Barnehagekonferansen 2018

10. oktober var Hurtigrutens hus fylt med barnehageansatte fra hele Vesterålen og Lødingen til felles konferanse. Vi har samlet presentasjoner, tips og ressurser fra dagen.

2018
17.10.201815:13 Camilla D. Carlsen

Endringer i og rundt barnehagen


Monja H. Myreng fra Fylkesmannen i Nordland orienterte om endringene fra høsten i 2018 og de som kommer.

  • Ny pedagognorm
  • Ny bemanningsnorm
  • Samarbeidsplikt om overgangen fra barnehage til skole og SFO
  • Språkkrav for å bli ansatt i barnhagen
  • Nikab- og burkaforbud for ansatte i barnehagen
  • Endringene i regler for opplysningsplikten til barnevernet
  • Mobbeombud i Nordland fylke - også for barehagene
  • Bruk, fordeling, satsingsområder og føringer for kompetansemidlene

Lenker til ressurser på udir.no:

Barnehagebasert kompetanseutvikling
Webinar: Implementering gjennom samskaping

Barns trivsel er voksnes ansvar

Et engasjerende innlegg om lekens betydning og verdi og hvordan de voksne i barnehagen kan legge til rette for lek i barnehagen! 

Anne Holsæter Nordby foretok en superenkel komptansekartlegging på gule lapper. Resultatet er oppsummert i ordskyen.
Omsorg, lek og ikke minst å se både den enkelte og alle barna - det kan dere være stolte av å være gode på i barnehagene i regionen! (i følge superenkel forskning)

Hva er du god på i barnehagen?

Lenker fra presentasjonen: 

Fantasifantasten-  inspirasjon til kreativt, estetisk arbeid med barn (Trude Brendeland) 
Barnehagelærer Birgitte Fjørtoft snakker om lek! (facebookinnlegg)
Ny film om mobbing i barnehagen (Læringsmiljøsenteret)

Barnehagefolk i samspill

Med introduksjon og innledning av Kristin Fløtten fra Nord universitet var det etter lunsj tid for aktivitet. Inndelt i grupper og med diverse rekvisitter skulle deltakerne reflektere og løse flere oppgaver individuelt og i samarbeid. Resultatet ble flotte veggaviser! 

Alle fikk i oppgave å lage sitt eget kort som skulle være med tilbake til barnehagen/SFO. På kortet skulle det stå hva du vil gjøre når du kommer tilbake på jobben din. Hva vil du forbedre? Hva vil du dele? Hvem skal støtte deg i arbeidet ditt? Hvordan? 

Oppgavearket er tilgjengelig for gjenbruk av både oppgaver og metode. 


GÅSEHUD - Digital realfag i praksis 

Om Marius som kommer ut av dusjen hjemme, får gåsehud og umiddelbart MÅ tilbake i barnehagen for å forske videre på hva dette egentlig er? For i Stordalen friluftsbarnehage er de opptatt av å komme tettere på naturen og de er opptatt av å forske på det de ser og finner.

Hedda Eldøen er styrer i barnehagen og har et helt forskerteam rund seg, og de forsker på ALT!

De digitale verktøyene gjør det enklere å se de små tingene, ta bilde av øyeblikkene, filme prosessene, finne mer informasjon, lære mer og ikke minst formidle oppdagelsene og engasjere både barn og foreldre!

I presentasjonen viste hun hvordan de bruker blant annet digtalt mikroskop (Easi-Scope) og Ipad, QR-koder (App: cloud QR), baklengsfilm og animasjoner (App: Imotion). 

Endringer i og rundt barnehagen FmNo

Barns trivsel er voksnes ansvar!

Barnehagefolk i samspill

Gåsehud - digital realfag i praksis

Hva er du god på i barnehagen?, click to open in lightbox