Styrernettverk barnehage - kompetansesløyfe 1

1. november var styrere fra barnehagene i Vesterålen og Lødingen samlet til fagprosessdag.

2018
05.11.201812:41 Camilla D. Carlsen

Tema for dagen var lærende organisasjon og livsmestring og helse

Anne-Lene Skog Dahl og Hanne Mette Kristiansen Vindvik fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager ledet samlingen. 

Forberedelse

I forkant av samlingen skulle deltakerne se to webinar og tenke gjennom noen oppgaver relatert til temaene for samlingen. 

1. Tenk gjennom/se etter:
Hvordan er livsmestring og helse til stede/synlig i min barnehage?

2. Tenk gjennom en god utviklingsprosess som førte til et godt resultat hos dere.

Gruppeoppgaver og metoder

Videre bestod samlingen av inlegg om temaene og ulike gruppeoppgaver.

Metodene som ble brukt var drøfting i grupper, gallerivandring og anerkjennende intervju.

Gallerivandring: 
 • 4-6 personer på hver gruppe - en person utnevnes til "skriver"
 • 9 stasjoner med store ark og ulike oppgaver 
 • 3-5 minutter på hver stasjon
 • alle gruppene skal innom alle stasjoner
 • svarene noteres i stikkordsform

Noen spørsmål relatert til tema, andre helt utenom. Begrunnelsen for dette er å aktivisere begge hjernehalvdelene! 

1. Hva kan fremme livsmestring?
2. Hva blir svaret på dette regnestykket?
3. Hva er god helse?
4. Beskriv drømmepartneren?
5. Hva kan hemme livsmestring?
6. Hva ser du på bildet?
7. Hva skaper trygghet hos barn? 
8. Hvorfor er gode relasjoner viktig for barn?
9. Hvordan skape tilhørighet i barnehagen?

Anerkjennende intervju

 • Samtaler to og to 
 • Den ene skal intervjue og den andre skal svare 
 • 2x 10 min

I denne delen ønsker vi å lære av dine beste erfaringer knyttet til utviklingsprosesser.  Det kan være små eller store prosesser, over kort eller lang tid.  Spesielt er vi opptatt av å få fram prosesser der du opplevde et godt resultat / framgang. Det kan være alene eller sammen med andre. 

 1. Kan du fortelle om et eksempel der du har fått til en god utviklingsprosess som har ført til et godt resultat?
 2. Hva var det som gjorde at dette ble så vellykket?
 3. Hvilke personlige egenskaper / evner var det du benyttet?
 4. Hvilke mennesker var evt. involvert og hvilken betydning hadde de?
 5. Er det noe annet du kan lære fra denne historien som kjennetegner gode utviklingstrekk for deg?
 6. Hva er den viktigste læringen for deg fra denne historien og hva er det andre kan lære fra denne erfaringen?

Etterarbeid 

Prøve ut noe av innholdet fra fagprosessdagen i egen barnehage.

Refleksjonsmøter i grupper er satt opp i uke 5. 

Etterarbeid, oppgaver og dato/tid for refleksjonsmøter

 

Lærende organisasjon

Livsmestring og helse

Gallerivandring

Anerkjennende intervju - beste erfaringer