Vesterålen interkommunale flyktningesamarbeid (ViF)

Nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunene i arbeidet med flyktninger og integrering.

Flykningenettverket (ViF)
15.11.201609:04 Camilla D. Carlsen

Medlemmer av nettverket: 

Kine H. Olderli-Fagerbakk, Lødingen (leder)

Lena Spjelkavik, Andøy

Marit Sandvær, Hadsel

Frank Hermansen, Øksnes

Ingelin Bakken, Bø

Line Veronika Blix, NAV Sortland

---------------------------------------

ViF arrangerer årlig seminar eller konferanse for ansatte i kommunene som jobber direkte eller indirekte med flyktninger. 

Program ViF-seminar 2016