Oppvekstforum

Samarbeidsforum for DEKOM Vesterålen. Forumet har som oppgave å sikre et regionalt samarbeid i oppvekstsektoren. Samarbeidet er under omorganisering våren 2020.

15.11.201611:08 Camilla D. Carlsen

Medlemmer 

Sveinung Ellingsen, Andøy (leder)

Line J Pedersen, Hadsel (nestleder)

Erik Strand, Sortland

Mona Haugli, Sortland

Hans Kristian Pettersen, Bø

Liv Karin Steinsvik, Bø

Remi Vangen, Øksnes

Merete Olsen, Andøy

Per Harald Christensen, Lødingen

Line Eggen, Hadsel 

Jan Steinar Eilertsen, RKK

Camilla Carlsen, RKK

Lisa Schønsee, RKK

Fra høst 2020:

Nord universitet

PPD

Representant HTV