Oppvekstforum

Nettverk av kommunalsjefer for skole og oppvekst.

15.11.201611:08 Camilla D. Carlsen

Medlemmer 

Erik Strand, Sortland

Hans Kristian Pettersen, Bø

Torfinn Bø, Andøy

Lill Sørensen, Øksnes

Merete Olsen, Andøy

Per Harald Christensen, Lødingen

Torbjørn Lappegaard, Hadsel