Ansatte

Vi er fire heltidsansatte som dekker fagfeltene helse og omsorg, skole, barnehager, teknisk og fellesfag.