Gjennomførte kurs

GENERELL BRANNVERNOPPLÆRING

09.10.2019 13:00Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

09.10.2019 13:00

Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming

03.10.2019 09:00Dette er et praktisk rettet kurs, hvor innholdet er basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap. Det kan være utfordrende for ansatte som jobber med personer med utviklingshemming å sikre at brukerne får et variert og godt kosthold, hindre overvekt og innarbeide gode vaner. Hvordan kan vi være gode rollemodeller og veilede brukerne til et riktigere kosthold? Hva gjør vi hvis brukeren veier for mye og bør gå ned i vekt? På denne dagen møter du en sprudlende opplagt foreleser med mye erfaring i arbeid med målgruppen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.10.2019 09:00

Skoleledernettverk, samling 6

03.10.2019 11:00Velkommen til samling på Thon hotell Harstad 3.-4.oktober. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.10.2019 11:00

Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

30.09.2019 09:00Kurset er ment å gi trygghet og kunnskap om hva som skjer ved livets slutt, slik at den enkelte omsorgsarbeider står bedre rustet i krevende situasjoner Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

30.09.2019 09:00

Nettverk PFDK - Workshop programmering

18.09.2019 09:00Vi skal gå gjennom konkrete løsninger og prosjekter som kan brukes i klasserommet, med tanke på programmering i fagene. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

18.09.2019 09:00

Hvordan skal arbeidsgiver skal behandle varslinger.

17.09.2019 12:00I regi av Arbeidstilsynet. Dette er ny dato for kurset som ble avlyst 10.april 2019. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.09.2019 12:00

Nettverk ungdomstrinn - samling 4

12.09.2019 09:30Fjerde samling i nettverket vil handle om fagfornyelsen i praksis. Lisbeth Flatraaker og Tove Didriksen kommer fra Nord universitet og skal blant annet lede oss gjennom en økt med verdibasert opplæring med fokus på overordnet del, sett i sammenheng med det vi har jobbet med på tidligere samlinger og det dere gjør til daglig. Det blir god tid til erfaringsdeling og diskusjon, og vi skal se litt på veien videre. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.09.2019 09:30

GENERELL BRANNVERNOPPLÆRING

12.09.2019 13:00Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.09.2019 13:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 1: Hadsel og Øksnes

11.09.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet/ modulen består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Denne modulen er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

11.09.2019 09:00

Sykefraværsoppfølging-Rettigheter/plikter,digital oppfølgingsplan, oppfølging

11.09.2019 12:00Rettigheter og plikter ved sykefravær Digital oppfølgingsplan Sortland kommunes reglement for oppfølging av sykemeldte Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

11.09.2019 12:00

Offentlige anskaffelser

10.09.2019 10:00Tre dager med kurs i offentlige anskaffelser. Grunnleggende kunnskap om regelverket, om konkurransegrunnlag og rammeavtaler og evalueringsmodeller og behandling av klager og innsynskrav. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

10.09.2019 10:00

Konferanse om folkehelsesatsing

04.09.2019 10:00I forkant av folkehelseuka inviterer ordførerne i Vesterålen til konferanse om folkehelsesatsing. Arne Holte, tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, gir gode råd for hvordan Vesterålen kan bli en enda bedre plass å leve i. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

04.09.2019 10:00

"Mitt livs ABC" - Tredje samling 3. september 2019

03.09.2019 09:00«Mitt livs ABC» er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag av og i samarbeid med Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Perm 2 er nå ferdig utarbeidet og er grunnlaget for samling 3 og 4. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.09.2019 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 6. Klasse 2: Andøy, Bø, Lødingen, Sortland

28.08.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet/ modulen består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Denne modulen er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

28.08.2019 09:00

Underernæring hos eldre

28.08.2019 09:00Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer personer med underernæring og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

28.08.2019 09:00

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Workshop med PA Consulting

27.08.2019 09:00Velkommen til ny workshop med PA Consulting Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.08.2019 09:00

Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune

03.07.2019 12:00Ferievikarer som skal jobbe i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avdeling Psykisk helse og rus skal ha gjennomført generell brannvernopplæring før de starter i jobben. Vikarer som har gjennomført slik opplæring i 2017 eller 2018 trenger ikke å gjennomføre opplæring i 2019. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

03.07.2019 12:00

Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune

26.06.2019 10:00Ferievikarer som skal jobbe i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avdeling Psykisk helse og rus skal ha gjennomført generell brannvernopplæring før de starter i jobben. Vikarer som har gjennomført slik opplæring i 2017 eller 2018 trenger ikke å gjennomføre opplæring i 2019. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.06.2019 10:00

Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune

26.06.2019 13:00Ferievikarer som skal jobbe i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avdeling Psykisk helse og rus skal ha gjennomført generell brannvernopplæring før de starter i jobben. Vikarer som har gjennomført slik opplæring i 2017 eller 2018 trenger ikke å gjennomføre opplæring i 2019. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.06.2019 13:00

Generell brannvernopplæring for ferievikarer i Helse og omsorg, Sortland kommune

25.06.2019 13:00Ferievikarer som skal jobbe i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avdeling Psykisk helse og rus skal ha gjennomført generell brannvernopplæring før de starter i jobben. Vikarer som har gjennomført slik opplæring i 2017 eller 2018 trenger ikke å gjennomføre opplæring i 2019. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

25.06.2019 13:00

Kurs i utførelsesentrepriser - NS 8405 / NS 8406

28.05.2019 09:00Kurs i utførelsesentrepriser – NS 8405/ NS 8406 Kurset vil gi en grundig innføring i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Kurset tar sikte på å gi deg en effektiv gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406, med hovedvekt på de viktigste problemstillingene. Det er viktig å kjenne til de viktigste bestemmelsene i standardene for å kunne ivareta sine interesser i et byggeprosjekt.Kursholder: Fredrik Karlsen NESO. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

28.05.2019 09:00

Velferdsteknologien ABC

28.05.2019 09:30Gjennomføringa av opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC er et tiltak i Kompetanseløft 2020, regjeringen sin plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

28.05.2019 09:30

Ny kommunelov og habilitetsregler

27.05.2019 09:00Kurset gjennomgår reglene i den nye kommuneloven, slik at alle som deltar på kurset får oversikt over disse. Kurset gir også grunnleggende innføring og forståelse for gjeldende habilitetsregler og hvilke habilitetskrav som følger den nye Kommuneloven. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.05.2019 09:00

Sykefravær. Rettigheter og plikter- jatakk, begge deler

21.05.2019 12:00Mål for kurset er å trygge rollen i forebyggende arbeid og i oppfølgingen av sykemeldte som leder, tillitsvalgt og verneombud. Samt for ansatte som er interessert i temaet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

21.05.2019 12:00

Offentleglova

15.05.2019 09:00Offentlighetsloven regulerer allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Det er viktig for offentlige virksomheter å kjenne til reglene på dette området. Kurset byr på en praktisk gjennomgang av loven og vil gjøre deltakeren tryggere i saksbehandlingen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.05.2019 09:00

Forvaltningsloven og krav til saksbehandlingen

14.05.2019 09:00Kurset presenterer og gjennomgår kanskje en av de viktigste lovene i offentlig forvaltning. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

14.05.2019 09:00

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Workshop med PA Consulting

14.05.2019 09:00Mere informasjon kommer Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

14.05.2019 09:00

Førstehjelp ved selvmordsfare

13.05.2019 08:00Kurset går over to påfølgende dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper. Kurset undervises av sertifiserte kursledere, som er lokale fagpersoner. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.05.2019 08:00

Styrernettverk barnehage, kompetansesløyfe 3

09.05.2019 09:00Siste styrernettverk for våren. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

