Barn som pårørende

Et e-læringskurs som gir innføring i barn som pårørende-arbeidet. Kurset er laget for helse- og omsorgspersonell i kommunen.

Nettkurs
Til kurset
17.04.202009:23 Camilla D. Carlsen

Om e-læringskurset

E-læringskurset består av fire kapitler. De tre første kapitlene gir en innføring i temaet barn som pårørende. Gjennomgangen belyses ved et eksempel (case) med tilhørende refleksjonsoppgaver. Hvert kapittel avsluttes med en quiz.

Det fjerde kapitlet består av flere eksempler og refleksjonsoppgaver. Du bør sette av 30 minutter for individuell gjennomgang av de første tre kapitlene og 1-2 timer til refleksjon i en gruppe. Du kan reflektere over eksemplene alene, men det beste er å reflektere sammen med andre som også har gått gjennom kurset.

E-læringskurset er utviklet av BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Kurset er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

E-læringskurset bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Til mer informasjon og e-læringskurset Barn som pårørende