Gjennomførte kurs

Nettverk PFDK Vesterålen

18.01.2019 10:00Profesjonsfaglig digital kompetanse (PFDK), hva er det? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

18.01.2019 10:00

Praktisk trening i dataverktøyet ACOS IP

17.01.2019 08:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.01.2019 08:30

Praktisk trening i dataverktøyet ACOS IP

17.01.2019 12:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.01.2019 12:30

Samling 3. Leder i Vesterålen 17 januar 2019

17.01.2019 09:00Ved å få inn de tyngste fagmiljøene på ledelse i offentlig sektor i landsdelen til Vesterålen, ønsker vi å stimulere den faglige utviklingen på ledelse i offentlig sektor i regionen. Programmet ”Leder i Vesterålen” skal gi deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap om lederrollen på et faglig høyere nivå enn vi ellers har kunnet tilby. Programmet består av fire samlingsdager som går høst 2018 og vår 2019. Samlingene har en tematisk sammenheng, men er også frittstående seminardager som alle kan melde seg på og ha utbytte av. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.01.2019 09:00

Innføringskurs i Hovedtariffavtalen

17.01.2019 10:00Kurset er live streaming av KS forhandling sitt innføringskurs i Hovedtariffavtalen som avholdes ved Gardermoen 17. januar kl. 10:00 - 16:00. Opptakene vil ikke være tilgjengelig etter at kurset er avsluttet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.01.2019 10:00

Nettverk ungdomstrinn Vesterålen

16.01.2019 10:00Fagfornyelsen, overordnet del og nye læreplaner i fag fra skoleåret 20/21. Hva med elevene som begynner på 8.trinn høsten 2019? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

16.01.2019 10:00

Fagdag om mestrings- og velferdsteknologi

15.01.2019 08:30Tirsdag den 15. januar 2019 inviterer Vesterålen regionråd og RKK til fagdag om mestrings- og velferdsteknologi. Et bredt utvalg av forelesere skal dele sine erfaringer og gi anbefalinger, eksempler og inspirasjon i det videre arbeidet i egen kommune og i samarbeid mellom kommuner. I tillegg har vi invitert utstillere som vil vise mye av de velferdsteknologiske løsninger som er tatt i bruk i kommunene. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.01.2019 08:30

Opplæring Visma HRM for ledere

11.01.2019 09:00Dette kurset er for de som bruker Visma HRM, og er klar for nye funksjoner. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

11.01.2019 09:00

Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet

10.01.2019 09:00Vi ser et behov for oppfriskning på området arbeidsavtaler og har derfor følgende tema: Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

10.01.2019 09:00

Kurs i ansiennitetsberegning

09.01.2019 09:30Ønsker du å bli god på ansiennitetsberegning? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

09.01.2019 09:30

Opplæring Visma HRM for ledere

08.01.2019 09:00Dette kurset er for nybegynnere. OBS - du må komme deg inn på Visma HRM, før du melder deg på kurset. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

08.01.2019 09:00

Førstehjelp ved selvmordsfare

05.12.2018 08:30Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. Kurset er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der fare for selvmord kan være en del av bildet. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada. Kurset brukes internasjonalt under betegnelsen ASIST,(Applied Suicide Intervention Skills Training). Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

05.12.2018 08:30

HMS grunnkurs, 40 timer, for ansatte i Sortland kommune

04.12.2018 09:00Det arrangeres et 3 dagers HMS grunnkurs for ledere og verneombud i Sortland kommune 4. og 5. desember + 14. desember 2018. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

04.12.2018 09:00

*Test av kursportal

03.12.2018 14:00RKK tester ny funksjonalitet i portalen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.12.2018 14:00

Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet kl: 12.00

26.11.2018 12:00Vi ser et behov for oppfriskning på området arbeidsavtaler og har derfor følgende tema: Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.11.2018 12:00

Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet kl. 13.45

26.11.2018 13:45Vi ser et behov for oppfriskning på området arbeidsavtaler og har derfor følgende tema: Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.11.2018 13:45

Grunnleggende førstehjelp

23.11.2018 11:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.11.2018 11:00

Grunnleggende førstehjelp

23.11.2018 12:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.11.2018 12:00

Grunnleggende førstehjelp

23.11.2018 14:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.11.2018 14:00

Grunnleggende førstehjelp

23.11.2018 13:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 2. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.11.2018 13:00

Personalmappe i WebSak

23.11.2018 09:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.11.2018 09:30

Sortland kommune: Informasjonsmøte om pensjon for medlemmer i KLP 55 +

22.11.2018 09:00KLP kommer til Sortland for å fortelle om pensjon. Gjennom informasjonsmøtet får deltakerne en gjennomgang av de pensjonsrettigheter man har som medlem i KLP. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.11.2018 09:00

Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.09.00 og 10.40

22.11.2018 09:00Dette er for medlemmer i KLP i alderen 60 +. Personlig veiledning går samtidig med felles informasjonsmøtet. Passer for deg som har vært på informasjonsmøte tidligere. Du vil bli tildelt en 20 minutters veiledningstime i tidsrommet kl.09.00 - 10.40. Tidspunkt sendes til deg på e-post. Deltagelse må avklares med nærmeste leder. Begrenset antall plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.11.2018 09:00

Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.10.40 - 12.40

22.11.2018 10:40Dette er for medlemmer i KLP i alderen 60 +. Du vil bli tildelt en 20 minutters veiledningstime i tidsrommet kl.10.40. - 12.40 Tidspunkt sendes til deg på e-post. Deltagelse må avklares med nærmeste leder. Begrenset antall plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.11.2018 10:40

Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.12.40 og 14.00

22.11.2018 12:40Dette er for medlemmer i KLP i alderen 60 +. Du vil bli tildelt en 20 minutters veiledningstime i tidsrommet kl.12.40 - 14.00.Tidspunkt sendes til deg på e-post. Deltagelse må avklares med nærmeste leder. Begrenset antall plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.11.2018 12:40

Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.14.00 og 15.20

22.11.2018 14:00Dette er for medlemmer i KLP i alderen 60 +. Du vil bli tildelt en 20 minutters veiledningstime i tidsrommet kl.14.00 - 15.20. Tidspunkt sendes til deg på e-post. Deltagelse må avklares med nærmeste leder. Begrenset antall plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.11.2018 14:00

Laterna Magica: VR-verksted (Virtual reality)

17.11.2018 10:00VR-verksted med bruk av Mindshow. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.11.2018 10:00

Leder i Vesterålen, 2. samling

15.11.2018 09:00Tema for samlingen er "Makt og tillit" og er den andre av fire samlinger i lederprogrammet "Leder i Vesterålen". Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.11.2018 09:00

Grunnleggende førstehjelp

13.11.2018 09:30Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.11.2018 09:30

Grunnleggende førstehjelp

13.11.2018 10:30Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.11.2018 10:30

Grunnleggende førstehjelp

13.11.2018 12:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.11.2018 12:00

Kurs i tankevirus, halv dag - for ansatte i Sortland kommune

12.11.2018 12:0012. november 2018 tilbyr Sortland kommune sine ansatte kurs i tankevirus. Kurset er fra kl. 12.00-15.30 i kommunestyresalen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.11.2018 12:00

Grunnleggende førstehjelp

12.11.2018 12:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 2. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.11.2018 12:00

Grunnleggende førstehjelp

12.11.2018 14:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 2. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.11.2018 14:00

Avviksbehandling i Compilo for ledere

06.11.2018 12:30I dette kurset lærer du hvordan du skal behandle og dokumentere meldte avvik i Compilo Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

06.11.2018 12:30

Kreativ drivkraft for Vesterålen

05.11.2018 16:30Vesterålen kulturutvalg markerer 35 år med kultursamarbeid med konferansen Kreativ drivkraft for Vesterålen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

05.11.2018 16:30

Kvalitetsgruppesamling

02.11.2018 08:15Samling for kvalitetsgruppene i alle avdelinger i Helse og omsorg. Tema for samlingen er; -organisering av kvalitetsarbeidet i Helse og omsorg, status og veien videre -systematisk arbeid i egen kvalitetsgruppe, status og veien videre Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

02.11.2018 08:15

PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN KAP. 4 A

01.11.2018 10:00Fylkesmannen i Nordland inviterer til kurs i Pasient- og brukerrettighetslovens Kap. 4A for helsetjenstene i Vesterålen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

01.11.2018 10:00

Styrernettverk barnehage

01.11.2018 09:00Andre nettverkssamling for styrere i barnehage i Vesterålen og Lødingen. Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder rammeplanens mål og intensjoner gjennom styrergruppen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

01.11.2018 09:00

Hverdagsrehabilitering

31.10.2018 09:00Dette kurset skal gi deltakerne innsikt i praktisk gjennomføring av hverdagsrehabilitering, og erfaringer som en kan dra nytte av i oppstart og i videre arbeid med hverdagsrehabilitering. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

31.10.2018 09:00

Samtaler med barn (30. oktober)

30.10.2018 09:00Kurset handler om den voksnes relasjonskompetanse, om våre samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. Om kontakt, samtaler og samhandling med barn. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

30.10.2018 09:00

Nattarbeid og helse

29.10.2018 14:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

29.10.2018 14:30

Opplæringsdag CosDoc journal

25.10.2018 09:00I dette kurset oppnår du god forståelse og økt kunnskap om innhold, struktur og effektiv bruk av journal. Vi setter fokus på hvordan gode rutiner og riktig bruk av CosDoc Journal forenkler arbeidshverdagen og sikrer kvalitet og kontinuitet i pasientomsorgen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

25.10.2018 09:00

Dagsseminar: 10-FAKTOR og ledelse

24.10.2018 09:0010-FAKTOR er KS' medarbeiderundersøkelse utviklet i samarbeid med Linda Lai, BI. Undersøkelsen er skreddersydd for kommuner og fylkeskommuner og legger spesiell vekt på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

24.10.2018 09:00

Opplæringsdag CosDoc journal

24.10.2018 09:00I dette kurset oppnår du god forståelse og økt kunnskap om innhold, struktur og effektiv bruk av journal. Vi setter fokus på hvordan gode rutiner og riktig bruk av CosDoc Journal forenkler arbeidshverdagen og sikrer kvalitet og kontinuitet i pasientomsorgen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

24.10.2018 09:00

Skoleledernettverk, høstsamling 2018

17.10.2018 11:00På denne samlingen starter vi arbeidet med fagfornyelsen i Vesterålen. Fagfornyelsen vi bli et av hovedtemaene for skoleutvikling i Vesterålen fremover og det er derfor viktig å få med alle skolelederne på denne samlingen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.10.2018 11:00

Turnusplanlegging

16.10.2018 09:00Arbeider du med arbeidsmiljøloven, turnusplaner, arbeidstid og bemanningsplaner? Da er dette turnuskurset perfekt for deg. Kurset ledes av turnusguru Svein Arne Thrana. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

16.10.2018 09:00

Barnehagekonferanse 10. oktober

10.10.2018 09:30Felles fagdag for ansatte i barnehage. Hovedtema for dagen er livsmestring og psykisk helse. I tillegg får vi et praksiseksempel fra Stordalen friluftsbarnehage om bruk av digitale verktøy! Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

