109:30 Lisa Marie Schønsee

Kurset har en varighet på 6 timer og er en blanding av forelesning, praktiske øvelser og diskusjoner.

Læringsutbytte: Kurset skal gi lærerne kunnskap om hvordan verdensrommet kan brukes som tverrfaglig tema i skolen for å fremme grunnleggende ferdigheter, motivasjon, holdninger og læringsstrategier som beskrevet i fagfornyelsen. Det legges til rette for praktiske øvelser og prosjektarbeid som skal skape undring og forståelse på mange nivå innenfor basisfagene i skolen, som igjen legger grunnlaget for god dybdelæring gjennom refleksjon og kritisk tenkning.


Kursdagen blir på Andenes.
Kursbeskrivelse finner dere i vedlegget.

Praktiske opplysninger

Alle må ha med egen pc.

Kursplan

Kursstart 23.09.2021 09:30 Sted Andøya Space, Andenes Varighet 6 timer

Torsdag 23.09: 09:30 - 15:30

Målgruppe Barnetrinnslærere Instruktør Andøya Space Education Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Ansvarlig Lisa Marie Schønsee Bindende påmelding Ja Påmelding 16.09.2021 11:00
, click to open in lightbox