Organisasjonskart

11.08.201614:49 Vesterålen regionråd

Styret for RKK er arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd. I tillegg har RKK et faglig
kompetanseutvalg. RKK har videre mange samarbeidsparter.

Organisasjonskart Vesterålen regionråd