Utdanning for ansatte i barnehage

Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere

Barnehageeier vil motta 50 000 kr i tilretteleggingsmidler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud som Utdanningsdirektoratet har igangsatt.

Midlene kan brukes til å dekke vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling, kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift.

Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratet sine sider

Regjeringen vil løfte kvaliteten i barnehagen, styrke etter- og videreutdanning for de ansatte og utdanne flere pedagoger.

Utdanningstilbud
22.01.201815:08 Camilla D. Carlsen

Satsingen på barnehage gir utviklingsmuligheter og kompetansetiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagene.   Vi har laget en oversikt over aktuelle tilbud for barnehageansatte i regionen. Noen av tilbudene vil være mulig å kombinere med jobb.


Veilederutdanning for praksislærerer i barnehagen - VESTERÅLEN 

NB! Utvidet søknadsfrist til 1. oktober
Les mer om studietilbudet på nord.no 

Nord universitet tilbyr 3-årig, samlingsbasert barnehagelærerutdanning på Stokmarknes.
Barnehagelærerutdanning i Vesterålen høsten 2018

Søknadsfrist: 15. april 

Les mer om barnehagelærerutdanningen i Vesterålen på nord.no 

Videreutdanning for barnehagelærere - Kompetanse for fremtidens barnehage 

Fra 1. februar kan barnehagelærere søke om videreutdanning med studiestart høsten 2018.

Tilbud fra UiT Norges arktiske universitet høsten 2018:

 • Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk, 30 stp, Tromsø
  Emnet går over to semester og er samlingsbasert med seks todagerssamlinger.
  Les mer på uit.no

 • Veiledning for praksislærere i barnehagen, 30 stp, Tromsø
  Emnet er samlingsbasert og går over to semestre. Emnet er delvis nettbasert og samlingsbasert med 3 fysiske samlinger pr semester. Hver samling går over 2 dager. Les mer på uit.no

 • Naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp, Alta
  Les mer på uit.no

Tilbud fra Nord universitet høsten 2018

Nord universitet tilbyr høsten (2018) tre videreutdanningstilbud for barnehagelærere, og en tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte med en annen treårig pedagogisk utdanning som kvalifiserer til arbeid i barnehagen.

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

For de som arbeider i barnehage, med annen treårig pedagogisk utdanning enn førskolelærerutdanning, og som ønsker å kvalifisere seg til pedagogisk ledelse i barnehagen. Utdanningen tilbys ved Nord universitet høsten 2018.

Søknadsfrist: 1. mars
Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars.

Oversikt over studietilbud finner du i Udir studiekatalog

Les mer om videreutdanning for barnehagelærere på Udir sine sider

udir.no