RKK i Nordland

RKK er et Nordlandsfenomen og det finnes i dag seks regionale kompetansekontor i fylket.

11.07.201711:04 Camilla D. Carlsen

RKK er et interkommunalt organ som ivaretar kompetanseutviklingen i eierkommunene gjennom et nært samarbeid med universitet/høgskoler, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og KS. Eier og driftsmodell til kontorene varierer ut fra lokale forhold. RKK ble dannet i 1987 etter initiativ fra Fylkesmannen i Nordland. 

RKK Ofoten - lagt ned per 1.1.2019

RKK Lofoten

Kompetansekontor for: Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst.

RKK Salten

Kompetansekontor for: Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen.

RKK Vesterålen

Kompetansekontor for: Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.

RKK Vefsn

RKK Ytre Helgeland

Studiesenter RKK Ytre Helgeland eies av kommunene: Herøy, Dønna, Lurøy, Træna, Leirfjord og Alstahaug.

RKK Sør Helgeland