Leder- og lærernettverk voksenopplæring

15.11.201610:53 Camilla D. Carlsen

Medlemmer: 

Sølvi Foss, Sortland, (leder)