Organisering

Vesterålen og Lødingen regionalt kompetansekontor er fra 01.05.2023 organisert som et kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelovens §19 der alle Vesterålskommunene er likeverdige eiere. Vi er en egen juridisk enhet med eget styre sammensatt av representanter fra kommunene, og et representantskap bestående av ordførerne i Vesterålen.

Styret 2023

Styreleder: Andreas Jordell,  Andøy kommune 
Nesteleder: Marius Holst, Bø kommune 

Styremedlemmer: 

Lill-Rita Carstensen, Hadsel kommune 
Kai Morten Kolberg, Lødingen kommune 
Brita Kleivan, Sortland kommune
Linda Rasmussen, Øksnes kommune 

 

Representantskap 2023

Leder: Karl Erling Nordlund, Sortland kommune 

Samarbeidsavtale - Vesterålen og Lødingen region