10.10.2018 09:30

Kurs i de nye personvernreglene - GDPR, Sortland kommune

03.10.2018 09:30Bakgrunn: Nye regler for behandling av personopplysninger er vedtatt i sommer. Alle som behandler personopplysninger i Sortland kommune bør delta på dette kurset. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.10.2018 09:30

WOW - praktisk kurs om barn, kunst og magiske øyeblikk

21.09.2018 10:00Workshop: WOW - en praktisk innføring i skapelsen av magiske møter med barn og kunst Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

21.09.2018 10:00

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

13.09.2018 09:00Kurs for arkivmedarbeidere som ønsker grunnleggende faglig kunnskap om arkiv, dokumentbehandling og lovverket. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.09.2018 09:00

Samtaler med barn (12. september)

12.09.2018 09:00Kurset handler om den voksnes relasjonskompetanse, om våre samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. Om kontakt, samtaler og samhandling med barn. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.09.2018 09:00

Samtaler med barn (11. september)

11.09.2018 09:00Kurset handler om den voksnes relasjonskompetanse, om våre samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. Om kontakt, samtaler og samhandling med barn. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

11.09.2018 09:00

Leder i Vesterålen, 1. samling

06.09.2018 09:00Hva innebærer det å være leder i offentlig sektor i Vesterålen, og hvordan kan vi utvikle oss i rollen vår? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

06.09.2018 09:00

Sårbehandling

03.09.2018 09:00Dette er et kurs i pleie og behandling av ikke-helende sår. Formålet med kurset er at deltakerne skal få innsikt i hvorfor ikke-helende sår oppstår og hvordan de kan behandles for å oppnå sårheling. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.09.2018 09:00

Kultursensitiv forståelse i møte med barn og familier

03.09.2018 09:00Vesterålen barnevern skal delta i ei to-årig opplæring i kultursensitivt barnevern. Til grunnkurset 3. og 4. september inviteres også alle yrkesgrupper som arbeider med familier og barn fra andre kulturer. Temaene vil være knyttet til jobbing med barn og familier med annen kulturbakgrunn. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.09.2018 09:00

Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

23.08.2018 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.08.2018 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 4+8 Klasse 2:Andøy,Bø,Lødingen,Sortland

23.08.2018 09:00Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.08.2018 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 4+8 Klasse 1: Hadsel og Øksnes

21.08.2018 09:00Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

21.08.2018 09:00

Arbeidsrett - vanskelige personalsaker

20.06.2018 09:00Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

20.06.2018 09:00

Forvaltningsloven og krav til saksbehandlingen

19.06.2018 09:00Kurset presenterer og gjennomgår kanskje en av de viktigste lovene i offentlig forvaltning. "Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker” er en av grunnpilarene for offentlig organisering og styring. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

19.06.2018 09:00

KONFLIKTHÅNDTERING - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

15.06.2018 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.06.2018 09:00

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere?

13.06.2018 09:00Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.06.2018 09:00

Grunnleggende brannvernopplæring, Helse og omsorg Sortland kommune

07.06.2018 13:30Alle ansatte skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

07.06.2018 13:30

Barnehagestyrernettverk, 7. juni

07.06.2018 09:30Strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage" er et viktig virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Det er ønske om å etablere et regionalt nettverk for barnehage i Vesterålen for å få til samarbeid og felles kompetanseutvikling. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

07.06.2018 09:30

Grunnopplæring brannvernopplæring, Helse og omsorg Sortland kommune

04.06.2018 13:30Alle ansatte i Helse og omsorg skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

04.06.2018 13:30

COMPILO - Å BEHANDLE AVVIK, FOR LEDERE I SORTLAND KOMMUNE

31.05.2018 09:00Opplæring i hvordan avvik skal behandles og lukkes kvalitets- og avvikssystemet, Compilo. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

31.05.2018 09:00

Kurs i Saksbehandling, Intern Sortland kommune

30.05.2018 08:30Kurs i Saksbehandling - kan passe for alle saksbehandlere og leder. Litt forelesning, noen oppgaver og diskusjon og med utgangspunkt i problemstillinger deltakerne har. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

30.05.2018 08:30

AKAN-kurs for ledere og verneombud (Sortland kommune)

24.05.2018 00:00I november 2017 ble ny retningslinje for AKAN-arbeidet i Sortland kommune vedtatt i AMU/ADMU. For å sikre et godt AKAN-arbeid er det viktig at alle ledere med personalansvar vet hva de skal se etter ved rusproblemer eller spilleavhengighet, og hvordan de skal håndtere denne type saker. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

24.05.2018

COMPILO - OPPLÆRING NYE VERNEOMBUD SORTLAND KOMMUNE

22.05.2018 13:00Verneombudets rolle i Compilo og avviksarbeidet (HMS) Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.05.2018 13:00

Insulin- og fragminadministrering

15.05.2018 13:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.05.2018 13:30

KONFLIKTHÅNDTERING - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

09.05.2018 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

09.05.2018 09:00

Muntlig eksamen, samling 2018

03.05.2018 10:00RKK Vesterålen og Lødingen inviterer til felles informasjon og workshop om muntlig eksamen 2018. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.05.2018 10:00

Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

27.04.2018 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.04.2018 09:00

Nye regler for behandling av personopplysninger

26.04.2018 09:00Mai 2018 blir det innført nye regler for behandling av personopplysninger. Dette skjer som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.04.2018 09:00

KONFLIKTHÅNDTERING - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

26.04.2018 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.04.2018 09:00

Taushetsplikt og samhandling

25.04.2018 09:30Kurset skal bidra til at ansatte i offentlig sektor samhandler bedre om barn og familier, ved at de er kjent med sitt eget og samarbeidspartnernes regelverk om taushetsplikt. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

