Organisasjonskart

RKK Vesterålen er organisert som et kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelovens §19 der alle Vesterålskommunene er likeverdige eiere. Vi er en egen juridisk enhet med eget styre sammensatt av representanter fra kommunene, og et representantskap bestående av ordførerne i Vesterålen.