Gratis e-læringskurs i palliasjon ved covid-19

Aldring og helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget et gratis e-læringskurs i palliasjon ved covid-19 for helsefagarbeidere, sykepleiere og leger som jobber i kommunehelsetjenesten.

E-læring
Til kurset
24.11.202010:39 Camilla D. Carlsen

Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Formålet med kurset er å øke kompetansen i palliasjon og covid-19 hos deg som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kurset skal bidra til at du, sammen med annet helsepersonell, kan gi lindrende omsorg, pleie og behandling av høy kvalitet til covid-19-syke der du jobber. 

Kurset krever innlogging med ID-porten

Les mer om kurset på aldring og helse sine sider 

aldringoghelse.no
, click to open in lightbox