Kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage

Fagakademiet tilbyr i samarbeid med RKK Vesterålen kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i barnehagen.

26.09.201815:19 Camilla D. Carlsen

Kurset går over fire dager, fordelt på to samlinger. Samlingene består av forelesning, gruppearbeid, refleksjon og observasjon. Mellom samlingene skal deltakerne ha hjemmeoppgaver som gjennomføres i egen barnehage. 

Temaene på samlingen er knyttet opp mot ny Rammeplan for barnehager.

Samlinger

1. samling: 21. og 22. november (2018)
2. samling: 30. og 31. januar (2019)
Sted: Kulturfabrikken, Sortland 

Tema 1. samling: 

  • Introduksjon til kursinnhold og tema
  • Rammeplan for barnehagen
  • Barns medvirkning /  barnesamtaler
  • Foreldresamarbeid
  • Observasjonsmetoder
  • Hjemmeoppgaver og avslutning

Hjemmeoppgave

Etter første samling ble det delt ut hjemmeoppgaver som skal gjennomføres i egen barnehage. Alle skal gjøre oppgave 1 (observasjon) i tillegg til enten oppgave 2 (praksisfortelling) eller oppgave 3 (veiledningsnotat). 

Praktiske opplysninger

Kursdeltakerne må ha med eget eksemplar av Rammeplan for barnehagen. 

For de som har lengst reisevei (Andøy, Lødingen, Bø), dekkes overnatting på Sortland sjøhushotell. Det serveres kaffe, frukt og lunsj. 

For overnatting og innmelding av matallergier kontakt Camilla på RKK Vesterålen. camilla.carlsen@vestreg.no

Rammeplan
Barns medvirkning
Foreldresamarbeid
Observasjon i barnehagen