WEBINORD: Koronakrisen

Web-basert seminar om korona og krisehåndtering.

Beredskapskonferanse
20.04.202012:55 Camilla D. Carlsen

20. og 21.april kl 1200 -1500 arrangeres et web-basert seminar om korona og krisehåndtering. Seminaret er rettet mot alle i offentlig forvaltning, nødetatene, UH-sektoren inkludert studenter, forsvaret, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre som er interessert i beredskap.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Øvelse Nord, Beredskapsrådet, Nord universitet og Kunnskapsdepartementet. For øvrig er dette et tverrsektorielt arrangement så en rekke samfunnssektorer er representert med spennende innledere.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digitalt-beredskapsseminar--koronakrisen/id2697809/

Dag 1 20. april (youtube)

Dag 2 21. april (youtube)

Program