Fagdag mestrings- og velferdsteknologi

Presentasjoner fra innlegg

25.01.201913:29 Hans Arne Norbakk

150 personer var samlet til fagdagen. 

Marion Knutsen USHT
Dag Ausen SINTEF
Yngve Osbak - Fylkesmannen
Elisabeth Sørensen, Larvik kommune
Lars Tore Hallan, Værnesregionen