09.05.2019 09:00

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten

08.05.2019 08:30Den særlige utfordringen helsetjenesten står overfor innen legemiddelhåndtering og -behandling hos eldre er kombinasjonen av mange sykdommer og mange legemidler hos den enkelte pasient. Vi tilbyr nå to halvdagskurs den 8. mai i "Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten". Instruktør er sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

08.05.2019 08:30

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten

08.05.2019 12:30Den særlige utfordringen helsetjenesten står overfor innen legemiddelhåndtering og -behandling hos eldre er kombinasjonen av mange sykdommer og mange legemidler hos den enkelte pasient. Vi tilbyr nå to halvdagskurs den 8. mai i "Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten". Instruktør er sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

08.05.2019 12:30

Kurs for kriseteamene i Vesterålen og Lødingen

06.05.2019 09:00Kriseteamene inviteres til to-dagers kurs med Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist og daglig leder av Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

06.05.2019 09:00

Sykefraværsoppfølging. Opplæring digital oppfølgingsplan

02.05.2019 09:00Samarbeidsmøte/opplæring med NAV lokal (Caroline Bjørgan) og NAV arbeidslivssenter (Trine Jægtnes) med fokus på sykefraværsoppfølging. I første del av møtet vil det bli gitt opplæring i digital oppfølgingsplan. I resterende tid av møtet åpnes det opp for spørsmål, råd og veiledning i forhold til sykefraværsoppfølging. Det vil bli avholdt jevnlige møter i løpet av våren 2019. Intervall og innhold vil bli satt etter deres behov. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

02.05.2019 09:00

Nettverk ungdomstrinn, samling 3

30.04.2019 09:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

30.04.2019 09:30

Workshop muntlig eksamen

25.04.2019 10:00RKK inviterer til fagdag/workshop i forbindelse med muntlig eksamen våren 2019. NB! På grunn av påskeferien er det forholdsvis kort påmeldingsfrist: 15.april kl.15.00 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

25.04.2019 10:00

Veiledningsplattform NAV

24.04.2019 09:30Dette er et internkurs for NAV- ansatte. Generelt om veiledningsplattformen som innledning og hovedtema vil være oppfølging av ungdom. Hvordan veileder vi? Hvordan gir vi god og rett oppfølging til ungdom? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

24.04.2019 09:30

Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming – målretta miljøarbeid

11.04.2019 09:00Hva skal til for å lykkes, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

11.04.2019 09:00

Hvordan arbeidsgiver skal behandle varslinger

10.04.2019 12:00Kurset er i regi av Arbeidstilsynet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

10.04.2019 12:00

Generell brannvernopplæring

10.04.2019 13:00Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

10.04.2019 13:00

Generell brannvernopplæring

09.04.2019 13:00Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbudet i avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

09.04.2019 13:00

Hva arbeidstakere må tåle?

05.04.2019 09:00Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Daglig må ansatte på servicetorg, i NAV, barnevern, tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester osv møte krevende brukere. Hvor går grensen? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

05.04.2019 09:00

Generell brannvernopplæring

04.04.2019 13:00Ansatte i Hjemmetjenesten, Institusjon, Miljøtjenesten og botilbud avd Psykisk helse og rus, Sortland kommune skal ha grunnleggende brannvernopplæring hvert 3. år. Avdelingslederne har ansvar for å holde oversikt over status opplæring for "sine" ansatte fortløpende og sørge for at alle ansatte har opplæring i generell brannvernopplæring hvert 3. år. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

04.04.2019 13:00

Nettverk PFDK Vesterålen, samling 2

04.04.2019 09:30Å ta i bruk teknologi i klasserommet - hva vil det medføre for skolen? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

