Fagdag mestrings- og velferdsteknologi

Presentasjoner fra innlegg

25.01.201913:29 Hans Arne Norbakk

150 personer var samlet til fagdagen. 

Marion Knutsen USHT

Dag Ausen SINTEF

Yngve Osbak - Fylkesmannen

Lars Tore Hallan, Værnesregionen