Ny læringsarena

Prosjektet skal bidra til økt kompetanse og bruk av e-læring i kommunene i Vesterålen.

16.11.201612:08 Camilla D. Carlsen

Felles e-læringsportal: KS Læring

Ny læringsarena er et samarbeid mellom Bø, Øksnes, Sortland, Hadsel, Andøy, Lødingen og RKK. RKK Vesterålen har samarbeidet med Midt-Telemarkregionen, Kongsbergregionen og KommIT over flere år om ny læringsarena for kommunesektoren. Kommunenes nye e-læringsportal er KS Læring. Portalen brukes allerede av over 70 kommuner og er under stadig utvikling.

På KS Læring kan ansatte i kommunene gratis bruke de tilgjengelige ressursene. Tanken bak en felles e-læringsportal for kommunesektoren er deling og gjenbruk. I portalen ligger det både nettkurs og andre ressurser som forelesniger, videoer og brukermanualer.

Målet med prosjektet:

  • få en felles e-læringsportal for kommunene
  • gi ledere og ansatte opplæring i bruk av e-læring
  • motivere til kompetanseheving ved bruk av nettkurs og digitale ressurser
  • kommunene skal lage et e-læringskurs for nyansatte

Implementering av KS Læring i kommunene

I løpet høsten 2016 har alle kommunene implementert KS Læring. Alle ansatte kan logge seg inn, ta kurs og registrere i hvilken kommune og hvor de jobber. 

I hver kommune er det opprettet brukeradministratorer som skal holde rede på brukerkontoer og roller i portalen. 

Opplæring i bruk av e-læring

Alle ledere har fått tilbud om kurs i hva KS Læring er og hvordan portalen kan brukes for kompetanseutvikling. 

På KS Læring finner du brukerveiledninger med introduksjon til KS Læring og hvordan ta den i bruk. 

Ønsker du veiledning eller har spørsmål til hvordan dera kan ta i bruk KS Læring? Ta kontakt med brukeradministrator i din kommune eller send en e-post til oss i RKK. 

Nyansattkurs

Som del av prosjektet har det også vært et mål at alle kommunene skal produsere et nyansattkurs. Det ble inngått et samarbeid med Cerpus, og i hver kommune ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle jobbe med utvikling av eget kurs. Kursene er laget med verktøyet EdStep.

Arbeidsgruppene har deltatt på opplæring i produksjon av nettkurs og fått teoretisk og praktisk veiledning underveis.

Målet er at alle kommunene har et nyansattkurs i løpet av utgangen av 2016 som de kan ta i bruk fra 2017. 

, click to open in lightbox