04.04.2019 09:30

For barnehagene i Sortland:Kurs 2: Skriveprogrammet Word, Gruppe 14.00 - 16.30

02.04.2019 14:00Kurs 2 er innføringskurs i skriveprogrammet Word, over 3 ganger. Kurset bygger på modulene i Datakortet og læringsmål for digitale ferdigheter utarbeidet av Kompetanse Norge. Vi anbefaler at du deltar på alle modulene i kurs 2. Etter disse tre modulene kan du delta på videregående kurs i Word. Videregående kurs tilbyr vi etter påske Kursene vil ta utgangspunkt i behov for digitale ferdigheter på din arbeidsplass. Hvilke digitale ferdigheter trenger du i din jobb Velg mellom tidlig-gruppe eller sen-gruppe. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

02.04.2019 14:00

For barnehagene i Sortland:Kurs 2: Skriveprogrammet Word, Gruppe 17.00 - 19.30

02.04.2019 17:00Kurs 2 er innføringskurs i skriveprogrammet Word over 3 ganger. Kurset bygger på modulene i Datakortet og læringsmål for digitale ferdigheter utarbeidet av Kompetanse Norge. Vi anbefaler at du deltar på alle modulene i kurs 2. Etter disse tre modulene kan du delta på videregående kurs i Word. Videregående kurs tilbyr vi etter påske. Kursene vil ta utgangspunkt i behov for digitale ferdigheter på din arbeidsplass. Hvilke digitale ferdigheter trenger du i din jobb? Velg mellom tidlig-gruppe eller sen-gruppe. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

02.04.2019 17:00

Konflikthåndtering - Vold og trusler. Kurs med teori og praksis.

28.03.2019 09:00Hvordan håndtere aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen? Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

28.03.2019 09:00

Introduksjonsdag for nyansatte i Sortland kommune 2019

28.03.2019 12:00Introduksjonsdagen planlegges arrangert hvert år om høsten, men siden det nå er første gang starter vi på våren. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

28.03.2019 12:00

Skoleledernettverk, samling 5

27.03.2019 11:00Overordnet tema for samlingen er Fagfornyelsen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.03.2019 11:00

For barnehagene i Sortland:Kurs 1: Internett og e-post, Gruppe 14.00 - 16.30

26.03.2019 14:00Kurs 1 Internett og e-post, passer for deg som har lite eller ingen erfaring med bruk av Internett og E-post. Det er et innføringskurs som fokuserer på grunnleggende bruk av Internett og e-post på jobb og fritid. Velg mellom tidlig-gruppe eller sen-gruppe. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.03.2019 14:00

For barnehagene i Sortland:Kurs 1: Internett og e-post, Gruppe 17.00 - 19.30

26.03.2019 17:00Kurs 1 Internett og e-post, passer for deg som har lite eller ingen erfaring med bruk av Internett og E-post. Det er et innføringskurs som fokuserer på grunnleggende bruk av Internett og e-post på jobb og fritid. Velg mellom tidlig-gruppe eller sen-gruppe Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.03.2019 17:00

Seminar universiell utforming

26.03.2019 12:00Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne inviterer til seminar om universell utforming med fokus på tilgjengelighet, folkehelse og menneskerettigheter Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.03.2019 12:00

Skriv klart!

21.03.2019 09:00Et kurs for deg som er opptatt av klart språk. Kurset gir deg en praktisk opplæring i hvordan du kan skrive bedre på jobben. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

21.03.2019 09:00

ABC Musikkbasert miljøbehandling

19.03.2019 09:00Kurs om musikk, sang og bevegelse i eldre- og demensomsorgen på arbeidsplassen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

19.03.2019 09:00

Leder i Vesterålen - samling 4

04.03.2019 09:00Siste samling i vårt lederprogram er med temaet «Verdibasert ledelse». Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

04.03.2019 09:00

Filmkurs for ungdom

04.03.2019 10:00Kultursamarbeidet i Vesterålen arrangerer filmkurs i vinterferien i samarbeid med medielinja på Hadsel videregående skole. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

04.03.2019 10:00

Styrernettverk barnehage - kompetansesløyfe 2

27.02.2019 11:30Nettverkssamling i Svolvær for alle styrere i barnehagene i Vesterålen og Lødingen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.02.2019 11:30

