For ansatte

Oversikt over tilganger til interne systemer og informasjon om organisasjon.

Ny organisasjon fra 1.05.2023

Organisasjon
Vesterålen og Lødingen regionalt kompetansekontor kommunalt oppgavefellesskap
Storgate 27
8430 Myre

Org.nr.: 930 336 696
Organisasjonsnummer brukes for tilsending av faktura på EHF. 

Kontonummer
Kontonr.: 4612 59 78150
Oppgis for overføring av tilskudd.

Fakturamottak
Faktura mottatt som pdf sendes til fakturamottak RKK. 
fakturarkk(att)oksnes.kommune.no

Webmail 
Tilgang til jobb-epost (Vestreg/ Sortland kommune) 

Visma Enterprise
Lønnsslipper, timeregistrering, fraværsmelding, feriesøknad, reiseregninger etc. 

ACOS Websak+
Sak og arkiv

ACOS Møte+
Innkalling og saker til styrebehandling

ACOS Møteportal
Møtebehandling og protokoller