25.04.2018 09:30

AVLYST: Prinsesse eller pirat - et fritt valg! (24. april)

24.04.2018 09:30Kurset er dessverre avlyst, men vil bli satt opp igjen til høsten ved interesse. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

24.04.2018 09:30

AVLYST: Prinsesse eller pirat - et fritt valg! (23. april)

23.04.2018 09:30Kurset er dessverre avlyst, men vil bli satt opp igjen til høsten ved interesse. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.04.2018 09:30

VIF-seminar: Barn i fokus

19.04.2018 09:00Seminar i regi av Vesterålen interkommunale flyktningesamarbeid. Seminaret skal i år ha barn i fokus. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

19.04.2018 09:00

Skoleledernettverket, vårsamling 2018

17.04.2018 10:30Skoleledersamling på Nyvågar 17. og 18. april. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.04.2018 10:30

Insulin- og fragminadministrering

10.04.2018 13:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

10.04.2018 13:30

Demensomsorgens ABC - miljøpermen. Andre samling 6. november.

09.04.2018 10:00Velkommen til fagseminar 1 i miljøpermen. Demensomsorgens ABC er samlet i tre permer. Permene gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. Hver perm har to fagsamlinger. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

09.04.2018 10:00

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

19.03.2018 09:00Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon - et høyaktuelt tema som gjelder alle bransjer og samfunnssektorer Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

19.03.2018 09:00

Snakk om det – ved psykiske helseproblemer (Sortland kommune)

14.03.2018 12:00Kurset skal bidra til økt kunnskap og trygghet for ledere til å gjennomføre en god samtale med medarbeidere som kan ha psykiske helseproblemer. Bidra til økt inkludering og hindre utstøtning fra arbeidslivet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

14.03.2018 12:00

For ledere i Sortland kommune: Datakurs 3: Excel videregående kurs

08.03.2018 12:30Et samarbeid mellom Sortland kommune og Folkeuniversitetet Vesterålen med støtte fra Kompetanse Norge. Maks 10 deltakere på hvert kurs. Meld deg på tidlig for å sikre deg plass. Vi gjør oppmerksom på at ledere i Helse og omsorg har eget datakurs. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

08.03.2018 12:30

Hva arbeidstakere må tåle?

06.03.2018 09:00Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

06.03.2018 09:00

"Mitt livs ABC"- Klasse 2 - Andre samling 4. oktober 2018

28.02.2018 09:00«Mitt livs ABC» er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag av og i samarbeid med Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. RKK Vesterålen og Lødingen setter opp to oppstartseminar for å gi tilbud til flest mulige. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

28.02.2018 09:00

Generell brannvernopplæring

28.02.2018 13:00Alle ansatte i utøvende tjenester i Helse og omsorg, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

28.02.2018 13:00

"Mitt livs ABC"- Klasse 1 - Andre samling 3. oktober 2018

27.02.2018 09:00«Mitt livs ABC» er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag av og i samarbeid med Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.02.2018 09:00

Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune

27.02.2018 13:15Ved fornyelse av delegasjon skal arbeidstaker gjennomgå oppfriskningskurs legemiddelhåndtering (3 t E-læringskurs hos KS-læring) med passeringstest. Helsefagarbeidere, assistenter og støttekontakter Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.02.2018 13:15

Generell brannvernopplæring

27.02.2018 13:00Alle ansatte i utøvende tjenester i Helse og omsorg, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.02.2018 13:00

Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune

27.02.2018 14:00Ved fornyelse av delegasjon skal arbeidstaker gjennomgå oppfriskningskurs legemiddelhåndtering (3 t E-læringskurs hos KS-læring) med passeringstest. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.02.2018 14:00

Generell brannvernopplæring

26.02.2018 13:00Alle ansatte i utøvende tjenester i Helse og omsorg Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.02.2018 13:00

For ledere i Sortland kommune: Datakurs 2: Excel grunnkurs

22.02.2018 12:30Et samarbeid mellom Sortland kommune og Folkeuniversitetet Vesterålen med støtte fra Kompetanse Norge. Maks 10 deltakere på hvert kurs. Meld deg på tidlig for å sikre deg plass. Vi gjør oppmerksom på at ledere i Helse og omsorg har eget datakurs. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.02.2018 12:30

Psykiske helseproblem, konsekvenser og gode grep på jobb (Sortland kommune)

07.02.2018 12:00Psykisk sykdom utgjør store deler av sykefraværet i Sortland kommune. I tillegg vet vi at det i gruppen muskel- og skjelettlidelser også skjuler seg lettere psykisk sykdom. Nå ønsker arbeidsgiver å sette arbeid og psykisk helse på dagsorden og å øke fokus på arbeidets betydning for den psykiske helsen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

07.02.2018 12:00

Kurs i akuttmedisin for allmennleger og legevaktpersonell

05.02.2018 09:00Siden 2012 har det vært krav til at leger som skal bli - eller som skal resertifisere sin spesialitet i allmennmedisin må ha gjennomført et 15 timers klinisk emnekurs i akuttmedisin. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

05.02.2018 09:00

For ledere i Sortland kommune: Datakurs 1: Word, Outlook, digital informasjon

01.02.2018 12:30Et samarbeid mellom Sortland kommune og Folkeuniversitetet Vesterålen med støtte fra Kompetanse Norge. Maks 10 deltakere på hvert kurs. Meld deg på tidlig for å sikre deg plass. Vi gjør oppmerksom på at ledere i Helse og omsorg har eget datakurs. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

01.02.2018 12:30

Lederutdanning helse og omsorg, modul 3+7 Grp2: Andøy, Bø, Lødingen og Sortland

31.01.2018 09:00Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

31.01.2018 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 3+7 Grp1: Hadsel og Øksnes

29.01.2018 09:00Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

29.01.2018 09:00

Har vi råd å miste ungdomsressursen i Vesterålen?