Nettverk ungdomstrinn Vesterålen

27.02.2019 09:30I andre samling jobber vi videre med overordnet del, med fokus på tverrfaglighet og dybdelæring. Lødingen og Andøy bidrar med praksisfortellinger fra sitt arbeid med storyline og modulplan. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

27.02.2019 09:30

COMPILO - OPPLÆRING NYE VERNEOMBUD SORTLAND KOMMUNE

22.02.2019 09:00Opplæring i kvalitets- og avviksystemet Compilo for verneombud. Vi møtes på det nye opplæringsrommet i 3 etg over økonomiavdelingen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.02.2019 09:00

Internt kurs - Digital sykemelding

22.02.2019 12:00Intern opplæring i digital sykemelding/søknad sykepenger – stillingsinformasjon Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.02.2019 12:00

Internt kurs - Digital sykemelding

21.02.2019 12:00Intern opplæring i digital sykemelding/søknad sykepenger - stillingsinformasjon Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

21.02.2019 12:00

Sykefraværsoppfølging

13.02.2019 09:00Samarbeidsmøte med NAV lokal (Ellen Davidsen) og NAV arbeidslivssenter (Trine Jægtnes) med fokus på sykefraværsoppfølging. På første møte vil det bli gitt opplæring i digital oppfølgingsplan. Resterende tid av møtet åpnes det opp for spørsmål, råd og veiledning i forhold til sykefraværsoppfølging. Det vil bli avholdt jevnlige møter i løpet av våren 2019. Intervall og innhold vil bli satt etter deres behov. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.02.2019 09:00

Personalmappe i WebSak

06.02.2019 10:00Ledere med personalansvar "eier" personalmappene og skal saksbehandle i WebSak. Kurset gir innføring i dette og det er også avsatt tid til praktisk trening Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

06.02.2019 10:00

Opplæring i CosDoc arbeidsplan for ressurspersoner

05.02.2019 08:30CosDoc Arbeidsplan er et verktøy for planlegging av det daglige arbeidet i din organisasjon. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

05.02.2019 08:30

Opplæring i CosDoc arbeidsplan for ressurspersoner

04.02.2019 08:30CosDoc Arbeidsplan er et verktøy for planlegging av det daglige arbeidet i din organisasjon. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

04.02.2019 08:30

Kurs i ansiennitetsberegning

01.02.2019 09:00Ønsker du å bli god på ansiennitetsberegning? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

01.02.2019 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 5 -Klasse 2: Andøy, Bø, Lødingen, Sortland

31.01.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

31.01.2019 09:00

AKAN-KURS FOR VERNEOMBUD (SORTLAND KOMMUNE)

30.01.2019 09:00I september 2018 ble reviderte retningslinjer for Akan-arbeidet i Sortland kommune vedtatt i AMU/ADMU. For å sikre et godt Akan arbeid er det viktig at ledere og verneombud er trygg i sin rolle.Det kjøres separate kurs for ledere og verneombud Kurset for verneombud avholdes i samfunns-salen onsdag den 30.01.19 klokken 09- 11.30. Hasle Løchen fra Akan-kompetansesenter kjører kurset. Alle bør i forkant ha satt seg inn i retningslinjer for Akan-arbeidet i Sortland kommune Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

30.01.2019 09:00

AKAN-KURS FOR LEDERE I SORTLAND KOMMUNE

30.01.2019 12:00I september 2018 ble reviderte retningslinjer for Akan-arbeidet i Sortland kommune vedtatt i AMU/ADMU. For å sikre et godt Akan arbeid er det viktig at ledere og verneombud er trygg i sin rolle. Det kjøres separate kurs for ledere og verneombud Kurset for ledere avholdes i samfunnssalen onsdag den 30.01.19 klokken 12-14.30 Hasle Løchen fra Akan-kompetansesenter kjører kurset. Alle bør i forkant ha satt seg inn i retningslinjer for Akan-arbeidet i Sortland kommune Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

