Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Fagakademiet tilbyr i samarbeid med RKK Vesterålen kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i barnehagen.

26.09.201815:19 Camilla D. Carlsen

Kurset er gratis og går over fire dager, fordelt på to samlinger. Samlingene vil bestå av forelesning, gruppearbeid, refleksjon og observasjon. Videre refleksjon og observasjon i egen praksis mellom samlingene.

Temaene på samlingen er knyttet opp mot ny Rammeplan for barnehager.

 Det er 30 plasser på kurset og disse skal fordeles mellom kommunene i Vesterålen og Lødingen. 

Interesse for kurset meldes til styrer i barnehagen. 

Samlinger

1. samling: 21. og 22. november (2018)

2. samling: 30. og 31. januar (2019)

Sted: Kulturfabrikken, Sortland