NKUL-webinar

NKUL vil i april tilby en serie gratis webinarer med særlig relevans for omleggingen til fjernundervisning.

Webinar
Program webinar
14.04.202015:34 Camilla D. Carlsen

Se program for NKUL-webinarer her

Tips til effektiv hjemmekontor/undervisning i unntakstider

Onsdag 15. april kl. 14:00–15:00

Læring med og vurdering av multimodale tekster

Torsdag 16. april kl. 14:00–15:00

Du kan også se opptak av allerede avholdte NKUL-webinarer