30.01.2019 12:00

COMPILO - opplæring for verneombud Sortland kommune

25.01.2019 09:00Opplæring i kvalitets- og avviksystemet Compilo for verneombud. Vi møtes på det nye opplæringsrommet i 3 etg over økonomiavdelingen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

25.01.2019 09:00

Lederutdanning helse og omsorg, modul 5 - Klasse 1: Hadsel og Øksnes

22.01.2019 09:00Dette er en modulbasert, fleksibel og praksisnær lederutdanning som er utviklet av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Kompetanseløftet 2015. Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.01.2019 09:00

Nettverk PFDK Vesterålen

18.01.2019 10:00Profesjonsfaglig digital kompetanse (PFDK), hva er det? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

18.01.2019 10:00

Praktisk trening i dataverktøyet ACOS IP

17.01.2019 08:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.01.2019 08:30

Praktisk trening i dataverktøyet ACOS IP

17.01.2019 12:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.01.2019 12:30

Samling 3. Leder i Vesterålen 17 januar 2019

17.01.2019 09:00Ved å få inn de tyngste fagmiljøene på ledelse i offentlig sektor i landsdelen til Vesterålen, ønsker vi å stimulere den faglige utviklingen på ledelse i offentlig sektor i regionen. Programmet ”Leder i Vesterålen” skal gi deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap om lederrollen på et faglig høyere nivå enn vi ellers har kunnet tilby. Programmet består av fire samlingsdager som går høst 2018 og vår 2019. Samlingene har en tematisk sammenheng, men er også frittstående seminardager som alle kan melde seg på og ha utbytte av. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.01.2019 09:00

Innføringskurs i Hovedtariffavtalen

17.01.2019 10:00Kurset er live streaming av KS forhandling sitt innføringskurs i Hovedtariffavtalen som avholdes ved Gardermoen 17. januar kl. 10:00 - 16:00. Opptakene vil ikke være tilgjengelig etter at kurset er avsluttet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.01.2019 10:00

Nettverk ungdomstrinn Vesterålen

16.01.2019 10:00Fagfornyelsen, overordnet del og nye læreplaner i fag fra skoleåret 20/21. Hva med elevene som begynner på 8.trinn høsten 2019? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

16.01.2019 10:00

Fagdag om mestrings- og velferdsteknologi

15.01.2019 08:30Tirsdag den 15. januar 2019 inviterer Vesterålen regionråd og RKK til fagdag om mestrings- og velferdsteknologi. Et bredt utvalg av forelesere skal dele sine erfaringer og gi anbefalinger, eksempler og inspirasjon i det videre arbeidet i egen kommune og i samarbeid mellom kommuner. I tillegg har vi invitert utstillere som vil vise mye av de velferdsteknologiske løsninger som er tatt i bruk i kommunene. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.01.2019 08:30

Opplæring Visma HRM for ledere

11.01.2019 09:00Dette kurset er for de som bruker Visma HRM, og er klar for nye funksjoner. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

11.01.2019 09:00

Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet

10.01.2019 09:00Vi ser et behov for oppfriskning på området arbeidsavtaler og har derfor følgende tema: Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

10.01.2019 09:00

Kurs i ansiennitetsberegning

09.01.2019 09:30Ønsker du å bli god på ansiennitetsberegning? Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

09.01.2019 09:30

Opplæring Visma HRM for ledere

08.01.2019 09:00Dette kurset er for nybegynnere. OBS - du må komme deg inn på Visma HRM, før du melder deg på kurset. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

08.01.2019 09:00

Førstehjelp ved selvmordsfare

05.12.2018 08:30Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. Kurset er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der fare for selvmord kan være en del av bildet. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada. Kurset brukes internasjonalt under betegnelsen ASIST,(Applied Suicide Intervention Skills Training). Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

