Folkehelse og vuvf-koordinatorer

Koordinerer arbeidet i prosjektet Vårres unga - Vårres framtid.

15.11.201609:44 Camilla D. Carlsen

Medlemmer: 

Kjersti Løkse, folkehelsekoordinator, Sortland (leder)

Torfinn Bø, kommunalsjef, Andøy

Eirin Fjellvang, NAV-leder, Andøy

Linda Sommerseth, folkehelsekoordinator, Bø

Torill Brastad, folkehelsekoordinator, Hadsel

Øystein Olderli-Gagerbakk, Miljøterapeut, Lødingen

Kari Gaarder, folkehelsekoordinator, Øksnes