HTA - mellomoppgjøret 2017 og HTAs lønnsbestemmelser

Presentasjon fra regionalt avtalekurs, Sortland 12. mai 2017.

2017
12.05.201714:07 Camilla D. Carlsen

Kjersti Myklebust fra KS Forhandling holdt fredag 12. mai kurs i Hovedtariffavtalen:

Mellomoppgjøret 2017, introduksjon til Hovedtariffavtalens lønnskapitler, forberedelser til og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger, protokollskriving m.m.

Presentasjon fra regionalt avtalekurs Sortland 12.

ks.no
Logo KS , click to open in lightbox