05.12.2018 08:30

HMS grunnkurs, 40 timer, for ansatte i Sortland kommune

04.12.2018 09:00Det arrangeres et 3 dagers HMS grunnkurs for ledere og verneombud i Sortland kommune 4. og 5. desember + 14. desember 2018. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

04.12.2018 09:00

Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet kl: 12.00

26.11.2018 12:00Vi ser et behov for oppfriskning på området arbeidsavtaler og har derfor følgende tema: Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.11.2018 12:00

Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet kl. 13.45

26.11.2018 13:45Vi ser et behov for oppfriskning på området arbeidsavtaler og har derfor følgende tema: Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og endringer i arbeidsforholdet. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

26.11.2018 13:45

Grunnleggende førstehjelp

23.11.2018 11:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.11.2018 11:00

Grunnleggende førstehjelp

23.11.2018 12:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.11.2018 12:00

Grunnleggende førstehjelp

23.11.2018 14:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.11.2018 14:00

Grunnleggende førstehjelp

23.11.2018 13:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 2. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.11.2018 13:00

Personalmappe i WebSak

23.11.2018 09:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.11.2018 09:30

Sortland kommune: Informasjonsmøte om pensjon for medlemmer i KLP 55 +

22.11.2018 09:00KLP kommer til Sortland for å fortelle om pensjon. Gjennom informasjonsmøtet får deltakerne en gjennomgang av de pensjonsrettigheter man har som medlem i KLP. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.11.2018 09:00

Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.09.00 og 10.40

22.11.2018 09:00Dette er for medlemmer i KLP i alderen 60 +. Personlig veiledning går samtidig med felles informasjonsmøtet. Passer for deg som har vært på informasjonsmøte tidligere. Du vil bli tildelt en 20 minutters veiledningstime i tidsrommet kl.09.00 - 10.40. Tidspunkt sendes til deg på e-post. Deltagelse må avklares med nærmeste leder. Begrenset antall plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.11.2018 09:00

Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.10.40 - 12.40

22.11.2018 10:40Dette er for medlemmer i KLP i alderen 60 +. Du vil bli tildelt en 20 minutters veiledningstime i tidsrommet kl.10.40. - 12.40 Tidspunkt sendes til deg på e-post. Deltagelse må avklares med nærmeste leder. Begrenset antall plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.11.2018 10:40

Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.12.40 og 14.00

22.11.2018 12:40Dette er for medlemmer i KLP i alderen 60 +. Du vil bli tildelt en 20 minutters veiledningstime i tidsrommet kl.12.40 - 14.00.Tidspunkt sendes til deg på e-post. Deltagelse må avklares med nærmeste leder. Begrenset antall plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.11.2018 12:40

Sortland kommune/KLP: Pers. veiledning pensjonsspørsmål mellom kl.14.00 og 15.20

22.11.2018 14:00Dette er for medlemmer i KLP i alderen 60 +. Du vil bli tildelt en 20 minutters veiledningstime i tidsrommet kl.14.00 - 15.20. Tidspunkt sendes til deg på e-post. Deltagelse må avklares med nærmeste leder. Begrenset antall plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

22.11.2018 14:00

Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage

21.11.2018 10:00Fagakademiet tilbyr i samarbeid med RKK Vesterålen kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i barnehagen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

21.11.2018 10:00

Laterna Magica: VR-verksted (Virtual reality)

17.11.2018 10:00VR-verksted med bruk av Mindshow. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

17.11.2018 10:00

Leder i Vesterålen, 2. samling

15.11.2018 09:00Tema for samlingen er "Makt og tillit" og er den andre av fire samlinger i lederprogrammet "Leder i Vesterålen". Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

15.11.2018 09:00

Grunnleggende førstehjelp

13.11.2018 09:30Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.11.2018 09:30

Grunnleggende førstehjelp

13.11.2018 10:30Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.11.2018 10:30

Grunnleggende førstehjelp

13.11.2018 12:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 3. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