29.01.2018 10:00Frafall i videregående skole er urovekkende stort både nasjonalt og i vår region. Dette er et samfunnsproblem som gjør at mange unge har vanskeligheter med å få tilknytning til arbeidslivet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

29.01.2018 10:00

SORTLAND KOMMUNE:Basisopplæring og workshop dokumentmodulen i Compilo

25.01.2018 08:30Basisopplæring og workshop. Dokumentmodulen i kvalitetssystemet Compilo. For enhetsledere og avdelingsledere i Helse og Omsorg + HR/lønn Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

25.01.2018 08:30

SORTLAND KOMMUNE:Opplæring i statistikkmodulen i kvalitetssystemet Compilo

24.01.2018 12:00Opplæring i utarbeidelse av avviks-statistikk Statistikkmodulen i kvalitetssystemet Compilo. For Compilo-superbrukere + de enhetsledere/avdelingsledere i Helse og Omsorg som ønsker å lære det. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

24.01.2018 12:00

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

18.01.2018 09:00Det handler om å være sikker på at mottakeren leser og forstår hva du vil si. På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

18.01.2018 09:00

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

17.01.2018 09:00Det handler om å være sikker på at mottakeren leser og forstår hva du vil si. På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.01.2018 09:00

Generell førstehjelp for ansatte i Helse og omsorg, Sortland kommune

07.12.2017 08:30Grunnleggende førstehjelp skal sette våre ansatte i stand til å håndtere akutt sykdom og hendelser når det er nødvendig Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

07.12.2017 08:30

Generell førstehjelp, for ansatte i Helse og omsorg Sortland kommune

07.12.2017 12:00 Grunnleggende førstehjelp skal sette våre ansatte i stand til å håndtere akutt sykdom og hendelser når det er nødvendig Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

07.12.2017 12:00

Kurs i akuttmedisin for allmennleger og legevaktpersonell

07.12.2017 09:00Siden 2012 har det vært krav til at leger som skal bli - eller som skal resertifisere sin spesialitet i allmennmedisin må ha gjennomført et 15 timers klinisk emnekurs i akuttmedisin. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

07.12.2017 09:00

Generell førtstehjelp for ansatte i Helse og omsorg, Sortland kommune

05.12.2017 08:30Grunnleggende førstehjelp skal sette våre ansatte i stand til å håndtere akutt sykdom og hendelser når det er nødvendig Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

05.12.2017 08:30

Generell førstehjelp for ansatte i Helse og omsorg, Sortland kommune

05.12.2017 12:00Grunnleggende førstehjelp skal sette våre ansatte i stand til å håndtere akutt sykdom og hendelser når det er nødvendig Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

05.12.2017 12:00

Regelverk for pårørendestøtte

04.12.2017 09:00Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte) gjeldende fra 01.10.2017. Hva er hovedtrekkene i den nye loven og hvilke konsekvenser har den for kommunene? Hvordan skal kommunene arbeide for å innfri kravene i loven? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

04.12.2017 09:00

Innføring/opplæring i bruk av nye nettbrett med CosDoc+

28.11.2017 09:00 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

28.11.2017 09:00

Generell brannvernopplæring, Helse og omsorg Sortland kommune

23.11.2017 12:30Alle ansatte i Helse og omsorg skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.11.2017 12:30

Passeringstest legemiddelhåndtering Sortland Kommune

15.11.2017 08:30Passeringstesten bygger på gjennomført 3-timers E-læringskurs legemiddelhåndtering hos KS læring. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.11.2017 08:30

Passeringstest legemiddelhåndtering Helse og omsorg, Sortland kommune

15.11.2017 09:15Passeringstesten bygger på gjennomgått 3-timers E-læringskurs i legemiddelhåndtering hos KS læring Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.11.2017 09:15

Debrief- en nødvendighet ved kritiske hendelser

14.11.2017 09:00Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner etter kriser eller konfliktfylte og truende situasjoner. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

14.11.2017 09:00

Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

13.11.2017 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.11.2017 09:00

Sortland kommune:Info.møte for medlemmer i Statens pensjonskasse (LÆRERE)

09.11.2017 12:00Statens pensjonskasse kommer til Sortland for å fortelle om pensjon.Gjennom informasjonsmøte får deltakerne en god gjennomgang av «det de trenger å vite om pensjon». Dette er et tilbud til medlemmer i Statens pensjonskasse i aldersgruppen 55 +. Påmelding avklares med nærmeste leder. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

09.11.2017 12:00

Inkluderende språkopplæring i praksis (2. november)

02.11.2017 09:30Hvordan lykkes med inkluderende språkopplæring i praksis og hvordan kan undervisningen tilpasses slik at flerspråklige elever får utbytte av undervisningen i det ordinære klasserommet? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

02.11.2017 09:30

Opplæring Visma HRM og Expense

02.11.2017 09:00Opplæring for ansatte som skal legge inn ferie, timer og annet fravær i Visma HRM. Vi vil også se på elektroniske reiseregninger. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

02.11.2017 09:00

Opplæring Visma HRM og Expense

02.11.2017 10:00Opplæring for ansatte som skal legge inn ferie, timer og annet fravær i Visma HRM. Vi vil også se på elektroniske reiseregninger. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

02.11.2017 10:00

Inkluderende språkopplæring i praksis (1. november)

01.11.2017 09:30Hvordan lykkes med inkluderende språkopplæring i praksis og hvordan kan undervisningen tilpasses slik at flerspråklige elever får utbytte av undervisningen i det ordinære klasserommet? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

