RKK i Nordland

RKK er et Nordlandsfenomen og det finnes i dag seks regionale kompetansekontor i fylket. Vi er et interkommunale organ som bistår i kompetanseutviklingen i eierkommunene gjennom et nært samarbeid med universitet/høgskoler, Statsforvalteren, Fylkesmannen og KS.

Eier og driftsmodell til kontorene varierer ut fra lokale forhold. RKK ble dannet i 1987 etter initiativ fra Fylkesmannen i Nordland. 

  • RKK Ofoten: lagt ned per 1.1.2019
  • RKK Lofoten: Kompetansekontor for: Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst.
  • RKK Salten: Kompetansekontor for: Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen.
  • RKK Vesterålen: Kompetansekontor for: Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.
  • RKK Vefsn
  • RKK Ytre Helgeland: Studiesenter RKK Ytre Helgeland eies av kommunene: Herøy, Dønna, Lurøy, Træna, Leirfjord og Alstahaug.
  • RKK Sør Helgeland