13.11.2018 12:00

Kurs i tankevirus, halv dag - for ansatte i Sortland kommune

12.11.2018 12:0012. november 2018 tilbyr Sortland kommune sine ansatte kurs i tankevirus. Kurset er fra kl. 12.00-15.30 i kommunestyresalen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.11.2018 12:00

Grunnleggende førstehjelp

12.11.2018 12:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 2. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.11.2018 12:00

Grunnleggende førstehjelp

12.11.2018 14:00Er du ansatt i Helse og omsorg i Sortland kommune skal du gjennomføre kurs i grunnleggende førstehjelp hvert 2. år Avdelingsleder har oversikt over når hver enkelt ansatt har gjennomført kurs Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

12.11.2018 14:00

Avviksbehandling i Compilo for ledere

06.11.2018 12:30I dette kurset lærer du hvordan du skal behandle og dokumentere meldte avvik i Compilo Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

06.11.2018 12:30

Kreativ drivkraft for Vesterålen

05.11.2018 16:30Vesterålen kulturutvalg markerer 35 år med kultursamarbeid med konferansen Kreativ drivkraft for Vesterålen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

05.11.2018 16:30

Kvalitetsgruppesamling

02.11.2018 08:15Samling for kvalitetsgruppene i alle avdelinger i Helse og omsorg. Tema for samlingen er; -organisering av kvalitetsarbeidet i Helse og omsorg, status og veien videre -systematisk arbeid i egen kvalitetsgruppe, status og veien videre Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

02.11.2018 08:15

PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN KAP. 4 A

01.11.2018 10:00Fylkesmannen i Nordland inviterer til kurs i Pasient- og brukerrettighetslovens Kap. 4A for helsetjenstene i Vesterålen. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

01.11.2018 10:00

Styrernettverk barnehage

01.11.2018 09:00Andre nettverkssamling for styrere i barnehage i Vesterålen og Lødingen. Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder rammeplanens mål og intensjoner gjennom styrergruppen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

01.11.2018 09:00

Hverdagsrehabilitering

31.10.2018 09:00Dette kurset skal gi deltakerne innsikt i praktisk gjennomføring av hverdagsrehabilitering, og erfaringer som en kan dra nytte av i oppstart og i videre arbeid med hverdagsrehabilitering. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

31.10.2018 09:00

Samtaler med barn (30. oktober)

30.10.2018 09:00Kurset handler om den voksnes relasjonskompetanse, om våre samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. Om kontakt, samtaler og samhandling med barn. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

30.10.2018 09:00

Nattarbeid og helse

29.10.2018 14:30 Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

29.10.2018 14:30

Opplæringsdag CosDoc journal

25.10.2018 09:00I dette kurset oppnår du god forståelse og økt kunnskap om innhold, struktur og effektiv bruk av journal. Vi setter fokus på hvordan gode rutiner og riktig bruk av CosDoc Journal forenkler arbeidshverdagen og sikrer kvalitet og kontinuitet i pasientomsorgen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

25.10.2018 09:00

Dagsseminar: 10-FAKTOR og ledelse

24.10.2018 09:0010-FAKTOR er KS' medarbeiderundersøkelse utviklet i samarbeid med Linda Lai, BI. Undersøkelsen er skreddersydd for kommuner og fylkeskommuner og legger spesiell vekt på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

24.10.2018 09:00

Opplæringsdag CosDoc journal

24.10.2018 09:00I dette kurset oppnår du god forståelse og økt kunnskap om innhold, struktur og effektiv bruk av journal. Vi setter fokus på hvordan gode rutiner og riktig bruk av CosDoc Journal forenkler arbeidshverdagen og sikrer kvalitet og kontinuitet i pasientomsorgen Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

24.10.2018 09:00

Velferdsteknologiens ABC

23.10.2018 09:30Gjennomføringa av opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC er et tiltak i Kompetanseløft 2020, regjeringen sin plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Tittel Kursstart Varighet Arrangør Sted Påmelding Påmeldte

23.10.2018 09:30