01.11.2017 09:30

Generell brannvernopplæring; Helse og omsorg Sortland Kommune

26.10.2017 12:30Alle ansatte skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.10.2017 12:30

Rammeplan i praksis - 19. oktober

19.10.2017 09:00Ny rammeplan for barnehage vil gjelde fra 1. august 2017. Hva vil ny rammeplan innebære for barnehagens daglige praksis? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

19.10.2017 09:00

Rammeplan i praksis - 18. oktober

18.10.2017 09:00Ny rammeplan for barnehage vil gjelde fra 1. august 2017. Hva vil ny rammeplan innebære for barnehagens daglige praksis? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

18.10.2017 09:00

Ha noe å glede seg over, være god nok (for ansatte Sortland kommune) kl.12.45

12.10.2017 12:45Trond Haukedal : "Ha noe å glede seg over, være god nok" er blant tema vår dyktige foredragsholder skal snakke om. Samme foredrag blir holdt 2 ganger for ansatte i Sortland kommune. Mental helse Sortland i samarbeid med avdeling for psykisk helse står for planlegging av konferansen i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse 10.oktober. Foredraget varer 65 minutter. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.10.2017 12:45

Ha noe å glede seg over, være god nok (for ansatte i Sortland kommune) kl.14.15

12.10.2017 14:15Trond Haukedal : "Ha noe å glede seg over, være god nok" er blant tema vår dyktige foredragsholder skal snakke om. Samme foredrag blir holdt 2 ganger for ansatte i Sortland kommune. Mental helse Sortland i samarbeid med avdeling for psykisk helse står for planlegging av konferansen i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse 10.oktober. Foredraget varer 65 minutter. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.10.2017 14:15

Skoleledernettverk 11.-12. oktober

11.10.2017 10:30Høstens samling for skoleeiere og skoleledere i Vesterålen og Lødingen. Tema for samlinger er: Veien videre for regionalt samarbeid om kompetanseutvikling i Vesterålen – roller og ansvar, muligheter og utfordringer når flere trekker i lag Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

11.10.2017 10:30

Mobbing i barnehagen

05.10.2017 09:00Kursdagen inngår i kommunens folkehelsearbeid, helsefremmende barnehager og skoler, samt Hadsel kommunes kompetanseplan 2017 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

05.10.2017 09:00

Opplæring Visma HRM for ledere

05.10.2017 09:00Innføring i bruken av Visma HRM Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

05.10.2017 09:00

Insulinadministrering Helse og omsorg, Sortland kommune

03.10.2017 13:30Dette er den teoretiske delen av opplæringen som kreves for delegasjon/fornyet delegasjon insulinadministrering. Delegasjon er gyldig i 2 år Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.10.2017 13:30

Forvaltningsrett

27.09.2017 09:00Desentralisert kurs i forvaltningrett som omhandler de grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper og rettsregler som gjelder for offentlig forvaltning. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.09.2017 09:00

Psykiske helseproblemer – og arbeid

27.09.2017 12:00Mål med kurset Sette arbeid og psykisk helse på dagsorden og å øke fokus på arbeidets betydning for den psykiske helsen. Bidra til økt kunnskap om hvordan psykiske helseproblemer kan påvirke arbeidsevnen, og styrke kunnskapen om gode grep på jobb som bidrar til økt jobbmestring. Bidra til økt inkludering og hindre utstøtning fra arbeidslivet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.09.2017 12:00

Opplæring i digital sykemelding, for Sortland kommune

20.09.2017 14:00Er du som arbeidsgiver forberedt på at hele sykmeldingen blir digital? Fra 1.oktober må alle arbeidsgivere i Nordland være satt opp i Altinn for å ta i mot sykmeldinger og søknader om sykepenger. Vi inviterer derfor til informasjonsmøte. På møtet vil det også bli en gjennomgang av elektronisk oppfølgingsplan. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

20.09.2017 14:00

Fagdag for kriseteamene i Vesterålen/ Lødingen og deres samarbeidspartnere

19.09.2017 09:3019. og 20. september skal det avholdes fagdager for kriseteam og samarbeidende parter i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging,( RVTS Nord) Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

19.09.2017 09:30

Passeringstest legemiddelhåndtering Sortland kommune

15.09.2017 08:30Passeringstest for assistenter og helsefagarbeidere som skal søke fornyet delegasjon legemiddelhåndtering Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.09.2017 08:30

Passeringstest legemiddelhåndtering Sortland kommune

15.09.2017 09:15Passeringstest for assistenter og helsefagarbeidere som skal søke fornyet delegasjon legemiddelhåndtering Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.09.2017 09:15

Passeringstest legemiddelhåndtering Sortland kommune

15.09.2017 10:00Passeringstest for assistenter og helsefagarbeidere i Helse og omsorg som skal søke fornyet delegasjon legemiddelhåndtering Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.09.2017 10:00

I møte med flyktninger og det kommunale tjenesteapparat- i et helseperspektiv

13.09.2017 12:00Integrering og bosetting av flyktninger berører alle områder i det kommunale tjenesteapparatet og er med å skape mangfold. Det kan likevel være utfordringer relatert til dialog mellom tjenesteapparat og bosatte i form av kulturelle forskjeller, språkutfordringer, eller annen helseproblematikk relatert til psykisk/ fysisk traume. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.09.2017 12:00

COMPILO - å behandle avvik, for ledere Sortland kommune

12.09.2017 13:00Opplæring i hvordan avvik skal behandles og lukkes i vårt kvalitets- og avviksystem, Compilo. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.09.2017 13:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 2 Gruppe 2:Andøy, Bø, Lødingen og Sortland

12.09.2017 09:00 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.09.2017 09:00

