Ansatte

Vi er fire heltidsansatte som dekker fagfeltene helse og omsorg, skole, barnehager, teknisk og fellesfag.

11.10.202110:36 Tore Olsen

  

Kompetanseplaner

Rapporter