Kompetanseutvalget (KU)

Møter 2018

Fredag 2. februar kl 10:00-14:00

Fredag 20. april kl 10:00-14:00

Fredag 15. juni kl 10:00-14:00

Hermetikken, Kulturfabrikken

Kompetanseutvalget er et fagutvalg som består av personalsjefene i kommunene. Fagutvalget gir innspill og prioriterer tiltak til regional kompetanseplan for kommunalt ansatte i de seks kommunene.

11.08.201614:59 Vesterålen regionråd

Medlemmer


Brita Kleivan, Sortland kommune (leder)
Linda Rasmussen, Øksnes kommune 
Lill Rita Carstensen, Hadsel kommune
Kjell Einar Johansen, Andøy kommune
Sigbjørn Nilsen, Bø kommune
Arne Mæhre, Lødingen kommune
Tom Harry Hanssen, Utdanningsforbundet, Hadsel
Kristin Albrigtsen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Hadsel