Forvaltningsloven og krav til saksbehandlingen

Kurset presenterer og gjennomgår kanskje en av de viktigste lovene i offentlig forvaltning. "Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker” er en av grunnpilarene for offentlig organisering og styring. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

19.06.2018 09:00:00
Frist utløpt
19.06.201809:00 Camilla D. Carlsen

Forvaltningsloven legger grunnlaget for offentlig saksbehandling, og er sentral i utøvingen av offentlig myndighet, samt regulerer hvordan saker i offentlige virksomheter skal håndteres. Det er viktig for virksomhetene å kjenne til reglene på dette området.

Formål

Kursdeltakerne skal etter endt kurs kunne hovedreglene i loven. Deltakerne skal også kjenne til hvilke saksbehandlingsregler som gjelder på området.

Innhold

Begrepsomtale og begrepsdefinisjoner og forståelsen av disse kan ofte oppleves som ikke tilstrekkelig klar, logisk og stringent – med ditto praktisering av lovverket.

Kurset gjennomføres som forelesningsseanser med eksempelbolker over følgende.

Innledning – saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk

  • Begrepsavklaring gjeldende vedtak, enkeltvedtak og forskrift
  • Partsbegrepet
  • Habilitetsreglene
  • Taushetspliktsreglene
  • Utforming av (enkelt)vedtaket
  • Klage- og omgjøringsreglene

Målgruppe

Alle ansatte som jobber med sak og saksutreding på alle nivå og i alle sektorer. Dette omfatter også fagpersonell, ledere og andre som arbeider overfor publikum, brukere og klienter.

Kurset er også godt egnet for folkevalgte.

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Anita MarthinussenLødingen kommuneLødingen Kommune
Anita FridholmSortland kommuneTjenestekontoret i Helse og Omsorg
Beathe AndersenAndøy kommuneFysioterapitjenesten
Bjørn Atle NilsenHadsel kommuneStokmarknes
Brita OlsenHadsel kommuneFlyktningtjenesten
Christer Meland AnderssenHadsel kommuneStokmarknes
Ellen Marie WintherHadsel kommuneStokmarknes
Grethe MehammerSortland kommuneTjenestekontoret i Helse- og Omsorg
Gro Rønning-NyvoldHadsel kommuneStokmarknes helsestasjon
Gøril PettersenSortland kommuneTjenestekontoret i Helse- og Omsorg
Helle NæssSortland kommuneTeknisk
Hilde LjoslandSortland kommuneTjenestekontoret
Hilde OngstadVesterålen regionrådVesterålen regionråd
Jan Harry JohansenSortland kommuneTeknisk
Jørgen NicolaysenHadsel kommuneStokmarknes
Katja Walle-KarlsenHadsel kommuneMelbu legekontor
Kine JOhnsen Bø kommuneBø kommune
Kjersti LøkseSortland kommuneHelse og omsorg Sortland kommune
Knut Roger IngebrigtsenLødingen kommuneLødingen
Laila JohnsenHadsel kommuneMiljøarbeidertjenesten Stokmarknes
Lill-Kristin JohannessenSortland kommuneAvd. for psykisk helse og rus
Line Hågensen Annet KS Vesterålen
Lise Lotte StenersenSortland kommuneSortland kommune
Maria BjerkaasLødingen kommuneLØDINGEN
Mariann GladHadsel kommuneRådhuset
Mary SørensenHadsel kommuneVesterålen Legevakt
Mette RøkenesSortland kommuneHelse/omsorg
Monica NilsenSortland kommuneTeknisk, Geodata
Nathan BekkersSortland kommuneSortland
Raina KristensenSortland kommuneTeknisk
Robert LarsenSortland kommuneEMF
Rune Stigen KvannliSortland kommuneTeknisk
Shuang CuiØksnes kommuneØksnes kommune
Sigrid MoeHadsel kommuneStokmarknes
Silje HolmSortland kommuneEMF
Solfrid RyghHadsel kommuneRus og psykisk helseyjeneste
Tone Lise JohnsenHadsel kommuneFlyktningetjenesten
Torgeir JohansenLødingen kommuneSamfunn / Utvikling
Trond Helge KristensenLødingen kommuneLødingen
Venche Anita FagerengSortland kommuneTeknisk
Vibeke Strøm-FosseAndøy kommuneKristinabakken
Vibeke SuhrVesterålen regionrådVesterålen regionråd
Zakarias ChibssaHadsel kommuneStokmarknes
Ørnulf Nielsen NielsenSortland kommuneRådmannskontoret
Øyvind BjerkeHadsel kommuneStokmarknes

Kursplan

Kursstart 19.06.2018 09:00:00 Sted Kulturfabrikken, Blåboksen Varighet 6 timer

Tirsdag 19.06: 09:00:00 - 15:00:00

Målgruppe Ansatte som jobber med sak og saksutreding på alle nivå og i alle sektorer. Instruktør Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Ansvarlig Jan Steinar Eilertsen Pris 350,- NOK Bindende påmelding Ja Påmelding 11.06.2018 14:00:00