Årshjul kompetansestyring

Årshjul for kompetansestyring i vesterålsregionen.

Kompetansestyring
09.09.201612:11 Vesterålen regionråd

Innspill, prioriteringer og tiltak i regional kompetanseplan følger et vedtatt årshjul.

Hvert år melder kommunene inn kompetansebehov på bakgrunn av kartlegginger og planprosesser i hver enkelt kommune. Innspillene samstilles, drøftes og prioriteres i kompetanseutvalget før de vedtas og legges inn i regional kompetanseplan.

Regional kompetanseplan er grunnlaget for de kompetansetiltakene som iverksettes av RKK.

Årshjul kompetansestyring