Vesterålen interkommunale flyktningsamarbeid (ViF)

Nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunene i arbeidet med flyktninger og integrering.

Flykningnettverket (ViF)
15.11.201609:04 Camilla D. Carlsen

Om nettverket

ViF arbeider for å heve kvaliteten på integreringsarbeidet i Vesterålen og Lødingen. Det arrangeres årlig seminar for ansatte og politikere hvor dagsaktuell informasjon, tverrfaglig samarbeid, og samarbeid på tvers av kommunene er tema.

Medlemmer: 

Marit Sandvær Seim, Sortland

Trude Oddsdatter Nygård, Sortland 

Vegard Steingrimsen, Hadsel

Lena Spjelkavik, Andøy

Hjertrud Johnsen, Øksnes

Even Sørgaarden Johnsen, Lødingen

Kjersti Johnsen, Bø