Inkluderende språkopplæring i praksis (1. november)

Hvordan lykkes med inkluderende språkopplæring i praksis og hvordan kan undervisningen tilpasses slik at flerspråklige elever får utbytte av undervisningen i det ordinære klasserommet? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Ledige

01.11.2017 09:30
Frist utløpt
01.11.201709:30 Camilla D. Carlsen

I Norge er det bred politisk enighet om at skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på forskjellighet og mangfold som verdi, styrke og ressurs. Flerkulturalitet og flerspråklighet er en viktig og spennende del av dette mangfoldet. Hva innebærer det å være en inkluderende skole?

Hvilke elever har rett til opplæring etter § 2-8 og hvordan henger mål i læreplanen i grunnleggende norsk på nivå 1,2 og 3 sammen med kompetansemålene i fag på de ulike trinnene?


Skolen skal sikre kartlegging av elevens språkutvikling. Hvordan kan det gjøres på en god måte?

Denne kursdagen vil ha fokus på både skolen, hjem-skolesamarbeid og det enkelte klasserom som viktige områder for å lykkes med en inkluderende praksis.

Kursinnhold

 • En skole for likeverd og inkludering
 • Inkluderende språkopplæring i praksis
 • Særskilt norskopplæring etter §2.-8 i Opplæringsloven
 • Lærer som regissør av tilpasset opplæring og samhandling
 • Trekantsamarbeid/ Samarbeidslæring
 • Forhåndslæring
 • Foreldreinvolvering
 • Medelever som de kompetente andre
 • Effektiv språkopplæring gjennom aktiviteter
 • Kartlegging, vedtak, progresjon og vurdering
 • Språkperm og dokumentasjon

Kursholder

Bente B. Hugo er lærer og koordinator for flerkulturelt arbeid ved Fagerlund skole i Ringsaker kommune.

Utdannet førskolelærer, videreutdanning i småskolepedagogikk, spesialpedagogikk og Master i Tilpasset Opplæring med fokus på samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. 

Praktiske opplysninger

Det samme kurset holdes 1. og 2. november.

Påmeldinger

NavnVirksomhetArbeidssted
Anastasia Parchaykina SlettenAndøy kommuneAndenes skole
Benedikte AasSortland kommunePPD for Vesterålen og Lødingen
Berit JohansenSortland kommuneSortland ungdomsskole
Chanette Bang PedersenBø kommuneStraume skole
Christian Monsen AbelsethSortland kommuneSigerfjord skole
Christin NIlsen Long Hadsel kommuneStrønstad skole
Erlend AasengBø kommuneSteine skole
Gøril GulbrandsenØksnes kommuneMyre Skole
Helene G. ArntzenSortland kommuneEidsfjord barnehage
Hilde EngdalAndøy kommuneRisøyhamn skole
Ingjerd IversenSortland kommunePPD for Vesterålen og Lødinegn
Kine BolstadØksnes kommuneSommarøy
Kristyna BiebricherAndøy kommuneAndenes skole
Lena MartinussenØksnes kommuneMyre skole
Lillian ThomassenBø kommuneStraume skole
Lynette EvansØksnes kommuneStrengelvåg skole
Maria Bergseng LangeBø kommuneSteine skole
Marit BergSortland kommuneLamarka skole
Mathilde IlebrekkeBø kommuneSteine skole
Mette KaroliussenAndøy kommuneRisøyhamn skole
Monica OlsenSortland kommuneMaurnes skole
Randi OlsenSortland kommuneSortland ungdomsskole
Rigmor HansenØksnes kommuneStrengelvåg skole
Rigmor AndersenBø kommuneSteine skole
Roy Tore Valsnes Hadsel kommuneStrønstad skole
Tove HanssenSortland kommunePPD Sortland
Tove RekdalAndøy kommuneAndenes skole
Tove-Mette GammelmoeAndøy kommuneRisøyhamn skole
Wenche Lein RaabyeAndøy kommuneAndenes skole
svetlana SørensenSortland kommuneLamarka skole

Kursplan

Kursstart 01.11.2017 09:30 Sted Kulturfabrikken, Sortland Varighet 5.5 timer

Onsdag 01.11: 09:30 - 15:00

Målgruppe Lærere, rektorer og assistenter i grunnskolen. Ansatte som jobber med språkopplæring for flerspråklige og flerkulturelle barn. Instruktør Bente Hugo Arrangør RKK Vesterålen og Lødingen Ansvarlig Camilla D. Carlsen Pris 350,- NOK Bindende påmelding Ja Påmelding 31.10.2017 15:00 Ledige Frist utløpt