Sjef i eget liv

06.09.2017 12:00Hadsel kommune, NAV og Fiskeriparken as har invitert den kjente psykiateren Ingvard Wilhelmsen til Stokmarknes for å holde foredraget "Sjef i eget liv. Hvordan kan vi best mulig takle sykdom, press og omstillinger?" Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

06.09.2017 12:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 2 Gruppe 1: Hadsel og Øksnes

29.08.2017 09:00 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

29.08.2017 09:00

Barneperspektivsamtalen inkl elementer fra Grønne tanker – glade barn

17.08.2017 09:00Kursdagen inngår i kommunens folkehelsearbeid - helsefremmende barnehage og skoler. Kurset kan være en oppfølging av tidligere grunnleggende kurs i Psykologisk førstehjelp. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.08.2017 09:00

Muntligeksamen 2017, samling

06.06.2017 10:00Det er ønske om lik avvikling av muntlig eksamen for elevene i Vesterålen og Lødingen. Vi inviterer til felles samling med informasjon og workshop for eksamensansvarlige, faglærere og sensorer fra skoler med avgangselever. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

06.06.2017 10:00

Passeringstest legemiddelhåndtering

01.06.2017 09:15Passeringstest legemiddelhåndtering for ansatte som skal ha fornyet delegasjon for legemiddelhåndtering Helse og omsorg, Sortland kommune. Det forutsettes at deltakerne har gjennomført KS sitt 3 timers E-læringskurs på forhånd Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

01.06.2017 09:15

Passeringstest legemiddelhåndtering

01.06.2017 10:00Passeringstest legemiddelhåndtering for ansatte i Helse og omsorg, Sortland kommune. Det forutsettes at deltakerne har gjennomført 3-timers E-læringskurs på forhånd. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

01.06.2017 10:00

KLP-nettverksmøte (kun for inviterte deltagere)

30.05.2017 10:00Sortland kommune er vertskap for vårens samling i HMS-nettverket. Det er satt to hovedtemaer på dagsordenen: Forebygging av vold og trusler i arbeidslivet og arbeidsmiljøkonflikter Program for dagene kommer per e-post fra KLP Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

30.05.2017 10:00

Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

24.05.2017 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

24.05.2017 09:00

Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

23.05.2017 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.05.2017 09:00

Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

22.05.2017 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.05.2017 09:00

Hovedtariffavtalen, HTA

12.05.2017 10:00Kurset inneholder informasjon om mellomoppgjøret 2017 og implementering av avtalte sentrale tillegg. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.05.2017 10:00

Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune

11.05.2017 09:00Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune. Det forutsettes at deltakerne har gjennomført 3 timers E-læringskurs på forhånd Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

11.05.2017 09:00

Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune

11.05.2017 09:45Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune Det forutsettes at deltakerne har gjennomført 3 timers E-læringskurs i forkant av passeringstesten Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

11.05.2017 09:45

Passeringstest, legemiddelhåndtering

11.05.2017 10:30Passeringstesten forutsetter at deltaker har gjennomført 3 timers E-læringskurs i KS-læring Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

11.05.2017 10:30

Første samling for felles skoleledernettverk i Vesterålen

26.04.2017 10:30I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland inviterer oppvekstsjefene i kommunene og RKK til første samling for skoleledere. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.04.2017 10:30

Syng sammen med barn! (3-7 år)

21.04.2017 09:00Har dere ansatte som er forholdsvis ferske i å lede musikkaktiviteter med barn, eller trenger dere påfyll av sanger og ideer? Mange kan være usikre både på valg av musikkstoff, og hvordan det kan brukes sammen med små barn. MUSAM og Musikk fra livets begynnelse tilbyr et praktisk kurs, rettet både mot barnehageansatte, kulturskolelærere og lærere i grunnskolens 1. årstrinn. Musikkoppleggene er enkle og kan tas i bruk med en gang. Deltakerne vil få sanger og regler som lydfiler og på tekstark etter kurset. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

21.04.2017 09:00

Samling III: Prosjekt- og prosessledelse

04.04.2017 08:30Siste samling for deltakere i prosjekt- og prosessledelse er lagt til Nyvågar i Lofoten. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

04.04.2017 08:30

Fagdag om skolevegring

03.04.2017 09:00Fagdag om skolevegring med Trude Havik. Mange elever strever med å gå på skolen. Hva kan skolen sammen med foreldre, elev og støtteapparat gjøre for å hjelpe dem? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.04.2017 09:00

Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune

28.03.2017 10:00Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

28.03.2017 10:00

Sortland kommune: 2-dgrs, Barns seksualitet og forebygging av seksuelle overgrep

23.03.2017 09:002-dagers kurs: Barns seksualitet og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.03.2017 09:00

Fagdag: Boligpolitikk og boligsosial handling i Vesterålen

22.03.2017 10:00Fagdag for alle kommunene i Vesterålen for formannskapene og administrativ ledelse i kommunene. Hensikten er å finne likheter og forskjeller på de boligpolitiske og boligsosiale utfordringene man har i regionen. Utfordringene henger blant annet nært sammen med næringsutvikling og investeringer som vil skje og har skjedd i regionen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.03.2017 10:00

Regelverk i praksis, sluttsamling

17.03.2017 09:30Vi avslutter prosjektet Regelverk i praksis og legger planer for videreføring: Evaluering av prosjektet og etablering av rektornettverk. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.03.2017 09:30

COMPILO - opplæring nye brukere, Sortland kommune

17.03.2017 09:00Opplæring av nye brukere i kvalitets- og avviksystemet vårt, Compilo. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.03.2017 09:00

Arbeidsseminar: Samhandlingsreformen - erfaringer/ utskrivningsklare pasienter

17.03.2017 10:00Helse- og omsorgslederforumet(HOF) inviterer til arbeidsseminar om erfaringer med Samhandlingsreformen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.03.2017 10:00

COMPILO - å behandle avvik, for ledere Sortland kommune

16.03.2017 09:00Opplæring i hvordan avvik skal behandles og lukkes i vårt kvalitets- og avviksystem, Compilo. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

16.03.2017 09:00

IPLOS opplæring, Helse og Omsorg Sortland kommune

16.03.2017 12:00MÅL: Sikre lik forståelse og registrering av IPLOS­ variabler. Velg mellom 14. 15. eller 16. mars Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

16.03.2017 12:00

IPLOS opplæring, Helse og Omsorg Sortland kommune

15.03.2017 12:00MÅL: Sikre lik forståelse og registrering av IPLOS­ variabler. Velg mellom 14. 15. eller 16. mars Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.03.2017 12:00

IPLOS opplæring, Helse og Omsorg Sortland kommune

14.03.2017 12:00MÅL: Sikre lik forståelse og registrering av IPLOS­ variabler. Velg mellom 14. 15. eller 16. mars Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

14.03.2017 12:00

IPLOS opplæring for avd. for psykisk helse og rus, Sortland kommune

13.03.2017 12:00MÅL: Sikre lik forståelse og registrering av IPLOS­ variabler. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.03.2017 12:00

Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune

10.03.2017 09:00Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

10.03.2017 09:00

Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Sortland kommune

10.03.2017 09:45Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

10.03.2017 09:45

Arbeidsseminar: Rett til sykehjemsplass -Utarbeiding av lokal forskrift

03.03.2017 09:00Innen 1. juli 2017 må kommunene ha utarbeidet en kommunale forskrift med kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem. RKK inviterer til arbeidsseminar om temaet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.03.2017 09:00

Kulturminner i Øksnes

02.03.2017 18:00Foredrag/kurs med Johan Borgos i forbindelse med arbeidet med kulturminneplan i Øksnes. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

02.03.2017 18:00

COMPILO - å behandle avvik, for ledere Sortland kommune

24.02.2017 12:00Opplæring i hvordan avvik skal behandles og lukkes i vårt kvalitets- og avviksystem, Compilo. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

24.02.2017 12:00

Passeringstest legemiddelhåndtering, Sortland kommune

23.02.2017 12:15Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.02.2017 12:15

Passeringstest legemiddelhåndtering, Sortland kommune

23.02.2017 13:00Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg, Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.02.2017 13:00

Passeringstest legemiddelhåndtering, Sortland kommune

23.02.2017 13:45Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.02.2017 13:45

Passeringstest legemiddelhåndtering, Sortland kommune

23.02.2017 14:30Passeringstest legemiddelhåndtering for Helse og omsorg Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.02.2017 14:30

Excel nybegynnerkurs for ledere i Sortland kommune

20.02.2017 09:00Ledere som må/bør kunne håndtere regneark i jobben, og som har liten erfaring med dette. Dette kurset er kun for helt nybegynnere. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

20.02.2017 09:00

Kurs i systematisk HMS-arbeid i Sortland kommune

17.02.2017 08:30Ledere, verneombud og tillitsvalgte inviteres til kurs/opplæring i systematisk HMS-arbeid. Opplæringen skal sette dere i stand til å arbeide systematisk med HMS. Når kurset er over skal trepartsamarbeidet være godt i gang med HMS-årshjul og HMS-plan for egen arbeidsplass. Velg mellom deltagelse på torsdag 16.02.17 eller fredag 17.02.17. Vennligst noter rollen din under "stilling". OBS:FUNKSJONEN LEGG TIL FLERE PERSONER FUNGERER DESSVERRE IKKE! Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.02.2017 08:30

Kurs i systematisk HMS-arbeid i Sortland kommune

16.02.2017 08:30Ledere, verneombud og tillitsvalgte inviteres til kurs/opplæring i systematisk HMS-arbeid. Opplæringen skal sette dere i stand til å arbeide systematisk med HMS. Når kurset er over skal trepartsamarbeidet være godt i gang med HMS-årshjul og HMS-plan for egen arbeidsplass. Velg mellom deltagelse på torsdag 16.02.17 eller fredag 17.02.17. Vennligst noter rollen din under "stilling".OBS:FUNKSJONEN LEGG TIL FLERE PERSONER FUNGERER DESSVERRE IKKE! Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

16.02.2017 08:30

Offentlige anskaffelser

15.02.2017 09:00 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.02.2017 09:00

COMPILO - opplæring nye brukere, Sortland kommune

10.02.2017 09:00Opplæring av nye brukere i kvalitets- og avviksystemet vårt, Compilo. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

10.02.2017 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 1 Gruppe 2: Andøy, Bø, Lødingen, Sortland

02.02.2017 09:00 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

02.02.2017 09:00

Kritisk og kreativ med digitale verktøy i barnehage, torsdag 2. februar

02.02.2017 10:00Kurs for barnehageansatte om hvorfor og hvordan bruke digitale verktøy i barnehagen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

02.02.2017 10:00

Kritisk og kreativ med digitale verktøy i barnehage, onsdag 1. februar

01.02.2017 10:00Kurs for barnehageansatte om hvorfor og hvordan bruke digitale verktøy i barnehagen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

01.02.2017 10:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 1 Gruppe 1: Hadsel og Øksnes

31.01.2017 09:00 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

31.01.2017 09:00

Kommunen som byggherre

30.01.2017 09:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

30.01.2017 09:30

Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren

17.11.2016 09:00Modul i lederutdanning for helse og omsorg. Emnet gir kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i helse- og omsorgstjenesten i kontekst av nye teknologiske muligheter, og utfordringer tilknyttet systematisk praksisutvikling i forhold til samhandling og velferdsteknologi. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.11.2016 09:00